ค้นหาติวเตอร์

วันที่ โลโก้ ชื่อ วิชา ที่ตั้ง ค่าเรียน Like/Comments
19/08/2016 logo SkyProject cabin crew & language academy วิชาชีพ, ภาษาต่างประเทศ สาขาพญาไท ติดบีทีเอสสะพานควาย (ตึกเก่าอ.อุ๊เคมี) 1990-19990 0/0
17/08/2013 logo เคมี อาจารย์อุ๊ (สาขาสะพานควาย) เคมี, เคมี 8 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล -สาขาสะพานควาย 02-279-3069, 02-618-4024-5 -สาขาบางกะปิ 02-370-1353-5 -สาขาวิสุทธิกษัตริย์ 02-629-2150-3 -สาขานนทบุรี(งามวงศ์วาน)02-580-5294, 02-5805489 -สาขาพญาไท 02-306-0850-1, 02-306-0853-4 -สาขาวงเวียนใหญ่ 02-890-4764-5 -สาขาชลบุรี (038) 797-450-1 5 สาขาในภาคเหนือ -สาขานครสวรรค์ (056) 372-455-7 -สาขาพิษณุโลก (055) 225-096, (055)225-281 -สาขาเชียงราย (053) 719-995-7 -สาขาเชียงใหม่ (053) 416-505-7 -สาขาลำปาง (054) 221450, 223850 5 สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -สาขานครราชสีมา (044) 268-512-4 -สาขาอุบลราชธานี (045) 262-435, 262-937-8 -สาขาร้อยเอ็ด (043) 526-144-5 -สาขาอุดรธานี (042) 329-005-7 -สาขาขอนแก่น (043) 225-752, 225-982, 225-802 5 สาขาในภาคใต้ -สาขาหาดใหญ่ (074) 346-165, 346-265, 346-665 -สาขาสุราษฎร์ธานี (077) 219-255-7 -สาขาตรัง (075)21-535-9, 21-545-4, 21-557-5 -สาขาภูเก็ต (076) 234-814-6 -นครศรีธรรมราช (075) 431-018, 431-109, 342-345" 0/0
16/08/2013 logo โรงเรียนสมัยวิทยา สาขาวงเวียนใหญ่ คณิต, คณิต 1.สาขาวงเวียนใหญ่ โทร 02-3060808 2.สาขาพญาไท โทร 02-3060808 3.สาขาบางกะปิ(วิสุทธานี) โทร 02-3060808 4.สาขาต่างจังหวัด สาขาต่อไปนี้เปิดสอนที่สถาบันเคมี อ.อุ๊ ระยอง ราชบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีัรัมย์ สกลนคร อุบลราชธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง นักเรียนสามารถดูรายละเอียดสอบถามตารางเรียน และวิธีสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนเคมี อ.อุ๊ โทร. 0-2279-3069 , 0-2618-4024 5.สาขาชลบุรี โทร 02-3060808 6.สาขางามวงศ์วาน โทร 02-3060808 0/2
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker