เว็บบอร์ด พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา สาระต่างๆ และความบันเทิง

ความหมายของเครื่องแบบ

avatar

tutor บุคคล

12-10-2013 10:40:25

ความหมายของเครื่องแบบ

ตอนที่ 1
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เรื่องการแต่งกายมีเครื่องแต่งกาย คือเสื้อผ้าที่สวมใส่ หรือสิ่งของตกแต่งเสื้อผ้าและร่างกาย ตามความหมายที่พจนานุกรมฉบับมติชนนิยามไว้ เป็นการแต่งกายโดยทั่วไปของมนุษย์ ซึ่งทุกวันนี้เลยไปถึงการแต่งกายของสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขเพิ่มขึ้น ขนาดว่ามีร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายและเสริมสวยสุนัขเกิดขึ้นแทบทุกหัวระแหง

ส่วนเครื่องแบบ คือเสื้อผ้าที่กำหนดเป็นแนวทางสำหรับแต่งกายให้เหมือนกัน

การแต่งกายให้เหมือนกัน เป็นการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือมีอาชีพ มีวิชาชีพเดียวกัน เช่นแพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เพื่อให้ผู้พบเห็นเข้าใจและรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นมีอาชีพหรือวิชาชีพใด
ความคิดเห็นที่ 1
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:15:09
ตอนที่ 2
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
นอกจากนั้นยังมีเครื่องแบบสำหรับบุคคลที่ยังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งต้องเรียนในวิชานั้นจึงมีสิทธิแต่งได้ เช่น ลูกเสือ อนุกาชาด สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนตรนารี และรักษาดินแดน หรือบางโรงเรียนจะมีเครื่องแบบพิเศษของตัวเอง เช่นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นต้น
ความคิดเห็นที่ 2
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:15:38
ตอนที่ 3
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
เรื่องของเครื่องแบบทางราชการจะมีพระราชบัญญัติรองรับ มีระเบียบให้ปฏิบัติว่าเมื่อใดต้องแต่งเครื่องแบบชนิดใด เมื่อใดต้องอยู่ในเครื่องแบบ หากไม่ได้แต่งเครื่องแบบต้องปฏิบัติเช่นไร เป็นต้น
ความคิดเห็นที่ 3
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:16:01
ตอนที่ 4
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
ส่วนเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หากเป็นสถานศึกษาของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้แต่งเครื่องแบบตามกำหนด ขณะเดียวกันบางโรงเรียนยังมีระเบียบของตนเองขึ้นมาอีกต่างหาก แต่กับโรงเรียนราษฎร์ หรือโรงเรียนเอกชน แม้ต้องแต่งเครื่องแบบเช่นกัน อาจจะแต่งเครื่องแบบตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขึ้นก็ได้ หรือจะออกแบบเครื่องแบบเองก็ได้
ความคิดเห็นที่ 4
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:16:21
ตอนที่ 5
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
การแต่งเครื่องแบบของนักเรียน ถ้าจะว่าไปแล้วอาจจะไม่มีความจำเป็น แต่ประเทศไทยเป็นรัฐอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ผู้เป็นรัฐบาลมาแต่ไหนแต่ไรต้องการให้คนไทยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่วัยเด็ก เพราะความเป็นระเบียบจะเป็นการสร้างวินัยให้เกิดขึ้น
ความคิดเห็นที่ 5
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:16:43
ตอนที่ 6
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
หรือด้วยเหตุผลอื่นอีก เช่นประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งทุกประเทศก็เป็นเช่นเดียวกัน ผู้นำของรัฐคือรัฐบาลต้องการเห็นภาพนักเรียนที่แต่งเครื่องแบบเหมือนกัน จะได้ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งหากให้แต่งกายตามสบาย ทั้งตัวเด็กนักเรียนนักศึกษาเอง และพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะอวดมั่งอวดมีกันใช้เครื่องแต่งกายที่มีราคาแพง หรือไม่สุภาพได้
ความคิดเห็นที่ 6
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:17:09
ตอนที่ 7
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
ลองมองไปยังประเทศอื่นบ้าง ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัยจะไม่มีการแต่งเครื่องแบบ อาจจะเป็นเพราะว่าบางประเทศมีภูมิอากาศแตกต่างกันในบางฤดูกาล เช่นฤดูหนาวมีหิมะเป็นต้น หรือบางประเทศมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี หรือประชาชนในประเทศนั้นไม่นิยมแต่งตัวด้วยเครื่องประดับราคาแพงในยามปกติ
ความคิดเห็นที่ 7
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:17:29
ตอนที่ 8
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
กับอีกประการหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้และมีความสำคัญ คือการแต่งเครื่องแบบจะทำให้เด็กนักเรียน นักศึกษาติดอยู่ในกรอบ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดเป็นของตัวเอง เพราะเครื่องแบบง่ายต่อการเตรียม ไม่ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าวันนี้จะสวมใส่เสื้อผ้าสีใด แบบไหน ซึ่งก็เป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุอีกเช่นกัน
ความคิดเห็นที่ 8
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:18:08
ตอนที่ 9
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
เมื่อ บังคับ ให้นักเรียนนักศึกษาต้องสวม เครื่องแบบ จึงมีการดัดแปลงเครื่องแบบนั้นให้เป็น แฟชั่น ซึ่งไม่ต้องตามกฎระเบียบของ เครื่องแบบ ที่มีรูปแบบและขนาดที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว เช่นกระโปรงต้องสูงไม่ต่ำกว่ากลางหัวเข่า หรือเสื้อที่สวมต้องไม่รัดตัวจนเกินงาม
ความคิดเห็นที่ 9
avatar

tutor บุคคล

22-10-2013 15:18:26
ตอนที่ 10
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
ลองพิจารณาให้ถ่องแท้ว่า การแต่งเครื่องแบบเพื่ออะไร เพื่อแสดงฐานะของตัวเองว่าเป็นนิสิตนักศึกษาใช่หรือไม่ หากไม่แต่งเครื่องแบบคือไม่ใช่นิสิตนักศึกษากระนั้นหรือ