ติวเตอร์ยอดนิยม

ค้นหา
  • ติวเตอร์ยอดนิยม
logo

BossTutor Comment Comments: 3   Like Like: 4

ชื่อ: BossTutor

วิชา: คณิต มัธยมต้น, คณิต ประถม, วิทย์ ประถม, วิทย์ มัธยมต้น, เคมี มัธยมปลาย, ฟิสิกส์ มัธยมปลาย, ชีววิทยา มัธยมปลาย, เตรียมทหาร มัธยมต้น

อำเภอ: เขตบางกอกน้อย จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: 350-500 (รวมเดินทาง) *ถ้าเเถวฝั่งธน ค่าสอนจะลดลง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

ตลาดนัด Comment Comments: 0   Like Like: 2

ชื่อ: ตลาดนัด

วิชา: คณิต มัธยมปลาย, เคมี มัธยมปลาย

อำเภอ: ปากเกร็ด จังหวัด: นนทบุรี

ค่าเรียน: ชั่วโมงล่ะ 200 บาท 3 ชั่วโมง 500 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

p'nam Comment Comments: 0   Like Like: 1

ชื่อ: p'nam

วิชา: เคมี -ไม่ระบุ-

อำเภอ: เขตดินแดง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: ขึ้นกับระยะทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

ศักดิ์ดา วงค์หินกอง Comment Comments: 0   Like Like: 1

ชื่อ: ศักดิ์ดา วงค์หินกอง

วิชา: ชีววิทยา มัธยมปลาย, เคมี มัธยมปลาย

อำเภอ: เขตปทุมวัน จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: ตัวต่อตัว 250 บาทต่อชม. กลุ่ม 2-4 คน 200 บาท/ชม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

ชัยวัฒน์ ทิพย์ภูวนันท์ Comment Comments: 0   Like Like: 1

ชื่อ: ชัยวัฒน์ ทิพย์ภูวนันท์

วิชา: คณิต มัธยมต้น, คณิต มัธยมปลาย, วิทย์ มัธยมต้น, เคมี มัธยมปลาย

อำเภอ: เมืองนครปฐม จังหวัด: นครปฐม

ค่าเรียน: ตามแต่ตกลงกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

UP Grade Class Comment Comments: 0   Like Like: 1

ชื่อ: UP Grade Class

วิชา: ภาษาต่างประเทศ ปริญญาตรี, คณิต มัธยมปลาย, เคมี มัธยมต้น, เคมี ประถม, ชีววิทยา , คอมพิวเตอร์ , อังกฤษ

อำเภอ: เขตพญาไท จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: 900

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

พี่ช่อเอื้อง Comment Comments: 0   Like Like: 1

ชื่อ: พี่ช่อเอื้อง

วิชา: วิทย์ มัธยมต้น, ชีววิทยา มัธยมต้น, เคมี มัธยมต้น, ชีววิทยา มัธยมปลาย, เคมี มัธยมปลาย

อำเภอ: เขตพญาไท จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

พัชรีพร อินทมโน Comment Comments: 0   Like Like: 1

ชื่อ: พัชรีพร อินทมโน

วิชา: เคมี มัธยมปลาย, คณิต มัธยมต้น, คณิต มัธยมปลาย, วิทย์ มัธยมต้น

อำเภอ: หาดใหญ่ จังหวัด: สงขลา

ค่าเรียน: ม.ต้น 200 บาท/ชั่วโมง/1คน ม.ปลาย 250 บาท/ชั่วโมง/1คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

Annoymous Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: Annoymous

วิชา: เคมี มัธยมปลาย

อำเภอ: เขตลาดพร้าว จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

พี่มิ้น Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: พี่มิ้น

วิชา: วิทย์ ประถม, วิทย์ มัธยมต้น, อังกฤษ ประถม, อังกฤษ มัธยมต้น, อังกฤษ มัธยมปลาย, ชีววิทยา มัธยมต้น, ชีววิทยา มัธยมปลาย, ชีววิทยา ปริญญาตรี, เคมี มัธยมต้น, เคมี มัธยมปลาย

อำเภอ: เขตจตุจักร จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: สอนประถมและม.ต้น ชั่วโมงละ 200-250บาท ,สอนมัธยมปลาย ชั่วโมงละ 300บาท,สอนปริญญาตรี ชั่วโมงละ 500บาท (ผู้สอนรับงานสอนเอง ไม่มีนายหน้าหาติวเตอร์ค่ะ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker