ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: ศูนย์กวดวิชาเชวง เซ็นเตอร์ CHAVENG CENTER

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 2548 เดือน 3

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
ศูนย์กวดวิชา หาดใหญ่ ฟิสิกส์ อ.เชวง
คณิต อ.รณกร (พี่เบลล์)
เคมี อ.กร
ชีวะ อ.ปณัฐตา (ครูกาญจน์)
อังกฤษ อ.ดาริน (ครูยุ้ย)
ไทย อ.อังคณา (ครูไก่)
สังคม อ.นันโท
คณิต อ.เจริญพงษ์ (ครูแบงค์)
วิทย์ อ.พศวีร์ (พี่คุณ) ,อ.ปณัฐตา (ครูกาญจน์)
อังกฤษ อ.สุกัญญา (ครูไก่)
ไทย อ.อังคณา (ครูไก่)
สังคม อ.นำชัย (ครูชัย)
แนวทางการสอน ประกอบด้วยวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมปลาย
ต่อมา ได้เพิ่มรายวิชาเปิดสอนตามคำเรียกร้องของน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างดีต่อทางสถาบันฯ จนกระทั่งในปัจจุบัน ทางสถาบันได้จัดทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์การสอนมาเปิดคอร์สหลากหลายตามความสนใจของน้องๆนักเรียน ม.ปลายทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ดังนี้

ฟิสิกส์ อ.เชวง
คณิต อ.รณกร (พี่เบลล์)
เคมี อ.กร
ชีวะ อ.ปณัฐตา (ครูกาญจน์)
อังกฤษ อ.ดาริน (ครูยุ้ย)
ไทย อ.อังคณา (ครูไก่)
สังคม อ.นันโท

ภายหลังเปิดสถาบันฯได้ประมาณ 1 ปี มีกระแสความต้องการของน้องๆมัธยมต้นที่ได้รู้จัก CHAVENG CENTER ผ่านทางพี่มัธยมปลาย ให้ทางสถาบันเปิดสอนระดับม.ต้นบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนจะขึ้น ม.ปลาย ทางสถาบันจึงได้ตอบรับความต้องการของน้องๆด้วยการจัดคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนระดับชั้น ป.6-ม.3
ใน 4 รายวิชาหลัก ได้แก่

คณิต อ.เจริญพงษ์ (ครูแบงค์)
วิทย์ อ.พศวีร์ (พี่คุณ) ,อ.ปณัฐตา (ครูกาญจน์)
อังกฤษ อ.สุกัญญา (ครูไก่)
ไทย อ.อังคณา (ครูไก่)
สังคม อ.นำชัย (ครูชัย)
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน วิทย์ (ประถม), วิทย์ (มัธยมต้น), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), คณิต (มัธยมปลาย), คณิต (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (ประถม), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (ประถม)
ค่าใช้จ่าย 1500-4200
สถานที่สอน ศูนย์กวดวิชา หาดใหญ่
อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ 081-5431122, 074-243400, 074-346111, 074-346222
Website http://www.chavengcenter.com
Facebook http://www.facebook.com/chavengcenter
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

CHAVENG CENTER คือสุดยอดสถาบันกวดวิชาสอนสดระดับ ป.4-ม.6ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหาดใหญ่ บริหาร โดยวิศวะและแพทย์เกียรตินิยม อันดับ1 สอนโดยคณาจารย์มืออาชีพ

ก่อตั้งโดย อาจารย์เชวง เกียรติ์กิตติพงษ์ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนเมื่อเดือน มีนาคม 2548

และเร็วๆนี้ CHAVENG CENTER ได้เปิดตัว น้องใหม่ CHAVENG JUNIOR เพื่อตอบสนองความประสงค์ของท่านผู้ปกครองและหนูๆนักเรียนชั้น ป.4-ป.5 ที่พยายามค้นหาสถาบันกวดวิชาสอนสดที่ดีที่สุดทั้งในด้าน
-ความรู้ในเนื้อหาบทเรียน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน
-ความรักและเอาใจใส่หนูๆนักเรียนเปรียบดังบุตรหลานเราเอง
-ความทันสมัยของห้องเรียนและสื่อการสอน
-ความปลอดภัยที่ติดตามดูด้วยระบบกล้องวงจรปิดและการตรวจสอบรายชื่อก่อน-หลังเข้าชั้นเรียน

และในอนาคต CHAVENG CENTER พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อก้าวไปข้างหน้าในการที่จะสร้างสรรการเรียนการสอนทั้งเชิงวิชาการ จริยธรรม และสังคมให้แก่น้องๆนักเรียนทุกท่าน โดยประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครองและนักเรียน ทุกๆความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปลูกฝังความเป็นคนดี และคนเก่งที่มีความสุขให้แก่บุตรหลานของเราทุกคน

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker