ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์ ตัว-ตัว/กลุ่ม

ชื่อติวเตอร์: บิว

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปวช. งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ ม.รามคำแหง
แนวทางการสอน สอนทำการบ้าน, ทบทวนบทเรียน และสอนเนื้อหาล่วงหน้า
ประสบการณ์ทางการสอน
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ (ปวช.), อังกฤษ (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมต้น), กฎหมาย (ปวช.)
วัน เวลา สอน
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน
อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ 0845459310
Website
Facebook https://www.facebook.com/patcharee.soison
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker