ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร CADET-TUTOR

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
1. สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร CADET-TUTOR
100 / 291 - 292 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. พล.อ.อ.ดร.คำรบ ลียะวณิช ประธานที่ปรึกษาสถาบัน CADET-TUTOR

2. น.ท.พงษ์ชัย เอกวิทยาเวชนุกูล
บริหารศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1)
ที่ 1 ของรุ่น โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 43

3. น.ท.สมชาย โนนน้อย ร.น.
วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1)
ที่ 1 ของรุ่น โรงเรียนนายเรือ ปี 43
อดีตนายทหารปกครอง โรงเรียนเตรียมทหาร

4. ร.อ.พินิจ รัตนปรมากุล
วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ1)
ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (AIT)
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม โรงเรียนนายเรืออากาศ

5. น.ต.อวยชัย จิตต์เอื้อ
วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริญญาโท วิศวกรรมการผลิตสถาบัน AIT
สาขา Supply Chain and Logistics
Management University of Warwick (Distinction)
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม โรงเรียนนายเรืออากาศ

6. น.ต.วีระพงศ์ โพธิ์เอม
วิศวกรรมอากาศยาน
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง )
ที่ 1 ของรุ่น โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 44

7. และคณะอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียง
แนวทางการสอน ตัวอย่างครอสอยู่ประจำตลอดปี สถาบัน CADET - TUTOR
เป็นคอร์สเรียนที่ต้องการหวังผลในการสอบติดเป็นอันดับต้นๆ
น้อง ๆ จะต้องมาพักอาศัยอยู่ประจำกับทางสถาบัน ซึ่งจะอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ได้อย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพ โดยที่ทางสถาบันจะจัดเตรียมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่พัก อาหาร รถรับส่งเเละการติวด้านวิชาการ ให้กับน้องๆ

เข้าค่ายอยู่ประจำตลอดปีเพื่อหวังผลสอบติดอันดับต้นๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- รับนักเรียนชายจบ ม.1, ม.2 ม.3 ม.4 มาเรียนต่อชั้น ม.2, ม.3 ม.4 ม.5 (ที่อายุยังอยู่ในช่วงสอบ)
ในโรงเรียนระดับมาตรฐาน
- มีรถไปส่งนักเรียนที่โรงเรียน และกลับมาที่สถาบัน สะดวกปลอดภัย
- พักอาศัยอยู่ประจำกับทางสถาบัน มีอาจารย์ดูแลทุกวัน ที่พักและห้องเรียนปรับอากาศอย่างดี ห้องเรียน ห้องพัก ห้องน้ำ สะอาด
- มีอาหารจัดเตรียมไว้ให้น้อง ๆ (มื้อเช้า, มื้อเย็น) และ บริการซักรีดฟรีตลอดปี
- มีการติวด้านวิชาการ( สอน 5 วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา)
ทุกวัน 18.00-20.00 น.และ มีอาจารย์ประจำบ้านเพื่อปรึกษา ตลอดปี สอนพลศึกษาทุกประเภทที่สอบได้แก่
ดึงข้อราวเดี่ยว,วิ่งเก็บของ 50 เมตร,ลุก-นั่ง 30 วินาทีวิ่งระยะทาง 50 เมตร, นั่งงอตัว, ยืนกระโดดไกล,
วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตรเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในด้านวิชาการและด้านร่างกายของนักเรียน
ให้มีความพร้อมที่สุดก่อนเข้าสนามสอบ
- ฝึกฝนบุคลิกเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและจะเป็นประโยชน์
ในการสอบสัมภาษณ์
- มีพี่ๆจากร.ร.เตรียมทหาร คอยควบคุมดูเเลให้ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อสร้าง วินัย และอบรมสั่งสอนน้องๆ อย่างดี
- น้องๆจะมีความพร้อมสูงสุดด้วยการดูเเลจากสถาบันเเละการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี จะทำให้น้องๆได้รับความรู้เต็มที
ส่งผลให้น้องๆมีหวังในการสอบติดเป็นอันดับต้นๆของทุกๆเหล่า
- จากผลงานของสถาบันที่มีเปอร์เซ็นในการสอบเข้า ร.รเตรียมทหารมากที่สุดในประเทศ 4ปีซ้อน เเละประสบการณ์ของ
คณาจารย์ จะทำให้น้องๆสอบติดได้เป็นอันดับต้นๆได้อย่างเเน่นอน
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน เตรียมทหาร (ประถม), เตรียมทหาร (มัธยมต้น), เตรียมทหาร (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน 1. สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร CADET-TUTOR 100 / 291 - 292 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-2964-6611 , 08-1509-7708 , 08-1511-2136
Website http://WWW.CADET-TUTOR.COM
Facebook https://www.facebook.com/pages/CADET-TUTOR-Lanthong/368273663226171
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker