ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 2     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: ฺBrain Solution สถาบันกวดวิชา เบรนโซลูชั่น

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
1/141 ถ. สรงประภา ( ปากซอยสรงประภา30 ) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 12010 อาจารย์ พรสรวง วีระนาวิน (อ.อ๋อย)
- ครูใหญ่สถาบันกวดวิชา เบรน โซลูชั่น
- ครุศาสตร์บัณฑิต เอก ภาษาอังกฤษ
- ประสบการณ์ : อดีตเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มากกว่า 20 ปี
- เป็นอาจารย์สอนพิเศษโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังมากว่า 20 ปี
- เป็นผู้บริหาร และจัดระบบการเรียนการสอน ในสถาบันกวดวิชาชั้นนำมากว่า 10 ปี

อาจารย์ ชาคริต ทองรักชาต
- ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์จากโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
- กำลังศึกษาปริญญาโท วท.บ. คณิตศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรและการสอน ปริญญาโทบริหารการศึกษา

อาจารย์ นาวิน มดตะนอย (อ.วิน)
-ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ เอก เคมี จาก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- กำลังศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา
- ประสบการณ์ สอนเคมี วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับ ประถม-มัธยม
“ เรียนสนุก เข้าใจ ทำได้ ง่ายกว่าที่คิด “

อาจารย์ ศรสวรรค์ เรื่องรอง
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มัธยม
- สอนสนุก ศัพท์แน่น เข้าใจถึงแก่นไวยกรณ์

อาจารย์ เบญจวรรณ ฟักแฟง (อ.เบญ)
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
- ประสบการณ์สอนภาษาไทยจากโรงเรียนชื่อดัง

อาจารย์ สุกุมาลย์ ธีรชัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
- ขณะนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนคร
- ประสบการณ์สอนฟิสิกส์ และ เคมี ติวเข้มนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัย

อาจารย์ อุษา เหรียญทอง
- กศ.บ. คณิตศาสตร์
- ประสบการณ์ อดีตเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เป็นอาจารย์สอนพิเศษคณิตศาสตร์ทุกระดับมามากกว่า 20 ปี มีลูกศิษย์สอบติดใน มหาวิทยาลัยชั้นนำมาแล้วมากมาย
แนวทางการสอน “ ครั้งแรกกับการปฏิวัติแนวการเรียนใหม่ ”.

Brain solution เป็นสถาบันกวดวิชาแนวใหม่ ที่รวบรวมอาจารย์ที่มากมายไปด้วยประสบการณ์ คร่ำหวอดในวงการกวดวิชามากกว่า 10 ปี โดยประกอบไปด้วยผู้ก่อตั้งจากหลากหลายแขนงอาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกรและอาจารย์จากโรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบของการติวเข้มระบบใหม่ ซึ่งไม่เคยมีที่ใดมาก่อนที่ผู้เข้าเรียนสามารถ กำหนดสถานที่เรียนเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง พร้อมมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เด็กการพัฒนาตนเอง นอกเวลาเรียนรวมไปด้วย เพราเราเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องเสริมสร้างตั้งแต่วัยเด็ก การเรียนการสอนของ Brain solution จึงเริ่มต้นปลูกฝัง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา โดยเปิดสอน ในทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นจากอาจารย์ผู้ชำนาญการ ตั้งแต่ ป.1 – ป.6 เพื่อทำให้ลูกของท่านไม่เบื่อหน่ายการเรียนรู้ ติวเพื่อทำคะแนนตั้งแต่วัยเด็กและยิ่งกว่านั้น ยิ่งติวเข้ม เพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังและเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

Brain solution จัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในทุกรายวิชาทั้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาอังกฤษ ไทยและสังคม ม.1 – ม.3 เพื่อทำเกรดและกวดเข้มสำหรับสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ อย่าง โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนสาธิตชื่อดัง สอนให้ลูกของท่านเข้าใจทั้งหลักวิชาการและวิธีการประเมินข้อสอบไปพร้อมๆกัน โดยทีมอาจารย์ที่วิเคราะห์ข้อสอบแล้ว ย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี และเพื่อการเรียนรู้อย่างบูรณาการ Brain Solution จึงมีบริการในการแนะแนวการศึกษา “ ฟรี ” ในการเลือกสายการเรียนต่อ ขอให้เราได้เป็นเพื่อนรวมในการเดินทางไปกับท่าน เพื่อส่งลูกของท่านไปยังฝั่งฝัน
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ไทย-สังคม (ประถม), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), คณิต (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), วิทย์ (ประถม), วิทย์ (มัธยมต้น), อังกฤษ (ประถม), อังกฤษ (มัธยมต้น)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน 1/141 ถ. สรงประภา ( ปากซอยสรงประภา30 ) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 12010
อำเภอ เขตดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-928-8596 , 087-042-4740
Website http://www.brainsolutioncenter.com/
Facebook http://www.facebook.com/brainsolution
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

คอร์สการเรียน

คอร์สติวเดี่ยว

     Brain Solution พร้อมเสิร์ฟคอร์สติวเดี่ยวให้กับน้องๆทุกคน ตั้งแต่ ป.1 – ม.6 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว และต้องการติวเข้มเป็นพิเศษ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง สถานที่เรียนและบรรยากาศในการเรียน สะดวกสบาย และ ส่งเสริมการเรียนรู้ 


คอร์สทำคะแนน เห็นผล

     ทาง Brain Solution จัดทำคอร์สเตรียมความพร้อม และ คอร์สทำคะแนนให้กับน้องๆ ตั้งแต่ชั้น ป.5 – ป.6 เพื่อทำคะแนนภายในห้องเรียนตรงตามหลักสูตรของน้องๆแต่ละโรงเรียน รวมทั้งมีการติวเข้มเพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลชื่อดังระดับประเทศ และพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่อง กับคอร์สทำคะแนนระดับ ม.1 – ม.3 มีให้น้องๆเลือกเรียนเป็นบางรายวิชา หรือ จะปูพื้นฐานแนนด้วยการเรียนครบทุกรายวิชา ตบท้ายด้วยคอร์สติวเข้มเพื่อสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนที่ใฝ่ฝันและมีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, โรงเรียนสวนกุหลาบ และโรงเรียนสาธิตชั้นนำต่างๆ


คอร์สติวเข้มเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

    ทางเลือกใหม่สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารทุกเหล่า ทั้งทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ และตำรวจ เรามีคอร์สเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับน้องๆทุกคน โดยทีมอาจารย์มากประสบการณ์ และวิเคราะห์ข้อสอบแยกตามเหล่ามาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ทำให้ได้แนวข้อสอบที่แม่นยำ มั่นใจในการไปสอบแข่งขันมากขึ้น


คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ โดยครูชาวต่างชาติ

    Brain Solution ก้าวไปพร้อมกับสังคม AEC สนับสนุนให้เด็กไทยมีความสามารถทัดเทียมกับเด็กๆในทุกมุมโลก โดยการเปิดสอนภาษาที่สอง และภาษาที่สาม อังกฤษและจีน จากครูเจ้าของภาษา และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนโดยตรง


คอร์สเรียนออนไลน์ 

   ความตั้งใจของ Brain  Solution  ในการพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ขึ้นมา  เพื่อช่วยให้น้องๆทุกคน  ประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้น  โดยเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือ  การไม่มีโอกาสได้เรียนพิเศษหรือติวเข้มในการเข้าโรงเรียนต่างๆ  ตามที่ต้องการ โดยอาจเป็นเพราะ มีน้องบางกลุ่มอยู่ต่างจังหวัด ผู้ปกครองติดภารกิจ ไม่มีเวลามารับมาส่งลูกได้หรือ

บ้านกับโรงเรียนกวดวิชาอยู่ห่างไกลกัน  เราจึงเป็นผู้นำในการสร้างรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ขึ้นมา  โดยหากน้องๆคนไหนสนใจที่จะเรียนแบบออนไลน์ สามารถลงสมัครกับทาง Brain   solution  แล้วเราจะทำการติดตั้งระบบสำหรับการเรียนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ได้อย่างไม่ยุ่งยาก  ขอเพียงที่บ้านของน้องๆมีระบบอินเตอร์เน็ตรองรับเท่านั้น  น้องๆสามารถที่จะเลือกเรียนเป็นแบบคอร์สรวมกับ  นักเรียนคนอื่นๆที่เรียนอยู่ที่สถาบันภายในบรรยากาศห้องเรียนจริง สื่อการสอนชัดเจนและสามารถถาม – ตอบ ข้อสงสัยได้ เสมือนอยู่ในห้องเรียนเลยทีเดียว หรือน้องๆสามารถเรียนเป็นคอร์สติวเดี่ยวผ่านทางระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน  สามารถเลือกเวลาเรียนและวิชาเรียนได้ด้วยตนเอง  เหมือนกับมีอาจารย์ไปติวตัวต่อตัวที่บ้านเลย...

 

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ต้องการจะเรียนแบบออนไลน์แบบตัวต่อตัว

ด.ญชลิณทรา. มงคลศิริเจริญ

ต้องการที่จะเรียนตัวต่อตัวแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าข้อนี้คิดยังไง
ก็คือหนูคิดไม่เป็นอะไรแบบนี้หนูไม่เข้าใจกับข้อนี้เลยอยากจะเรียนแบบนี้มาตั้งนานแล้วตอนนี้หนูอยู่ป.6
พี่คะแล้วถ้าสอนที่บ้านแบบตัวต่อตัวมีมั้ยคะ
ตอนนี้หนูอยู่จังหวัดสตูล อ.เมือง

ต้องการจะเรียนแบบออนไลน์แบบตัวต่อตัว

ด.ญชลิณทรา. มงคลศิริเจริญ

ต้องการที่จะเรียนตัวต่อตัวแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าข้อนี้คิดยังไง
ก็คือหนูคิดไม่เป็นอะไรแบบนี้หนูไม่เข้าใจกับข้อนี้เลยอยากจะเรียนแบบนี้มาตั้งนานแล้วตอนนี้หนูอยู่ป.6
พี่คะแล้วถ้าสอนที่บ้านแบบตัวต่อตัวมีมั้ยคะ
ตอนนี้หนูอยู่จังหวัดสตูล อ.เมือง

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker