ติวเตอร์ยอดนิยม

ค้นหา
  • ติวเตอร์ยอดนิยม
logo

ซิน Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: ซิน

วิชา: วิทย์ มัธยมต้น, ชีววิทยา มัธยมปลาย, คณิต อนุบาล, วิทย์ อนุบาล, คณิต ประถม, วิทย์ ประถม

อำเภอ: เขตจตุจักร จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: 250 บาท/ชม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

Winnerthetutor Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: Winnerthetutor

วิชา: วิทย์ มัธยมต้น, เคมี มัธยมต้น, ฟิสิกส์ มัธยมปลาย, ชีววิทยา มัธยมปลาย, คณิต มัธยมต้น

อำเภอ: เขตปทุมวัน จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: 350-500/ชม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

สถาบันเด็กทุนติวเตอร์ Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: สถาบันเด็กทุนติวเตอร์

วิชา: คณิต มัธยมต้น, คณิต มัธยมปลาย, ไทย-สังคม มัธยมต้น, ไทย-สังคม มัธยมปลาย, วิทย์ มัธยมต้น, เคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยา , อังกฤษ มัธยมต้น, อังกฤษ มัธยมปลาย

อำเภอ: เมืองขอนแก่น จังหวัด: ขอนแก่น

ค่าเรียน: เดือนละ 1,200 บาท/และมีเป็นคอร์ส

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

P'FLOAT Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: P'FLOAT

วิชา: ฟิสิกส์ มัธยมปลาย, ชีววิทยา มัธยมปลาย, วิทย์ มัธยมต้น

อำเภอ: บางบัวทอง จังหวัด: นนทบุรี

ค่าเรียน: 200 -250/ชม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

พีรยา จรรยา (ปิ่น) Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: พีรยา จรรยา (ปิ่น)

วิชา: อังกฤษ อนุบาล, อังกฤษ ประถม, อังกฤษ มัธยมต้น, อังกฤษ มัธยมปลาย, คณิต อนุบาล, คณิต ประถม, คณิต มัธยมต้น, ชีววิทยา มัธยมปลาย

อำเภอ: บางบัวทอง จังหวัด: นนทบุรี

ค่าเรียน: คุยกันได้ (ประมาณ 150-250 บาท/1 ชั่วโมง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

ขวัญมนัส Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: ขวัญมนัส

วิชา: อังกฤษ -ไม่ระบุ-, ชีววิทยา มัธยมปลาย, คณิต ประถม, คณิต มัธยมต้น

อำเภอ: เขตสวนหลวง จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: 300 บาท/ชม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

Peach Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: Peach

วิชา: ชีววิทยา มัธยมปลาย

อำเภอ: เมืองเชียงใหม่ จังหวัด: เชียงใหม่

ค่าเรียน: 1 คน: คนละ 300/ชม, 2 คน: คนละ 160/ชม, 3 คน: คนละ 120/ชม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

บิว Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: บิว

วิชา: คอมพิวเตอร์ ปวช., อังกฤษ มัธยมต้น, ไทย-สังคม มัธยมต้น, ชีววิทยา มัธยมต้น, กฎหมาย ปวช.

อำเภอ: เมืองปทุมธานี จังหวัด: ปทุมธานี

ค่าเรียน:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

ครูรักเด็ก Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: ครูรักเด็ก

วิชา: อังกฤษ ประถม, อังกฤษ มัธยมต้น, อังกฤษ มัธยมปลาย, อังกฤษ ปริญญาตรี, คณิต มัธยมต้น, วิทย์ มัธยมต้น, เคมี มัธยมต้น, เคมี มัธยมปลาย, ชีววิทยา มัธยมต้น

อำเภอ: เมืองสมุทรปราการ จังหวัด: สมุทรปราการ

ค่าเรียน: หนึ่งคน ชั่วโมงละ 280 บ/ค สองคน 250 บ/ค สามคนขึ้นไป 220 บ/ค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

logo

Tutor Ferry Comment Comments: 0   Like Like: 0

ชื่อ: Tutor Ferry

วิชา: ภาษาต่างประเทศ -ไม่ระบุ-, คณิต ประถม, คณิต มัธยมต้น, คณิต มัธยมปลาย, อังกฤษ ประถม, อังกฤษ มัธยมต้น, วิทย์ ประถม, วิทย์ มัธยมต้น, ฟิสิกส์ มัธยมปลาย, เคมี มัธยมปลาย, ชีววิทยา มัธยมปลาย, ไทย-สังคม ประถม, ไทย-สังคม มัธยมต้น, ศิลปะ -ไม่ระบุ-, ดนตรี -ไม่ระบุ-, กีฬา -ไม่ระบุ-, คอมพิวเตอร์ -ไม่ระบุ-, วิชาชีพ -ไม่ระบุ-

อำเภอ: เขตคันนายาว จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ค่าเรียน: 200 - 400

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker