ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 1     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนกวดวิชาพิชญ์วิทยา Bio Beam Center

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 26 สาขา คณะครูอาจารย์
สาขาพญาไท อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 12A
สาขาวงเวียนใหญ่
สาขางามวงศ์วาน
สาขาสะพานควาย
สาขาบางกะปิ
สาขาวิสุทธิ์กษัตริย์
สาขาชลบุรี
สาขาระยอง
สาขาราชบุรี
สาขาเชียงใหม่
สาขาพิษณุโลก
สาขานครสววรค์
สาขาเชียงราย
สาขาลำปาง
สาขาขอนแก่น
สาขาร้อยเอ็ด
สาขานครราชสีมา
สาขาอุบลราชธานี
สาขาอุดรธานี
สกลนคร
บุรีรัมย์
หาดใหญ่
ตรัง
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช
นพ. พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง
แนวทางการสอน ชีววิทยามัธยมต้นและตะลุยโจทย์ชีววิทยามัธยมต้น
OPD-1 พื้นฐานชีววิทยาม.ปลาย
OPD-2 ชีววิทยาของสัตว์ 1
OPD-3 ชีววิทยาของสัตว์ 2
OPD-4 ชีววิทยาของพืช
OPD-5 พันธุศาสตร์
OPD-6 ความหลากหลายทางชีววิทยา
ชีววิทยา Entrance ICU
ตะลุยโจทย์ COMA
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ชีววิทยา (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน สาขาพญาไท อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 12A สาขาวงเวียนใหญ่ สาขางามวงศ์วาน สาขาสะพานควาย สาขาบางกะปิ สาขาวิสุทธิ์กษัตริย์ สาขาชลบุรี สาขาระยอง สาขาราชบุรี สาขาเชียงใหม่ สาขาพิษณุโลก สาขานครสววรค์ สาขาเชียงราย สาขาลำปาง สาขาขอนแก่น สาขาร้อยเอ็ด สาขานครราชสีมา สาขาอุบลราชธานี สาขาอุดรธานี สกลนคร บุรีรัมย์ หาดใหญ่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช
อำเภอ เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-306-0871 ถึง 2
Website
Facebook https://www.facebook.com/pages/Bio-Beam-Center/169395389793437
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

rjzs763sa3

Anthonyel

You will certainly additionally should talk about with your <a >generic celebrex 200mg</a> doctor any side results you may get, in addition to drugs that can help in those negative side effects or create them when combined with Vardenafil. Priapism is fraught with <a >generic tretinoin cream</a> permanent damages to the cells of your penis, so you should look for clinical support as soon as possible. Its core modern technology was very first verified to function in the human anesthesia as well as resuscitation airway <a >cymbalta</a> administration sector, particularly the 'i-gel' airway device (www. i-gel. com), which is providing significant individual and also user advantages on an international scale. You simply should visit our secure comparison page and find out <a >generic for doxycycline</a> much more concerning the best drug stores we chose, based on your needs and choices. As with various other anti-biotics, usage of <a >for more</a> this medicine could lead to over growing of nonsusceptible microorganisms, including fungi. If superinfection happens, the antibiotic should be discontinued and also suitable treatment instituted. KEEP IN MIND: Superinfection of the bowel by staphylococci could be dangerous. You must take Acyclovir at routine periods for it <a >buy stromectol</a> to be most efficient for you. It's crucial to take the entire quantity of Azithromycin suggested. Ensure you allow your medical professional know if you create severe negative effects of Azithromycin like belly discomfort, low <a >avodart generic</a> fever, reduction of cravings, dark pee, watery or heavy looseness of the bowels, red or purple skin breakout, swelling in your face or tongue, clay-colored stools, wound throat, jaundice, blistering and peeling off or burning in your eyes. In individuals obtaining simultaneous therapy with clonidine, if therapy is to be discontinued, it is <a >antabuse</a> recommended that Zebeta be ceased for numerous days just before the drawback of clonidine. In <a >cephalexin</a> patients that develop these signs, boosting the dose could be destructive. Review this Medication Guide prior to you start taking Zerit as well as each time <a >albuterol without prescription</a> you acquire a refill. If you have impaired kidney feature, liver troubles, or a record of epilepsy, see to it your <a >provera</a> doctor understands that prior to recommending this medication. You <a >nolvadex for sale</a> will constantly have to make certain you report any kind of adverse effects you obtain, particularly if they don't go away by themselves. A few of the adverse effects that can happen with danazol may not <a >amoxil online</a> need clinical interest.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker