ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: คณิตศาสตร์ อ.รุ้ง

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 2 สาขา คณะครูอาจารย์
1. สาขาใหญ่ เพชรเกษม
2. สาขา สยามแสควร์ ซอย 2 (เปิดร่วมกับ Brain Bank)
ดร. ชีรนุช สมบูรณ์กุลวุฒิ (อ.รุ้ง)
แนวทางการสอน - เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานพัฒนาศักยภาพของน้องๆไปสู่ระดับแข่งขัน
- นักเรียนที่เรียนกับอ.รุ้งส่วนมาก เกรดและคะแนนจะดีขึ้นตามลำดับ
- มี วิธีคิดลัด ต่างๆที่น้องๆสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำโจทย์ทุกรูปแบบ
- น้องๆจะได้กระบวนการคิดที่ถูกต้อง เทคนิคที่ทำให้คิดโจทย์ได้รวดเร็วเหนือชั้น
- วิเคราะห์เจาะลึกเนื้อหาและโจทย์ ตลอดจนอธิบายให้น้องๆทำความเข้าใจได้โดยง่าย
- ข้อสงสัยและปัญหาต่างๆของน้องๆจะหมดไป เพราะครูสามารถ ตอบคำถามน้องๆได้ทุกคำถาม
- ทุกคอร์สสอนโดย อ.รุ้งเพียงผู้เดียว มีความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกๆคน เอาใจใส่ดูแลอย่างดี
- น้องๆคนใดที่มีปัญหานอกเหนือจากการเรียนในคอร์ส ครูยินดีให้คำปรึกษาปัญหาและแก้ข้อสงสัยให้น้องเสมอ
รางวัลที่เคยได้รับ จบปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน 72 พรรษา)
อดีตอาจารย์พิเศษวิชาแคลคูลัส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ 15 ปี (ตอนอยู่ประเทศอังกฤษ ก็สอนนิสิต วิศวะที่มหาวิทยาลัย Imperial College London)
แปลหนังสือ The Art and Craft of Problem Solving (ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์) ร่วมกับ อ.ปลาทู
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง(เหรียญทอง) สาขาคณิตศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
เหรียญทอง ในการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก แห่งประเทศไทย จัดโดยสสวท. ปีการศึกษา 2540
รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย ประเภททีม จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์์ระดับม.ปลาย ประเภทบุคคล จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์
รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการทดสอบความ รู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา
BRONZE AWARD IN THE X ASIAN PACIFIC MATHEMATICS OLYMPIAD 1998
นักเรียนห้อง King โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่ม.4-6
โล่รางวัลเรียนดี และ โล่รางวัลความประพฤติเรียบร้อย มอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2544
ประธานนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542
ประธานนักเรียนตึก 2 (สายวิทย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2540
กรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2540
แปลหนังสือ The Art and Craft of Problem Solving (ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์) ร่วมกับ อ.ปลาทู
วิชาที่สอน คณิต (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน 1. สาขาใหญ่ เพชรเกษม 2. สาขา สยามแสควร์ ซอย 2 (เปิดร่วมกับ Brain Bank)
อำเภอ เขตภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 024673326-7
Website http://www.mathrainbow.com/
Facebook http://www.facebook.com/mathrainbow
bb
Twitter https://twitter.com/mathrainbow
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม


เหมาะสำหรับ นักเรียนห้องความเป็นเลิศ gifted ม.1 ม.2, นักเรียนม.3ที่อ่อน และต้องการทบทวนความรู้ม.ต้น ทั้งหมดก่อนสอบเข้าโดยมีเวลาอันจำกัด, นักเรียนชั้นประถมที่ต้องการสอบ สสวท., นักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานก่อนสอบสมาคมคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ สอวน. IJSO สิรินธร และสอบเข้าม.4โรงเรียนชื่อดังต่างๆ ซึ่งจุดเด่นคือเราเป็นสถาบันแรกในประเทศที่มีคอร์สเร่งรัด เนื้อหาแน่นปึ้ก และคุ้มค่าราคาแบบนี้ค่ะ
สำหรับนักเรียนป.5หรือต่ำกว่า(จำเป็นต้องผ่านการ test) จะได้เรียนเนื้อหาทั้งหมดล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งในการเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งทางสถาบันจะจัดคอร์สต่อเนื่อง
ให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และนักเรียนจะได้เปรียบ
สำหรับการสอบเข้าในปีหน้า สำหรับนักเรียนป.6 จะได้ทบทวน ปรับพื้นฐานขจัดข้อสงสัย
ในเรื่องต่างๆของวิชาเลขที่ได้เรียนผ่านมา และเพิ่มเกรดในโรงเรียนให้สูงขึ้น เพราะคอร์สนี้มีการฝึกทำโจทย์เริ่มจากระดับพื้นฐาน ไปจนถึงโจทย์ระดับยาก
นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเข้า ม.1 โดยอ.รุ้งจะทบทวนเนื้อหาพร้อม กับให้นักเรียน
ได้ฝึกทำโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก จนนักเรียนมีความพร้อม ในการลงสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ สสวท. ฮ่องกง สิรินทร สมาคมฯ ประกายกุหลาบ เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ
(มีโปรแกรม Test วัดผลท้ายคอร์สทุกเรื่องที่เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ตัวเองว่าเรื่องไหนที่เราเข้าใจดีและเรื่องไหนที่ยังไม่แม่น ทำให้นักเรียนสามารถอ่านทบทวนเพิ่มเติมในจุดนั้นๆ และพร้อมสำหรับการลงคอร์สต่อไป) คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาก่อน เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจตั้งแต่แรก ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิดที่ถูกต้องตรงตามหลักสูตรใหม่ของสสวท. อีกทั้งมีการทำโจทย์ในห้องเรียน และมีการบ้านให้กลับไปฝึกฝน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบของโรงเรียน และยังสามารถประยุกต์ใช้ในการสอบระดับแข่งขันได้ด้วย
นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาม.ต้นทั้งหมดไปพร้อมกับการทำโจทย์ระดับยากของม.ต้น ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ และแนวข้อสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ จนชำนาญ นอกจากนี้อ.รุ้งยังมีการ
เก็งข้อสอบ และปูพื้นฐานความรู้ของ ม.ปลายให้นักเรียนซึ่งทำให้มีความพร้อมมากกว่าคนอื่น
จะสอนเนื้อหาของม.ปลาย เรื่องแคลคูลัส, ลำดับและอนุกรม, ฟังก์ชัน, ตรีโกณมิติ, เอกซ์โปเนนเชียล และลอการิทึม ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น ม.ปลาย และเป็นเนื้อหาที่มี
ในข้อสอบระดับม.ต้น คือข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และมหิดลฯ สอวน. ประกายกุหลาบ และการสอบแข่งขันอื่นๆ คอร์สนี้จะช่วยต่อยอดสำหรับนักเรียนที่ต้องการแข่งขันในระดับที่สูงยิ่งขึ้น
คอร์สนี้ อ.รุ้งให้สัมภาษณ์ แนะนำกับ Dek-d.com เหมาะสำหรับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหาม.ต้นมาแล้ว และมีประโยชน์มากๆ สำหรับการสอบแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนจะได้เทคนิคขั้นสูง และวิธีคิดของคนเก่งในการทำเลข โดยมั่นใจได้ว่าเนื้อหา เทคนิค และกระบวนการคิดลัดจะไม่ซ้ำกับที่อื่น อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำโจทย์แข่งขันทุกรูปแบบ
Olympic (เป็นคอร์สที่ประสบความสำเร็จทุกปี เนื่องจากนักเรียนที่เรียนกับสถาบันเรา สามารถสอบผ่านค่ายที่ 1 ของสอวน.ได้ทุกคน ติดต่อกันทุกปี) คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าค่ายโอลิมปิก-สอวน. หรือ ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าค่าย Olympic อ.รุ้งจะสอนเนื้อหาที่สอนในค่าย เก็งข้อสอบ สอน และตรวจการเขียนพิสูจน์ให้ทุกคน ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนชำนาญก่อนเข้าค่ายจริง ได้เปรียบในการสอบแข่งขัน อีกทั้งนักเรียนจะได้กระบวนการคิดที่ถูกต้อง และสุดยอดเทคนิคที่ทำให้ตอบโจทย์ได้รวดเร็วเหนือชั้น

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker