ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: บ้านรักดนตรี

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
โรงเรียนของเราอยู่ที่ ชั้น 2 . อาคารศรีประจักษ์ เข้าซอยลาดพร้าว 120 มาประมาณ 20 เมตร . (ปากซอยเป็น Lotus Express และโชว์รูม VOLVO . อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลลาดพร้าว) ครูกบ
ดูแลการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล
และสอนวิชาทฤษฎีดนตรี
...... จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ปี พ.ศ. 2552 ... ระดับปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2542


ครูจุก
ดูแลการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย
และสอนวิชา ขิม. ซอด้วง /ซออู้
...... จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ปี พ.ศ. 2552 ... ระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย (เครื่องดนตรีเอกซอด้วง) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2541 .. เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย (ซอด้วง) ระดับมัธยมศึกษา รางวัลศรทอง


ครูแจ๋ว
ที่ปรึกษาหลักสูตรดนตรีไทย
...... จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางค์ไทย (เครื่องดนตรีเอกซออู้) . คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2538..


ครูกล้วย
ที่ปรึกษาหลักสูตรดนตรีไทย
...... จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย (เครื่องดนตรีเอกซออู้) . คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548 . เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย (ซอด้วง) ระดับประถมศึกษา รางวัลศรทอง.

ครูมิ้น
สอนวิชาไวโอลิน
...... ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกไวโอลิน) . คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูปรินซ์
สอนวิชาเปียโน
...... จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกเปียโน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คลองหก)


ครูตูน
สอนวิชาขิม . ซอด้วง /ซออู้ . และเปียโน
...... จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (เครื่องดนตรีเอกซออู้) . คณะศิลปกรรมศาสตร์ . มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)


ครูอ๋ำอ้ำ
สอนวิชาเปียโน
...... จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Piano Performance . คณะศิลปกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร) และ สาขาวิทยุโทรทัศน์สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ... ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) .... ผ่านการสอบหลักสูตร Advance Piano/Fundamental Grade 5 จากสถาบันดนตรี Yamaha ... ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันเปียโนคลาสสิก จากสถาบัน Yamaha และอื่นๆ หลายรายการ
แนวทางการสอน เราเป็นโรงเรียนดนตรีเล็กๆ ที่รับสอนนักเรียนอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยไม่จำกัดอายุและประสบการณ์ของผู้เรียน ในราคาสบายๆ ไม่แพง ด้วยอัตราค่าเรียนเดี่ยวที่ใกล้เคียงกับค่าเรียนกลุ่มของสถาบันสอนดนตรีทั่วไป (ถูกกว่าสถาบันที่มีชื่อเสียงใหญ่ๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง) ... ปัจจุบันเปิดสอนวิชา เปียโน , ไวโอลิน , กีตาร์ (โปร่ง/ไฟฟ้า/คลาสสิก) , เบสไฟฟ้า , อูคูเลเล่ (Ukulele) , ขับร้อง , ทฤษฎีดนตรีสากล , ขิม และ ซอด้วง/ซออู้ ...
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ดนตรี (ประถม), ดนตรี (มัธยมต้น), ดนตรี (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน โรงเรียนของเราอยู่ที่ ชั้น 2 . อาคารศรีประจักษ์ เข้าซอยลาดพร้าว 120 มาประมาณ 20 เมตร . (ปากซอยเป็น Lotus Express และโชว์รูม VOLVO . อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลลาดพร้าว)
อำเภอ เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 0870851117
Website http://www.baanrakdontri.com/2008/03/blog-post_7371.html
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker