ติวเตอร์ ชีววิทยา

  • biobeam.jpg
  • Screen_Shot_2556-08-17_at_9.39_.32_PM_.png

ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อ วิชา ที่ตั้ง ค่าเรียน
logo กวดวิชาเชียงใหม่ ENTA ไทย-สังคม (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), อังกฤษ (มัธยมปลาย), คณิต (มัธยมปลาย), ไทย-สังคม (ประถม), อังกฤษ (ประถม) เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
ประมาณวิชาละ 1000 บาท 0/0
logo โรงเรียนกวดวิชาไอซายน์ ชลบุรี คณิต (ประถม), วิทย์ (ประถม), อังกฤษ (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), วิทย์ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมปลาย), เคมี (มัธยมปลาย) เมืองชลบุรี
ชลบุรี
ประมาณ 180 - 380 บาท /ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นสอนกลุ่มและเดี่ยว 0/0
logo Nisit Chula Tutor คณิต (ประถม), ไทย-สังคม (ประถม), อังกฤษ (ประถม), วิทย์ (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมต้น), วิทย์ (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), เคมี (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมต้น) เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
200 บาท/ชม 0/0
logo ออนดีมานด์ (OnDemand) ฟิสิกส์ (-ไม่ระบุ-), ชีววิทยา (-ไม่ระบุ-), เคมี (-ไม่ระบุ-), คณิต (-ไม่ระบุ-) เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
500-6,900 บาท 0/0
logo Ultimate Team Tutor (สาขาสำนักงานใหญ่ บางกะปิ) คณิต (-ไม่ระบุ-), ไทย-สังคม (-ไม่ระบุ-), อังกฤษ (-ไม่ระบุ-), วิทย์ (-ไม่ระบุ-), เคมี (-ไม่ระบุ-), ฟิสิกส์ (-ไม่ระบุ-), ชีววิทยา (-ไม่ระบุ-) เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
0/0
logo โรงเรียนกวดวิชาบัณฑิตย์ศึกษา TheBTS (สาขาสีลม) คณิต (-ไม่ระบุ-), ไทย-สังคม (-ไม่ระบุ-), อังกฤษ (-ไม่ระบุ-), วิทย์ (-ไม่ระบุ-), เคมี (-ไม่ระบุ-), ฟิสิกส์ (-ไม่ระบุ-), ชีววิทยา (-ไม่ระบุ-), ภาษาต่างประเทศ (-ไม่ระบุ-) เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
0/0
logo สถาบันกวดวิชา บัณฑิตจุฬา คณิต (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), อังกฤษ (ประถม), อังกฤษ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), เคมี (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมปลาย) เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
0/0
logo GSC โรงเรียนศูนย์วิชาการวิทย์-คณิต (สาขาสยามสแควร์) คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมต้น), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), เคมี (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมปลาย) เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
0/1
logo เอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) สำนักงานใหญ่ สาขาตลาดพุทธมณฑล(หน้า ม.มหิดล ศาลายา) คณิต (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), ไทย-สังคม (ประถม), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย), อังกฤษ (ประถม), อังกฤษ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย), วิทย์ (ประถม), วิทย์ (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมต้น), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมปลาย) พุทธมณฑล
นครปฐม
1,900 - 17,000 บาท 0/0
logo ideal Physics สาขาสยามกิตติ์ ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมปลาย), อังกฤษ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย) เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
500-11000/บาท ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 0/0
เลือกติวเตอร์ในการเปรียบเทียบได้ 2 สถาบันเท่านั้น

ติวเตอร์ตัว-ตัว/กลุ่ม

ชื่อ วิชา ที่ตั้ง ค่าเรียน
logo Teetii ภาษาต่างประเทศ (), ภาษาต่างประเทศ (ประถม), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมต้น), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (ปริญญาตรี), ภาษาต่างประเทศ (ปริญญาโท), ไทย-สังคม (), วิทย์ (), ชีววิทยา (), กฎหมาย (), วิทย์ () เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
100 0/0
logo เทวฤทธิ์ ดีเจริญเกียรติ ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมปลาย), คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย) เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
250-350/ชม. 0/0
logo ครูแนน คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), คณิต (ประถม), ชีววิทยา (มัธยมปลาย) เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เดี่ยว 200บาท/คน/ชั่วโมง กลุ่ม2-5คน 150บาท/คน/ชั่วโมง 0/0
logo โดนัท ชีววิทยา (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย), อังกฤษ (มัธยมต้น) เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
200 / ชม. (สามารถสอนได้มากสุด 3 ชม./ครั้ง = 500-.) 0/0
logo แจน คณิต (ประถม), วิทย์ (ประถม), ไทย-สังคม (ประถม), อังกฤษ (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมต้น), วิทย์ (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมปลาย) เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
250-300/ 1ชั่วโมง 0/0
logo YOUR_TUTOR คณิต (-ไม่ระบุ-), วิทย์ (-ไม่ระบุ-), ไทย-สังคม (-ไม่ระบุ-), อังกฤษ (-ไม่ระบุ-), ชีววิทยา (มัธยมปลาย), เคมี (มัธยมปลาย) เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดอยู่ใน Website 0/0
logo Unri คณิต (-ไม่ระบุ-), ไทย-สังคม (-ไม่ระบุ-), อังกฤษ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย), วิทย์ (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมปลาย) เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
300/hr 0/0
logo จิรวัฒน์ (กาย) ชีววิทยา (มัธยมปลาย) เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
200 บาทต่อชั่วโมง 0/0
logo pingping อังกฤษ (อนุบาล), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย), อังกฤษ (ประถม), วิทย์ (ประถม), วิชาชีพ (ปริญญาตรี), ภาษาต่างประเทศ (ประถม), ชีววิทยา (มัธยมปลาย), คณิต (ประถม), คณิต (มัธยมต้น) ลำลูกกา (สาขาตำบลคูคต)
ปทุมธานี
อนุบาล.ประถม,มัธยมต้น ชั่วโมงละ 200 ฿ ทุกวิชา มัธยมปลายชั่วโมงละ 250฿ มหาลัย ชั่วโมงละ 300฿ / ภาษาจีน ชั่วโมงละ 400฿ ทุกระดับชั้น 0/0
logo ดร.มนต์ณัฐ ธีระชาติ ชีววิทยา (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย) เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
http://thaitutorsquare.com/tutors/view/Dr.Monnat 0/0
เลือกติวเตอร์ในการเปรียบเทียบได้ 2 ติวเตอร์เท่านั้น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker