บทความและเกร็ดความรู้

ทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

key-success.jpg

ทักษะที่ทุกคนควรจะมีที่ผมจะกล่าวถึงในที่นี้ เป็นทักษะที่จำเป็นกับทุกๆคน เป็นประโยชน์ในทุกๆด้าน ทั้งการงานและการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดศักยภาพและความสุขสูงสุดในชีวิต ซึ่งเป็นหลักการไม่กี่ข้อ แต่ก็เพียงพอสำหรับเราทุกคน ซึ่งทักษะเหล่านี้มีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

1. ความรู้ทางทักษะอาชีพ
เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบสิ่งใด เพื่อที่จะได้ทำงานที่ตนเองชอบและรักได้อย่างมีความสุข ซึ่งสำคัญตั้งแต่การเลือกสาขาวิชาเรียนของน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคน เราชอบสิ่งใดให้ตัดสินใจด้วยตนเอง พยายามสังเกตตนเองว่าชอบสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใด รู้จักสอบถามผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อเป็นทางชี้แนะ เพื่อให้ได้เรียนและทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบที่สุด แต่สำหรับบางคนที่เรียนจบแล้วยังไม่สามารถค้นพบตนเองก็ยังไม่สายเกินไป ค่อยๆสะสมประสบการณ์ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ยอมแพ้ไปก่อน สักวันก็จะเจอสิ่งที่ตนเองถนัดและชอบเอง คนที่ประสบความสำเร็จมากเท่าไรต้องผ่านความล้มเหลวมากเท่านั้น

2. การใช้คอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรู้จักการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการทำงานเกือบทุกชนิด ซึ่งประโยชน์ของการใช้งานอันได้แก่ การจดบันทึก เครื่องเตือนช่วยจำ การทำงานเอกสาร การค้นคว้าหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางสื่ออิเลคโทรนิค ฯลฯ

3. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกช่วงอายุ เนื่องจากในชีวิตความเป็นจริง ไม่มีใครจะมาสอนตัวเราเองทุกๆเรื่องได้ ซึ่งเราจำเป็นต้องขวนขวายด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอินเตอร์เน็ต, การใช้ search engine, การเข้าห้องสมุด, การอ่านหนังสือพิมพ์, ตลอดจนการรู้จักการรักการอ่านและค้นคว้าด้วยตนเองทุกประเภท เพื่อให้เกิดความเคยชิน และปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการแข่งขันสูงในทุกวันได้อย่างเท่าทัน

4. การฟัง, พูด และเขียน ที่ดี
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการทำงานกบผู้อื่น สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือการสื่อสารโดยการฟัง, พูด และเขียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน และระมัดระวังในการใช้ให้ถูกต้องเพื่อความเข้าใจตรงกัน การฟังนั้นเราต้องผู้ฟังที่ดี เคารพในการพูดของผู้อื่น รอให้ผู้อื่นพูดให้จบก่อนจึงค่อยออกความเห็นของตัวเอง เมื่อพูดหรือเขียนก็ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ พูดหรือเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนจนเกินไป ซึ่งจะทำให้เราเป็นที่เคารพและรักของผู้อื่น

5. การจัดการอารมณ์ตนเอง
หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุด เนื่องจากทุกๆความสามารถ และทุกๆการกระทำ ล้วนแล้วต้องมาจากการจัดการอารมณ์ของตนเอง เราต้องเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง เข้าใจจุดด้อย จุดเด่นของอารมณ์ตนเอง รู้จักควบคุมปรับสมดุลอารมณ์ของตนเอง เพื่อให้การใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพที่สุด การรู้จักใช้เหตุผลนำอารมณ์ จะทำสิ่งใดให้มีสติเป็นที่ตั้ง ถ้าเรารู้จักการจัดการและควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ว่าสิ่งใดยากแค่ไหนก็สามารถทำได้ทุกอย่าง เพราะทุกอย่างไม่มีคำว่าแพ้ถ้าใจเราไม่แพ้ไปซะก่อน ผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายท่านจึงบอกว่า "คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ใช้ความรู้แค่ 10% แต่ใช้การจัดการกับอารมณ์และใจของตนเอง 90%"

6. การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
นอกเหนือจากการสื่อสารกับผู้อื่นที่ดีแล้ว การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนั้นจะรวมไปถึง พฤติกรรมในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การเป็นคนดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การทำตัวให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นที่ต่างความคิดได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะทำให้เรามีเพื่อนที่ดี มีผู้ช่วยเหลือค้ำจุน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7. ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ
ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่มีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งจำเป็นทั้งการฟัง,การอ่าน และการพูด ซึ่งในปัจจุบันมีตำแหน่งหน้าที่การงานมากมายที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษโดยตรง เราก็จำเป็นต้องใช้ทักษะการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษทางสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้มากมาย เพราะสื่อภาษาไทยนั้น อาจให้ความรู้ไม่พอกับสิ่งที่เรากำลังศึกษา ซึ่งโดยปกติแล้วสื่อต่างประเทศจะให้ข้อมูลที่กว้างขวาง และตรงกับความรู้ที่เราต้องการมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำงานเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษโดยตรงหรือไม่ อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษหรือภาษต่างประเทศอื่นๆได้

8. การรู้จักใช้เงิน และการออมเงิน
เมื่อเรารู้จักการหาเงินแล้ว เราต้องรู้จักการใช้เงินให้ถูกต้อง เพราะถ้าเราไม่รู้จักการใช้เงิน ไม่ว่าจะหาเงินได้มากเพียงใด เงินเหล่านั้นก็อาจจะไม่พอใช้ในยามฉุกเฉินหรือในยามแก่ชราหรือเกษียณอายุได้ ซึ่งเราต้องรู้จักการแบ่งเงินเป็นสัดส่วน เช่น ส่วนของการใช้จ่าย ส่วนของเงินลงทุน ส่วนของเงินออม ส่วนของเงินประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งถ้าเราสามารถจัดการกับเงินของเราได้ดี ไม่ว่าเราจะมีรายได้เท่าไร เราก็สามารถมีเงินเหลือใช้ทั้งในยามแก่ชรา และยามฉุกเฉินได้อย่างแน่นอน

9. การบริหารเวลา
ทุกคนเกิดมามีเวลาเท่ากัน แต่บริหารจัดการเวลาได้ไม่เท่ากัน เราควรรู้จักการแบ่งเวลา รู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้ว่าเวลาใดควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ลดการใช้สื่ออินเตอร์เนตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คไปในทางที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่มีการจัดการอารมณ์ได้ดีจะสามารถบริหารเวลาได้ดีเช่นกัน การบริหารเวลาที่ดีนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทุกๆเรื่อง ทั้งเรื่องการงาน ความรัก ครอบครัว สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่เราทุกคนละเลยและไม่มีเวลาให้กับมัน เช่น การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การออกกำลังกาย การใส่ใจคนรอบข้าง การทำบุญทำทานหรือช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

10. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมและรับมือเสมอ เพราะในชีวิตจริงมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา เราต้องรู้จักยอมรับความจริง มองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องมี และตั้งสติแก้ปัญหาโดยไม่ต้องกังวลหรือต่อต้านกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกคนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในตนเองอยู่แล้ว โดยไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้าที่ไหน แต่จะมีได้โดยการตั้งสติเมื่อเผชิญกับทุกปัญหา เหมือนกับที่คำพระที่ว่า "สติมาปัญญาเกิด"

11. การรู้จักยอมรับความจิงกับทุกสถานการณืที่เกิดขึ้น
ข้อนี้สอดคล้องกับข้อ 9. ก็คือการรู้จักยอมรับความจิงในทุกๆสิ่งในชีวิต ไม่ยึดติดกับอดีต ไม่กังวลกับอนาคต แต่ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ชีวิต สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนในการทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป ไม่ทำตัวเป็นคนเพ้อฝัน ให้อยู่กับโลกความเป็นจริง และใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติ และมีความสุขที่สุด

  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker