ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: JCC โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ (สาขาเพลินจิต)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 2 สาขา คณะครูอาจารย์
1. สาขาเพลินจิต
2. สาขาศรีนครินทร์
คณะอาจารย์เที่เป็นจ้าของภาษา
แนวทางการสอน เกี่ยวกับ JCC

1. JCC มุ่งพัฒนาครู ให้มีวิธีการสอน ลำดับการสอน ที่ผ่านการวิจัยแล้วว่า ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีนกลางได้อย่างรวดเร็วและสนุกสนาน เราออกแบบเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับเป้าหมายของผู้เรียนมากที่สุด นักเรียนจึงสามารถนำทักษะ ความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงตามที่ต้องการ
2. JCC ใช้วิธี Direct Method คือ สอนด้วยภาษาที่เรียน ซึ่งได้วิจัยแล้วว่าเป็นวิธีที่ให้ผลดีที่สุด ในเวลาที่สั้นที่สุด
3. ผู้สอนจะใช้ท่าทาง รูปภาพและตัวอย่างเพื่อช่วยสื่อความหมายแทนการแปลเป็นภาษาไทย ทำให้ผู้เรียนจดจำภาษาที่เรียนได้รวดเร็วอย่างง่ายๆ และสนุกสนาน เวลาในห้องเรียนถูกใช้ไปอย่างเต็มที่กับการฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน ไม่ใช่ภาษาไทย จึงทำให้สามารถพูด โต้ตอบเป็นภาษาที่เรียนได้ทันทีหลังการเรียนเพียง 2 เดือนหรือ 1-2 คอร์สแรก

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เขาเรียนกันอย่างไร:

1. ภาษาญี่ปุ่น เชื่อมคำต่าง ๆ ในประโยคด้วยคำช่วยแบบต่าง ๆ และวางคำกริยาอยู่ท้ายประโยคเสมอ ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยมาก ดังนั้นวิธีสอนที่ใช้การแปลหรืออธิบายไวยากรณ์เป็นภาษาไทยจึงทำให้ผู้เรียนสับสน เสียเวลาเรียนนาน แต่พูดไม่ได้
2. ภาษาจีน การเรียงประโยคคล้ายภาษาไทย แต่ตัวอักษรจีนมีการผสมส่วนของรูปภาพและสัญญลักษณ์ ดังนั้น จึงควรสอนพูดโดยใช้ การสะกดเสียง PinYin เป็นสื่อ และสอนให้เก่งทั้ง 4 ทักษะด้วยการฝึกฝนนำอักษรจีนมาแต่งประโยคเน้นการใช้งานจริงบ่อย ๆ

แนวการสอนของ JCC

1. เราใช้วิธี Direct Method คือ สอนด้วยภาษาที่เรียน ซึ่งได้วิจัยแล้วว่าเป็นวิธีที่ให้ผลดีที่สุด ในเวลาที่สั้นที่สุด ผู้สอนใช้ท่าทางและรูปภาพช่วยสื่อความแทนการแปลเป็นภาษาไทยบ่อย ๆ ทำให้ผู้เรียนสนุก สามารถพูด โต้ตอบเป็นภาษาที่เรียนได้ทันทีที่ต้องการ
2. สอนเทคนิคง่าย ๆ เพื่อจำตัวอักษรจีนและอักษรคันจิ คือเทคนิคการแยกและประกอบตัวอักษร และรูปภาพ ทำให้สนุกและจดจำได้เร็ว เรียน 100 ตัว เหมือนรู้ 1,000 ตัว
3. Snow Ball นำศัพท์เก่ามาสร้างศัพท์ใหม่ นำบทเรียนเก่ามาร่วมฝึกฝนในบทเรียนใหม่บ่อย
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ภาษาต่างประเทศ (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น 300 บาท/ชั่วโมง
สถานที่สอน 1. สาขาเพลินจิต 2. สาขาศรีนครินทร์
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-252-8862
Website http://www.jccschool.com/
Facebook https://www.facebook.com/JCCSchool
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker