ติวเตอร์ยอดนิยม

ค้นหา
  • ติวเตอร์ยอดนิยม
logo

สถาบันติวเนติออนไลน์ Comment Comments: 0   Like Like: 1

ชื่อ: สถาบันติวเนติออนไลน์

วิชา: กฎหมาย ปริญญาตรี, เตรียมทหาร มัธยมปลาย, วิชาชีพ ปริญญาตรี, ภาษาต่างประเทศ ปริญญาตรี

อำเภอ: เขตบางกะปิ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: -

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

ภาคภูมิ Comment Comments: 0   Like Like: 1

ชื่อ: ภาคภูมิ

วิชา: อังกฤษ อนุบาล, อังกฤษ ประถม, อังกฤษ มัธยมต้น, ไทย-สังคม ประถม, ไทย-สังคม มัธยมต้น, กฎหมาย มัธยมปลาย, กฎหมาย ปริญญาตรี, วิทย์ ประถม

อำเภอ: เขตลาดพร้าว จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: สำหรับประถม : 20 ชั่วโมง = 4,500 บาท (ต่อวิชา) หากเรียน 2 วิชาขึ้นไป 20 ชั่วโมง = 4,000 บาท i มัธยมต้น 20 ชั่วโมง = 5,000 บาท เรียน 2 วิชาขึ้นไป เหลือ 4,500 บาท i กฎหมาย : มัธยมปลาย 20 ชั่วโมง 4,000 บาท ป.ตรี วิชาละ 3,000 บาท (10 ชั่วโมง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอว์) Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอว์)

วิชา: กฎหมาย -ไม่ระบุ-

อำเภอ: เขตบางกะปิ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

tutor-4you Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: tutor-4you

วิชา: คณิต -ไม่ระบุ-, ไทย-สังคม -ไม่ระบุ-, อังกฤษ -ไม่ระบุ-, วิทย์ -ไม่ระบุ-, เคมี -ไม่ระบุ-, ฟิสิกส์ -ไม่ระบุ-, ชีววิทยา -ไม่ระบุ-, ภาษาต่างประเทศ -ไม่ระบุ-, ศิลปะ -ไม่ระบุ-, ดนตรี -ไม่ระบุ-, เตรียมทหาร -ไม่ระบุ-, คอมพิวเตอร์ -ไม่ระบุ-, กีฬา -ไม่ระบุ-, กฎหมาย -ไม่ระบุ-, วิชาชีพ -ไม่ระบุ-

อำเภอ: เขตดุสิต จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: เริ่มต้นที่ 200 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

เคมี อ.พี่แจ๊ค สถาบันกวดวิชา U-Tutor99 (หลัง มข.) Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: เคมี อ.พี่แจ๊ค สถาบันกวดวิชา U-Tutor99 (หลัง มข.)

วิชา: เคมี มัธยมปลาย, เคมี ปริญญาตรี, ไทย-สังคม มัธยมปลาย, อังกฤษ มัธยมปลาย, อังกฤษ ปริญญาตรี, วิทย์ มัธยมปลาย, คณิต มัธยมปลาย, คณิต ปริญญาตรี, ฟิสิกส์ มัธยมปลาย, ฟิสิกส์ ปริญญาตรี, ชีววิทยา มัธยมปลาย, ชีววิทยา ปริญญาตรี, กฎหมาย ปริญญาตรี, วิชาชีพ ปริญญาตรี

อำเภอ: เมืองขอนแก่น จังหวัด: ขอนแก่น

ค่าเรียน: 150บาท-6,000 บาท ตามคอร์สเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

เพชร Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: เพชร

วิชา: คณิต มัธยมต้น, อังกฤษ มัธยมปลาย, วิทย์ มัธยมต้น, เตรียมทหาร มัธยมต้น, ไทย-สังคม มัธยมปลาย, กฎหมาย มัธยมปลาย

อำเภอ: เมืองนนทบุรี จังหวัด: นนทบุรี

ค่าเรียน: 350-500 บาท/ชม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

พี่ปัน Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: พี่ปัน

วิชา: กฎหมาย มัธยมปลาย, ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น, ไทย-สังคม มัธยมปลาย, ไทย-สังคม มัธยมต้น

อำเภอ: เขตจตุจักร จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: 200/ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

บิว Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: บิว

วิชา: คอมพิวเตอร์ ปวช., อังกฤษ มัธยมต้น, ไทย-สังคม มัธยมต้น, ชีววิทยา มัธยมต้น, กฎหมาย ปวช.

อำเภอ: เมืองปทุมธานี จังหวัด: ปทุมธานี

ค่าเรียน:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

พี่แนน Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: พี่แนน

วิชา: กฎหมาย มัธยมปลาย

อำเภอ: เขตบางกะปิ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: ตัวต่อตัว 300 บาทต่อชั่วโมง / กลุ่ม 2-3 คน 270 บาทต่อชั่วโมง / กลุ่ม 4-5 คน 250 บาทต่อชั่วโมง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

ติวเตอร์ แมน Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: ติวเตอร์ แมน

วิชา: กฎหมาย ปริญญาตรี

อำเภอ: เขตบางกะปิ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: ตกลงกันใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker