ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 1     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ Applied Physics (สาขางามวงศ์วาน)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 2508 เดือน

จำนวนสาขา: 22 สาขา คณะครูอาจารย์
กทม.
-งามวงศ์วาน
-สะพานควาย
-บางกะปิ
-พญาไท
-วงเวียนใหญ่

ต่างจังหวัด
-เชียงราย
-เชียงใหม่
-ลำปาง
-พิษณุโลก
-นครสวรรค์
-อุดรธานี
-ขอนแก่น
-ร้อยเอ็ด
-นครราชสีมา
-อุบลราชธานี
-ชลบุรี
-สุราษฎร์ธานี
-ภูเก็ต
-ตรัง
-นครราชศรีธรรมราช
-หาดใหญ่(สงขลา)
อ.ช่วง ทมทิตชงค์


นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์


นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
แนวทางการสอน ศูนย์แอพพลายด์ฟิสิกส์ เป็นสถาบันสำหรับวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะ เน้นการสอน เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย อย่างแท้จริง โดยยึดหลักปรัชญาการสอนว่า "วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ใช้ความเข้าใจ ไม่ใช่ การ ท่องจำ" ดังนั้นนักเรียนทุกคน จะได้รับการปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ อย่างเป็นระบบ จากง่ายไปยาก ได้เห็นอุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ช่วยให้นักเรียน "เข้าใจ" วิชาฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้น และเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหา ฟิสิกส์อย่างดีแล้ว ศูนย์แอพพลายด์ฟิสิกส์ จะเริ่มให้ CONCEPTS ที่เข้มข้น FORMS การคำนวณที่รวดเร็ว ตลอดจนแนวข้อสอบ ENTRANCE โดยใช้ฐานข้อมูลจากข้อสอบ ENTRANCE ตั้งแต่ปี 2508 จนถึงปัจจุบัน ข้อสอบโควต้าทุกปี ข้อสอบ PRE- ENTRANCE ทุกแห่ง และทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน KING) ข้อสอบทุนก.พ. ตลอดจนข้อสอบโควต้าพิเศษของแพทย์ ข้อสอบ PRE- OLYMPIC ทุกปี จนถึงปีล่าสุดและข้อสอบทุกสถาบัน การศึกษา ที่พร้อมจะนำมาวิเคราะห์ แนวทางการออกข้อสอบ ENTRANCE ของปีต่อไป อย่างแม่นยำที่สุด และจากผลงานการทุ่มเท แรงกาย และแรงใจ ให้กับการสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ตลอดเวลากว่า 21 ปีที่ ผ่านมา ลูกศิษย์จากศูนย์แอพพลายด์ฟิสิกส์ สามารถทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม ในการสอบเอ็น ทรานซ์ทุก ๆ ปี และจากการแนะนำต่อ ๆ กันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากผู้ปกครองท่านหนึ่ง สู่ผู้ปกครอง อีกท่านหนึ่ง ทำให้การเปิด รับสมัครแต่ละครั้ง จะมีนักเรียนมาสมัครเต็มห้อง อย่างรวดเร็วทุกครั้ง ซึ่ง การมาสมัครของนักเรียนนั้น สืบเนื่อง มาจากทุกคน ต้องการประสบความสำเร็จ ในการสอบเอ็นทรานซ์ เหมือนศิษย์รุ่นพี่ที่เรียนจากศูนย์แอพพลายด์ ฟิสิกส์ทั้งสิ้น
รางวัลที่เคยได้รับ นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์

-นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ อาจารย์สถาบัน แอพพลายด์ฟิสิกส์ รับโล่เกียรติยศจากท่านหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงในฐานะที่ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่มูลนิธิโครงการหลวง

-นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ อาจารย์สถาบัน แอพพลายด์ฟิสิกส์ ได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม ในฐานะ "พ่อพิมพ์ของชาติ" และขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ จากท่านพลเอก วิโรจน์ แสงสนิท

-นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ อาจารย์สถาบัน แอพพลายด์ฟิสิกส์ รับโล่เกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมโดยเผยแพร่ความรู้ทางสื่อโทรทัศน์ตลอดทั้งปี 2545 โดยไม่รับสิ่งของตอบแทน

---------------------------------------------------

ความสำเร็จของลูกศิษย์ ที่มากขึ้นทุกปีทำให้ศูนย์แอพพลายด์ฟิสิกส์ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนหลายแขนง ในการสัมภาษณ์ถ่ายทำ อ้างอิงในรายการ หรือคอลัมน์ต่าง ๆ เช่น

รายการโทรทัศน์
- รายการ HI-NIGHT AT HI NOON
- รายการผู้หญิงอยากรู้ 100% ของช่อง 3
- รายการข่าวเยาวชน ของทีวีสีช่อง 9
- รายการ TOP TEN รายการดรุณธรรม ของช่อง 5
- รายการฟ้าใสกับไกรวิทย์

รายการวิทยุ
- FM. 89 MHz
- FM. 91.5 MHz.IBC เคเบิลทีวี
- FM. 97.5 MHz.

หนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์คู่แข่งรายวัน
- มติชนสยามธุรกิจ
- บ้านเมืองคู่แข่งรายสัปดาห์
- สยามรัฐฐานอาทิตย์วิเคราะห์
- BANGKOK POST
- THE NATION

นิตยสาร
- ดิฉัน
- GM หนังสือวัฎจักรการศึกษา
- BOSS หนังสือ Katch
- ซันเดย์ แมกกาซีน
- นิตยสาร City Life
- นิตยสาร Life & Family ฯลฯ
วิชาที่สอน ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมต้น)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน กทม. -งามวงศ์วาน -สะพานควาย -บางกะปิ -พญาไท -วงเวียนใหญ่ ต่างจังหวัด -เชียงราย -เชียงใหม่ -ลำปาง -พิษณุโลก -นครสวรรค์ -อุดรธานี -ขอนแก่น -ร้อยเอ็ด -นครราชสีมา -อุบลราชธานี -ชลบุรี -สุราษฎร์ธานี -ภูเก็ต -ตรัง -นครราชศรีธรรมราช -หาดใหญ่(สงขลา)
อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 02-5807514-16
Website http://www.appliedphysics.ac.th/
Facebook https://www.facebook.com/appliedphysics
bb
Twitter https://twitter.com/appliedschool
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

       นอกจากผลงานด้านการสอนแล้ว ศูนย์แอพพลายด์ฟิสิกส์ยังมี ผลงานด้านสิ่งพิมพ์วิชาการ จำนวนมาก โดยได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มแรก เมื่อปี พ.ศ. 2518 และได้จัดทำหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเผย แพร่ความรู้ สู่นักเรียนตลอดมา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ ของเนื้อหา และ โจทย์ข้อสอบใหม่ ๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ โดยเฉพาะ หนังสือนั้น ได้จัดพิมพ์มาแล้วกว่า 80 เล่ม โดย 3 สำนักพิมพ์ สำหรับหลักสูตรใหม่ หนังสือคู่มือทุกเล่ม จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย โดยสำนักพิมพ์ไฮเอดพับลิชชิ่ง และ เป็นหนังสือฟิสิกส์สำหรับชั้นมัธยม ศึกษา ที่จำหน่ายมากที่สุดตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน

       และนอกจากนั้น.. ความ สำเร็จของนักเรียนรุ่นพี่ นับหมื่น..นับพันคน.. ที่ผ่านการเรียน จากศูนย์แอพพลายด์ฟิสิกส์..ยังสร้างพลังแห่งความศรัทธา แก่รุ่นน้อง.. ทุกครั้งที่ศูนย์แอพพลายด์ฟิสิกส์ เปิดรับสมัครคอร์สใหม่.. จะมี นักเรียนจำนวนมาก มารอสมัครเรียน ตั้งแต่คืนก่อนวันเปิดรับสมัคร และล่าสุด.. เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับความสะดวกมากขึ้น ในสัปดาห์แรก ของการเปิดรับสมัครคอร์สใหม่.. นักเรียน สามารถสมัครเรียน ผ่านระบบธนาคาร ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ"

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

http://weddingtentforsale.weebly.com/

wedding tent

Thaitutorsquare.com › โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ Applied Physics (สาขางามวงศ์วาน)

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker