ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: เคมี อาจารย์อุ๊ (สาขาสะพานควาย)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 23 สาขา คณะครูอาจารย์
8 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
-สาขาสะพานควาย 02-279-3069, 02-618-4024-5
-สาขาบางกะปิ 02-370-1353-5
-สาขาวิสุทธิกษัตริย์ 02-629-2150-3
-สาขานนทบุรี(งามวงศ์วาน)02-580-5294, 02-5805489
-สาขาพญาไท 02-306-0850-1, 02-306-0853-4
-สาขาวงเวียนใหญ่ 02-890-4764-5
-สาขาชลบุรี (038) 797-450-1

5 สาขาในภาคเหนือ
-สาขานครสวรรค์ (056) 372-455-7
-สาขาพิษณุโลก (055) 225-096, (055)225-281
-สาขาเชียงราย (053) 719-995-7
-สาขาเชียงใหม่ (053) 416-505-7
-สาขาลำปาง (054) 221450, 223850

5 สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-สาขานครราชสีมา (044) 268-512-4
-สาขาอุบลราชธานี (045) 262-435, 262-937-8
-สาขาร้อยเอ็ด (043) 526-144-5
-สาขาอุดรธานี (042) 329-005-7
-สาขาขอนแก่น (043) 225-752, 225-982, 225-802

5 สาขาในภาคใต้
-สาขาหาดใหญ่ (074) 346-165, 346-265, 346-665
-สาขาสุราษฎร์ธานี (077) 219-255-7
-สาขาตรัง (075)21-535-9, 21-545-4, 21-557-5
-สาขาภูเก็ต (076) 234-814-6
-นครศรีธรรมราช (075) 431-018, 431-109, 342-345"
สอนโดยอาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล (อ.อุ๊)
แนวทางการสอน เป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียน และผู้ปกครองในด้านคุณภาพการสอนและการบริการ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองให้สูงขึ้นได้ตามต้องการ
รางวัลที่เคยได้รับ ผลงาน
ด้านการสอน

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาเคมี จนสามารถทำให้โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์มีชื่อเสียงโด่งดัง ในนามที่ทุกคนกล่าวขานเรียกกันติดปากว่า ""เคมี อ.อุ๊""

ด้านการเขียน

ปริญญานิพนธ์เรื่อง ""การศึกษาปริมาณของปรอทในไข่ไก่ และการถ่ายทอดปรอทไปยังลูกไก่""
- เป็นผลงานที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
- ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานการวิจัยในการจัดนิทรรศการวิชาการ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเขียนตำรา ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านการบรรยาย

ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเคมี สำหรับนักเรียนเพื่อสอบ Entrance ในรายการ STUDENT Channel
ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเคมี สำหรับนักเรียนเพื่อสอบ Entrance ในรายการ TUTOR Channel
ได้รับเชิญจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสอนและการแก้ปัญหาในงานสัมมนาวิเคราะห์หลักสูตรวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับครูประจำการที่ร่วมสัมมนา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยาบรรยายในหัวข้อ ""ระบบการสอบ ENTRANCE กับระบบ Admission""
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ""เทคนิคการสอนวิชาเคมี ให้เด็กเข้าใจง่าย""
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ""การสร้างแรงใจและการวางแผน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำ""
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ""หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกับการเรียนกวดวิชา""
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ""การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย""
ได้รับเชิญจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ""แรงจูงใจที่นำมาสู่ความสำเร็จในอาชีพ""
ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรสอนวิชาเคมีให้นักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส
ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรสอนวิชาเคมีให้นักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส
ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมาม่า ให้เป็นวิทยากรสอนวิชาเคมี เพื่อ ENTRANCE สำหรับเด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สนามกีฬาแห่งชาติอาคารนิมิตบุตร และนักเรียนในภาคอีสานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับเชิญให้เป็นผู้ติววิชาเคมี เพื่อสอบแข่งขัน ""เคมีโอลิมปิก"" จากโรงเรียนสาธิตปทุมวันและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนวิชาเคมี ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อสอบ ENTRANCE จากโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆ จำนวนมาก

รางวัล และ คำชื่นชมจากสื่อต่างๆ
โล่และเกียรติบัตร

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา สนับสนุนนิทรรศการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2553 ที่จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้แด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ “รินน้ำใจ ให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย” ร่วมปฏิบัติภารกิจโดยไปทำการสอนวิชาเคมีที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2549
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ อาจารย์อนุสรณ์ และอาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล (เคมี อ.อุ๊) ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยายน 2548
กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติยศนี้ให้แด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล โรงเรียนกวดวิชา วรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) ในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนในประเทศไทย ผ่านสื่อโทรทัศน์ ในรายการ “เวทีคนเก่ง” ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง มอบเกียรติบัตรให้แด่ นางอุไรวรรณ ศิวะกุล เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาในงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2544 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2544
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนวรรณสรณ์ธุรกิจ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์ใหม่เพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2)” ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2542
มูลนิธิรามาธิบดี มอบเกียรติบัตรให้ นายอนุสรณ์ – นางอุไรวรรณ – นายอกนิษฐ์พล – นางสาวอธิปพร ศิวะกุล ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552
มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่ ""ศิษย์เก่าดีเด่น"" ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มอบประกาศเกียรติคุณแด่ อาจารย์อนุสรณ์และอาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล (เคมี อ.อุ๊) ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม 1 เครื่อง (500,000 บาท) ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนวิชาเคมี และได้เสียสละเวลามาสอนเสริมให้กับนักเรียน ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2541
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า สถาบันกวดวิชา PURE CHEM CENTER โดยอาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล เป็นผู้ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2539
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะและโรงเรียนโยธินบูรณะ มอบโล่เป็นเกียรติแด่ อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล ผู้มีความสามารถสอนวิชาเคมี และสละเวลามาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2537
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไท มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ สุราษฎร์ธานี มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553
จังหวัดระนองได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางอุไรวรรณ ศิวะกุล ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างคุณความดีและชื่อเสียงให้แก่จังหวัดระนองจาก โครงการ 150 คนดี 150 ปี เมืองระนอง"
วิชาที่สอน เคมี (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน 8 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล -สาขาสะพานควาย 02-279-3069, 02-618-4024-5 -สาขาบางกะปิ 02-370-1353-5 -สาขาวิสุทธิกษัตริย์ 02-629-2150-3 -สาขานนทบุรี(งามวงศ์วาน)02-580-5294, 02-5805489 -สาขาพญาไท 02-306-0850-1, 02-306-0853-4 -สาขาวงเวียนใหญ่ 02-890-4764-5 -สาขาชลบุรี (038) 797-450-1 5 สาขาในภาคเหนือ -สาขานครสวรรค์ (056) 372-455-7 -สาขาพิษณุโลก (055) 225-096, (055)225-281 -สาขาเชียงราย (053) 719-995-7 -สาขาเชียงใหม่ (053) 416-505-7 -สาขาลำปาง (054) 221450, 223850 5 สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -สาขานครราชสีมา (044) 268-512-4 -สาขาอุบลราชธานี (045) 262-435, 262-937-8 -สาขาร้อยเอ็ด (043) 526-144-5 -สาขาอุดรธานี (042) 329-005-7 -สาขาขอนแก่น (043) 225-752, 225-982, 225-802 5 สาขาในภาคใต้ -สาขาหาดใหญ่ (074) 346-165, 346-265, 346-665 -สาขาสุราษฎร์ธานี (077) 219-255-7 -สาขาตรัง (075)21-535-9, 21-545-4, 21-557-5 -สาขาภูเก็ต (076) 234-814-6 -นครศรีธรรมราช (075) 431-018, 431-109, 342-345"
อำเภอ เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 022793069
Website http://www.chem-ou.com/
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker