-ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-ม.ต้นและม.ปลาย
-รายงานเล่มละ450 (15 หน้า)
-เพาเวอร์พ้อย10หน้า450 บาท
-ได้ทุกวิชา
-หาข้อมูลให้เพิ่ม200
-APA style
Line : Fahnaritsa
Tel.0851468209