ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์ ตัว-ตัว/กลุ่ม

ชื่อติวเตอร์: ประภากร เจริญสวัสดิ์ (เอก)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนวทางการสอน - สอนติวสอบ Onet
- สอน Conversation
- สอนการอ่าน
- สอนการเขียนเรียงความ
ประสบการณ์ทางการสอน - ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 2 ปี - ประสบการณ์การสอนในระดับมัธยมปลาย 2 ปี
วิชาที่สอน อังกฤษ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย), อังกฤษ (ปริญญาตรี)
วัน เวลา สอน จันทร์ - ศุกร์ 16.30 - 19.30 เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 17.00
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน
อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 0910568970
Website
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker