• netdesign_logo.png

ติวเตอร์ คอมพิวเตอร์

  • wise_logo.jpg
  • logo3D(127x58).png
  • 2013-11-04_21-25-55.jpg

ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อ วิชา ที่ตั้ง ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เลือกติวเตอร์ในการเปรียบเทียบได้ 2 สถาบันเท่านั้น

ติวเตอร์ตัว-ตัว/กลุ่ม

ชื่อ วิชา ที่ตั้ง ค่าเรียน
logo พี่กิ๊ฟ คอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ปากเกร็ด
นนทบุรี
คอร์สละ 5990 บาท / 1คน 0/0
logo บิว คอมพิวเตอร์ (ปวช.), อังกฤษ (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมต้น), กฎหมาย (ปวช.) เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
http://thaitutorsquare.com/tutors/view/Patcharee_so 0/0
logo มนทกานต์ ภาษาต่างประเทศ (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมต้น), คอมพิวเตอร์ (มัธยมต้น), วิชาชีพ (-ไม่ระบุ-) เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ชั่วโมงละ 200 บาท 0/0
logo ครูนิว คอมพิวเตอร์ (-ไม่ระบุ-) เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
http://thaitutorsquare.com/tutors/view/Procomphuket-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95 0/0
logo สิริลักษณ์ นุชโสภา คอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
ตามตกลง 0/1
logo อดิศร อิทธิจินดาทอง คอมพิวเตอร์ (มัธยมปลาย), คอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
350 บาท/ชั่วโมง สามารถต่อรองได้ 0/2
logo tutor-4you คณิต (-ไม่ระบุ-), ไทย-สังคม (-ไม่ระบุ-), อังกฤษ (-ไม่ระบุ-), วิทย์ (-ไม่ระบุ-), เคมี (-ไม่ระบุ-), ฟิสิกส์ (-ไม่ระบุ-), ชีววิทยา (-ไม่ระบุ-), ภาษาต่างประเทศ (-ไม่ระบุ-), ศิลปะ (-ไม่ระบุ-), ดนตรี (-ไม่ระบุ-), เตรียมทหาร (-ไม่ระบุ-), คอมพิวเตอร์ (-ไม่ระบุ-), กีฬา (-ไม่ระบุ-), กฎหมาย (-ไม่ระบุ-), วิชาชีพ (-ไม่ระบุ-) เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นที่ 200 บาท 0/0
logo mint คณิต (-ไม่ระบุ-), อังกฤษ (อนุบาล), อังกฤษ (ประถม), ฟิสิกส์ (-ไม่ระบุ-), คอมพิวเตอร์ (-ไม่ระบุ-), วิทย์ (-ไม่ระบุ-) เมืองชลบุรี
ชลบุรี
สามารถตกลงกันได้ 0/0
logo อ.นิว คอมพิวเตอร์ (-ไม่ระบุ-) ถลาง
ภูเก็ต
http://thaitutorsquare.com/tutors/view/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95 0/0
logo ลินดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คอมพิวเตอร์ (-ไม่ระบุ-) บางใหญ่
นนทบุรี
150 ต้นไป 0/0
เลือกติวเตอร์ในการเปรียบเทียบได้ 2 ติวเตอร์เท่านั้น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker