ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: เอ็มยูติวเตอร์ (พี่ม.มหิดลติวเตอร์) สำนักงานใหญ่ สาขาตลาดพุทธมณฑล(หน้า ม.มหิดล ศาลายา)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 77 สาขา คณะครูอาจารย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดสตูล
จังหวัดตรัง
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แม่สอด
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดระยอง
สาขาภูเก็ต
สาขารังสิต
สาขาบ้านโป่ง
สาขานครนายก
สาขาหนองคาย
สาขาตะกั่วป่า
สาขาสุราษฏร์ธานี
สาขาพิษณุโลก
สาขาปัตตานี
สาขามุกดาหาร
สาขาชลบุรี
สาขาโคราช
สาขาหัวหิน
สาขาพัทลุง
สาขาปากเกร็ด
พาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์
สุราษฎธานี
สาขาอุดร
พี่บัณฑิตเกียรตินิยม และนักศึกษา ปริญญาโท - เอก

คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
แนวทางการสอน ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมกับพี่มหิดลติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งจากระบบ Ent' และ สอบตรง (โควตา) ในทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ

สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ

พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน คณิต (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), ไทย-สังคม (ประถม), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย), อังกฤษ (ประถม), อังกฤษ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย), วิทย์ (ประถม), วิทย์ (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมต้น), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย 1,900 - 17,000 บาท
สถานที่สอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดฉะเชิงเทรา แม่สอด จังหวัดลพบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดระยอง สาขาภูเก็ต สาขารังสิต สาขาบ้านโป่ง สาขานครนายก สาขาหนองคาย สาขาตะกั่วป่า สาขาสุราษฏร์ธานี สาขาพิษณุโลก สาขาปัตตานี สาขามุกดาหาร สาขาชลบุรี สาขาโคราช สาขาหัวหิน สาขาพัทลุง สาขาปากเกร็ด พาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ สุราษฎธานี สาขาอุดร
อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 02-8893400 , 02-4419409
Website http://www.mahidoltutor.com/
Facebook https://www.facebook.com/ilovemututor
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker