ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนนวัตกรรมภาษาและปัญญามนุษย์ "ฮั่นอี้" (Hanyi Chinese)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
ที่อยู่ : 221/39 อาคารเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา

การเดินทางมาฮั่นอี้ทางรถไฟฟ้า สามารถลงสถานีเอกมัยแล้วเดินทางเชื่อม
ที่เขียนว่ามาเมเจอร์ซีนีเพล็กซึ่งจะมาถึงชั้น 2 ของอาคารพอดี และฮั่นอี้อยู่ที่ชั้น 2
ข้าง Box office และ OISHI RAMEN ค่ะ
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนหรือที่โรงเรียนเราเรียกท่านว่า “เหล่าซือ” นั้น เหล่าซือของทางฮั่นอี้ทุกท่านเป็นอาจารย์ชาวจีนจากประเทศจีนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนให้กับคนไทย ในการเรียนภาษาจีนแม้จะเป็นในขั้นเริ่มต้นถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ฟังสำเนียงจากอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอน มีจิตวิทยาและมีความเข้าใจจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นชินกับภาษาและสำเนียงที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนอย่างสูงสุด
แนวทางการสอน หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

การเรียนในระดับต้น (เล่ม 1-2 ) นั้น เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนมาก่อนจะต้องทำการปรับตัวครั้งใหญ่ แน่นอนว่าทุกๆคนที่เข้ามาสนใจเรียนภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งต้องอาศัยความขยัน ความตั้งใจ ฝึกฝนทักษะภาษาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการเรียน สามารถนำไปใช้ในการเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว ฯลฯ ต่อไปได้ และจากประสบการณ์ของโรงเรียนที่ผ่านมาเราพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ปรับตัวให้เข้ากับเริ่มต้นศึกษาภาษาต่างประเทศใหม่ๆไม่ได้ มีอุปสรรคในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องเวลา การงาน การเรีย ทำให้ต้องยอมแพ้ทิ้งการเรียนไปในช่วงการเรียนระดับต้นนี้กันมากมาย บางคนต้องทิ้งคอร์สเรียนไปทำให้เสียเงินและเสียโอกาสไป

”ฮั่นอี้” ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปูพื้นฐานการเรียนในขั้นต้นนี้จึงได้มีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคล่องตัวในการเรียนมากขึ้น ไม่ต้องยึดติดอยู่กับคอร์สเรียน ห้องเรียนที่สมัครไว้เหมือนเดิม โดยทางเราได้ยกเลิกระบบการสมัครเรียนเป็นคอร์สและได้ปรับให้นักเรียนสมัครเรียนเป็นครั้งขึ้นมาแทน

ระดับต้นเล่มที่ 1 สมัครเรียนเป็นครั้ง ครั้งละ 2.5 ชั่วโมงเรียน 12 ครั้งครั้งละ 2.5 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท หรือ สมัครเรียนแบบบุฟเฟต์ (1 Month unlimited class) ค่าเรียนเดือนละ 3,000 บาท สามารถเข้าเรียนได้ทุกห้องทุกวัน

ระดับต้นเล่มที่ 2 คอร์สละ 3,500 บาท (30 ชั่วโมง=เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชั่วโมง

ระดับกลาง (เล่ม 3-4) คอร์สละ 4,500 บาท (30 ชั่วโมง=เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชั่วโมง

ระดับต้นสูง (เล่ม 5-6) คอร์สละ 5,500 บาท (30 ชั่วโมง=เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชั่วโมง)

_______________________________________________________

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กโต

ผู้เรียน : อายุ 7-12 ปี (หลังจากเรียนจบหลักสูตรสามารถเรียนต่อหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานระดับกลางได้)

ผู้สอน : อาจารย์ชาวจีนที่มีประสบการณ์และจิตวิทยาในการสอนเด็ก

อัตราค่าเรียน : คอร์สละ 3,800 บาท (24 ชั่วโมง = 12 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) ใช้เวลาในการเรียน 2 เดือนครึ่งต่อการเรียน 1 คอร์ส

ว่ากันว่าการเรียนภาษานั้นยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ในการเรียนภาษาจีนก็เช่นเดียวกันการเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็กย่อมส่งผลให้ประสบความสำเร็จมากกว่า หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กโตของฮั่นอี้นั้น เป็นหลักสูตรภาษาจีนที่เน้นความเข้าใจในผู้เรียนอย่างแท้จริง ตำราเรียนที่มีรูปภาพ สีสันสวยงาม และการทำกิจกรรม เล่นเกมเสริมทักษะด้านภาษาทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อและรู้สึกสนุกในการเรียนภาษาจีน อีกทั้งการที่ได้เริ่มต้นเรียนกับอาจารย์ชาวจีนที่เป็น native speaker ย่อมทำให้ผู้เรียนได้เกิดความคุ้นชินกับสำเนียงภาษาจีนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของชาวจีนจากอาจารย์อีกด้วย

_______________________________________________________

หลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ HSK โดย อ.ท็อปและทีม

หลักสูตร HSK นั้นผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนในระดับกลางเป็นอย่างน้อย โดยก่อนสมัครเรียนผู้ที่สนใจจะต้องทำแบบทดสอบ HSK ของทางโรงเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) เพื่อวัดผลความรู้และเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนที่จะได้รู้ว่าผู้เรียนมีความรู้ภาษาจีนด้านไหนและยังขาดด้านไหน โดยอาจารย์จะได้เน้นให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มทีื คอร์สนี้เป็นคอร์สติวและเน้นการทำข้อสอบเก่า ผู้เรียนจะได้ฝึกการทำข้อสอบโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำและชี้แนะตลอดเวลา หลังจบหลักสูตรผู้เรียนจะต้องคุ้นชินกับการทำข้อสอบเพื่อให้ไม่เกิดความตื่นเต้นในขณะสอบ และได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ การตอบคำถามต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดก่อนการสอบที่จะมาถึงค่ะ

_______________________________________________________

คอร์สเรียนส่วนตัว

ฮั่นอี้มีคอร์สเรียนแบบส่วนตัว (เดี่ยว-กลุ่มเล็ก) สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนในเนื้อหาเฉพาะ (เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ทำอยู่หรือสนใจ) และผู้เรียนที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนในระยะเวลาอันสั้น การเรียนเดี่ยวมีข้อดีคือผู้เรียนจะมีโอกาสได้ฝึกการสนทนากับอาจารย์ผู้ชาวจีนผู้สอนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้สามารถพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเลือกวันและเวลาเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างคล่องตัว
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ภาษาต่างประเทศ (อนุบาล), ภาษาต่างประเทศ (ประถม), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมต้น), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (ปวช.), ภาษาต่างประเทศ (ปวส.), ภาษาต่างประเทศ (ปริญญาตรี), ภาษาต่างประเทศ (ปริญญาโท), ภาษาต่างประเทศ (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น ชั่วโมงละ 100 บาท/คน
สถานที่สอน ที่อยู่ : 221/39 อาคารเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา การเดินทางมาฮั่นอี้ทางรถไฟฟ้า สามารถลงสถานีเอกมัยแล้วเดินทางเชื่อม ที่เขียนว่ามาเมเจอร์ซีนีเพล็กซึ่งจะมาถึงชั้น 2 ของอาคารพอดี และฮั่นอี้อยู่ที่ชั้น 2 ข้าง Box office และ OISHI RAMEN ค่ะ
อำเภอ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-714-2834 , 081-353-0434
Website http://hanyischool.nfshost.com/
Facebook https://www.facebook.com/hanyischool
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย 

1. ต้องเรียนนานแค่ไหนถึงจะพูดได้?

ตอบ คำถามนี้สำหรับทางโรงเรียนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับทุกๆคนที่สนใจอยากเรียนภาษาจีนเลยทีเดียว เป็นคำถามที่ทุกๆคนสงสัย และทางฮั่นอี้เราจะตอบเหมือนกันทุกครั้งคือ คำว่า “พูดได้” นั้นค่อนข้างเป็นคำที่กว้างมากๆ ต่างๆคนก็ต่างให้คำนิยามของคำนี้ไปต่างๆกัน บางคนขอแค่พูดบทสนทนาเบื้องต้น ไปเที่ยวประเทศจีนได้ไม่อดตาย ก็ถือว่าพูดได้แล้ว แต่สำหรับบางคนที่มีความต้องการศึกษาภาษาจีนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อที่ประเทศจีนหรือใช้ในการทำงานติดต่อเจรจาธุรกิจกับชาวจีนคำว่า “พูดได้” ก็คงจะมีความหมายมากกว่านั้นมาก และสิ่งสำคัญอีกอย่างในการเรียนภาษาจีนนอกจากหลักสูตร ตำรา อาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งทางเราเตรียมให้พร้อมแล้ว ความตั้งใจของตัวผู้เรียนเองก็มีความสำคัญไปไม่น้อยกว่ากัน เวลาเราเรียนที่โรงเรียนย่อมต้องมีเพื่อนบางคนเรียนเก่งฟังอะไรก็เข้าสมองจำได้ดีไปหมดและเพื่อนบางคนก็เรียนอะไรไม่เข้าใจ ไม่เอาใจใส่ ไม่ตั้งใจ ในการเรียนภาษาจีนก็เฉกเช่นเดียวกัน วิธีการเรียนของแต่ละคนย่อมส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และโดยเฉพาะภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาต่างชาติซึ่งต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์และความมุมานะ ความตั้งใจในการเรียน คนที่ขยันคัด ขยันอ่าน ขยันพูดคุยกับอาจารย์เจ้าของภาษา ย่อมประสบความสำเร็จในการเรียนมากกว่าคนที่ไม่ได้ตั้งใจ ด้วยเหตุผลข้างต้นทางโรงเรียนจึงไม่อาจตอบคำถามที่ว่า เรียนเท่าไหร่ถึงจะ “พูดได้” แต่ทางโรงเรียนสามารถรับประกันกับผู้เรียนได้ว่าถ้าผู้เรียนมีความตั้งใจจริง ความสำเร็จในด้านภาษาจีนคงอยู่ไม่ไกล และ “พูดได้” ภายในไม่กี่คอร์สแน่นอนค่ะ ^^

 

2. อาจารย์ผู้สอนเป็นคนไทยหรือคนจีน

ตอบ อาจารย์ที่ฮั่นอี้เป็นอาจารย์คนจีน (Native speaker) ทุกท่านค่ะ

 

3. ในห้องเรียนมีนักเรียนกี่คน

ตอบ คอร์สเรียนของฮั่นอี้เป็นคอร์สเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 12 คนต่อ 1 ห้อง เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาจีนให้ประสบความสำเร็จค่ะ

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker