ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 1     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: ครูสมศรีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ (สาขาสยามสแควร์)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 30 เดือน -

จำนวนสาขา: 18 สาขา คณะครูอาจารย์
Call Center :0-2669-5538-9

1. สยามสแควร์ :0-2250-7396-8
2. ศรีย่าน :0-2669-1401-2
3. ร่วมจิตต์ :0-2667-4315-6
4. บางกะปิ :0-2370-2787-9
5. พญาไท :0-2642-4523-5 , 0-2640-0253-4
6. วงเวียนใหญ่ :0-2861-4504-6
7. พหลโยธิน :0-2624-4457-8
8. งามวงศ์วาน :0-2951-7701-3
9. ขอนแก่น :0-4327-1576-8
10. อุดรธานี :0-4224-4603-4
11. นครสวรรค์ :0-5621-4323-5
12. พิษณุโลก :0-5525-9967 , 76 , 78
13. หาดใหญ่ 1 :0-7423-8450 , 529 , 530
14. หาดใหญ่ 2 :0-7423-9891-3
15. นครศรีธรรมราช :0-7543-1123-5
16. สุราษฎร์ธานี :0-7720-6243-5
17. ชลบุรี :0-3805-3671
18. เชียงใหม่ :0-5327-1028
คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ (ครูสมศรี)
แนวทางการสอน การสอนเน้นเอนเตอร์เทน ซึ่งสอดแทรกคำศัพท์ที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันและในชั้นเรียน พร้อมกับสร้าง บรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมือนบ้านที่อบอุ่น น้องๆ หลายคนบอกคล้ายๆ กันว่า เรียนกับ ครูสมศรี นอกจากได้คำศัพท์ ศัพท์แสลงที่เจ้าของภาษา ใช้พูดกันแล้ว ครูสมศรียังมีแนวข้อสอบและเทคนิคในการสอบภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งเมื่อเรียนแล้วนำมาใช้ที่ โรงเรียนยอมรับว่าได้ผล เพราะผลการเรียนดีขึ้นจากเคยได้เกรด 2 ขยับขึ้นเป็นเกรด 3 และเกรด 4 เมื่อเกรด ดีขึ้นรู้สึกว่า อังกฤษ ไม่ได้ยากอย่างที่เคยกลัว
รางวัลที่เคยได้รับ Certificate (Pedagogy, Linguistics, Literature and Methodology) King's College (B.mth.), England. 1994
วิชาที่สอน อังกฤษ (ประถม), อังกฤษ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน Call Center :0-2669-5538-9 1. สยามสแควร์ :0-2250-7396-8 2. ศรีย่าน :0-2669-1401-2 3. ร่วมจิตต์ :0-2667-4315-6 4. บางกะปิ :0-2370-2787-9 5. พญาไท :0-2642-4523-5 , 0-2640-0253-4 6. วงเวียนใหญ่ :0-2861-4504-6 7. พหลโยธิน :0-2624-4457-8 8. งามวงศ์วาน :0-2951-7701-3 9. ขอนแก่น :0-4327-1576-8 10. อุดรธานี :0-4224-4603-4 11. นครสวรรค์ :0-5621-4323-5 12. พิษณุโลก :0-5525-9967 , 76 , 78 13. หาดใหญ่ 1 :0-7423-8450 , 529 , 530 14. หาดใหญ่ 2 :0-7423-9891-3 15. นครศรีธรรมราช :0-7543-1123-5 16. สุราษฎร์ธานี :0-7720-6243-5 17. ชลบุรี :0-3805-3671 18. เชียงใหม่ :0-5327-1028
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 0-2669-5538-9 (Call Center)
Website http://www.kru-somsri.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/krusomsri
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ (ครูสมศรี)ประวัติ "คุณครูสมศรี" 
> โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
> อักษรศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> Certificate (Pedagogy, Linguistics, Literature and Methodology) King's College (B.mth.), England. 1994

ประสบการณ์สอน 
> อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> อาจารย์ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
> อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ABAC
> หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษมัธยมปลายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
> อาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษนักเรียนพิการทางสายตา ม.3 โรงเรียนคนตาบอด
> คุณครูรับเชิญโครงการนำร่อง การสอนภาษาอังกฤษ ในระดับอนุบาลโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาล 1-3

คุณครูสมศรีสัญจร ร่วมสานฝันกับนักเรียนมากว่า 30 ปี  และสัญจรกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ
ร.ร.เซนต์คาเบรียล ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ร.ร.เซนต์ฟรังฯ ร.ร.จิตรลดา ร.ร.ไกลกังวล ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.สตรีวิทยา 2 ร.ร.ราชินี ร.ร.ราชินีบน ร.ร.ศึกษานารี ร.ร.บดินทร์เดชา 2 ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 
ร.ร.อัสสัมชัญคอนเเวนต์ ร.ร.อัสสัมชัญ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ร.ร.หอวัง ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์ ) ร.ร.กัลยาณวัตร (ขอนแก่น) ร.ร.หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา) ร.ร.เบญจมราชูทิศ (ปัตตานี)
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้(นครศรีธรรมราช) ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 (สงขลา) ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์ ร.ร.นครสวรรค์ ร.ร.กำแพงเพชรวิทยาคม ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย (ลำปาง) ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ร.ร.สตรีนนทบุรี
ร.ร.สตรีวัดระฆัง ร.ร.สายปัญญา ร.ร.โยธินบูรณะ ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการ ร.ร.เบญจมราชาลัย ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ ร.ร.สตรีวิทยา3 ร.ร.เทพศิรินทร์
ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ่ ร.ร.ทวีธาภิเศก ร.ร.นวมินทรชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.ราชวินิตมัธยม ร.ร.วัดราชาธิวาส ร.ร.วัดนวลนรดิศ 
ร.ร.วัดน้อยนพคุณ ร.ร.สตรีมหาพฤฒาราม ร.ร.ยานเวศวิทยาคม ร.ร.วัดทรงธรรม ร.ร.วัดสุทธิวราราม ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ร.ร.วัดหนองแขม ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ 
ร.ร.วิสุทธิกษัตรี ร.ร.วัดราชบพิธ ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร.ร.สารวิทยา ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี ร.ร.พรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ร.ร.พนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม ร.ร.ราชวินิตบางเขน
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี 
ร.ร.กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี นักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพฯ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย 
จ.สมุทรสงคราม ร.ร.เตชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ร.ร.ชลราษฏร์อำรุง จ.ชลบุรี ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ร.ร.วัดราชโอรส 
ร.ร.สตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ร.ร.วัดอินทาราม ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์ จ.นครราชสีมา ร.ร.พณิชยการสุโขทัย 
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ร.ร.ประภามนตรี2 ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี ร.ร.อนุบาลละอออุทิศ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  
สามารถติดตามโรงเรียนอื่นๆ ได้ใน www.kru-somsri.ac.th

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ค่าเรียน

ด.ญ.วันวิสาข์

ไม่ทราบว่าค่าเรียนเท่าไหร่ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker