ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนจินตการดนตรี

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
- อ. วรนาฎ อินถารต

ที่ปรึกษาภาควิชาเปียโน

อาจารย์ วรนาฎ อินถารต(เก๋ไก๋) เริ่มเรียนเปียโนเมื่ออายุ 4 ขวบ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ และเรียนเปียโนเดี่ยวกับอาจารย์ นวลทิพย์ น่วมเจิม (บุนนาค) ต่อมาได้ศึกษาต่อกับ ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ เป็นเวลา 1 ปี และ อาจารย์ วิสุทธิโสม รุ่งอินทร์ เป็นเวลา 3 ปี ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเริ่มศึกษาวิชาไวโอลินและวิโอล่ากับอาจารย์ ทัศนา นาควัชระ ในปี2006 อาจารย์วรนาฎ ได้รับทุน(Fellowship Scholarship Award) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านดนตรีศึกษา (Curriculums) ที่มหาวิทยาลัย West Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์วรนาฎ ศึกษาวิชาเปียโนและไวโอลินกับ Dr.Denise Parr-Scanlin และเรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 เป็นผู้ชนะเลิศ ของการแข่งเปียโนในระดับมหาวิทยาลัย ในปี 2007 จัดโดยมหาวิทยาลัย West Texas A&M University รวมถึงเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแสดงRecitalและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้บรรยายในงานสัมนาวิชาการของ MTNA และTMEA อาจารย์ วรนาฎ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Alfred Premier Piano, Music For Little Mozart, และ Hal Leonard กับผู้เขียนหลักสูตรโดยตรง ปัจจุบันอาจารย์วรนาฎ กำลังศึกษาต่อระดับปริญาเอกด้าน Higher Education Administration ที่ University of Phoenix ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์ วรนาฎ อินถารต เป็นอาจารย์พิเศษที่มีประสปการณ์การสอนมากว่า 14 ปี เริ่มสอนครั้งแรกเมื่ออายุ 17 ปีที่ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หลักสูตร JMC, JXC โรงเรียนดนตรี KPN สถาบันจินตการดนตรี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ โรงเรียนเปรมฤดี เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนจินตนการดนตรี รามอินทรา 109 เป็นเวลา 3 ปี ปัจจุบันอาจารย์วรนาฎ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเปียโนของสถาบันจินตการดนตรี


- อ. วรเทพ รัตนอัมพวัลย์

ที่ปรึกษาภาควิชากีตาร์

เริ่มเรียนกีตาร์คลาสสิคอย่างจริงจังเมื่ออายุ 17 ปี กับอาจารย์วิทยา วอสเบียน จากการฝึกฝนและตั้งใจซ้อมและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้สามารถเข้าแข่งขันกีตาร์หลายรายการและชนะเลิศการแข่งขันกีตาร์ในงาน Siam Kolkarn Festival 1985-87 วรเทพได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยได้ศึกษาการเล่นกีตาร์กับอาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล และ อาจารย์เกียรติ เอกศิลป์ และได้จบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ก่อนที่จะเข้าทำงานกับสถาบันจินตการดนตรีในตำแหน่งหัวหน้าวิชากีตาร์ในปี พ.ศ. 2534-2542 นอกจากนี้ วรเทพยังได้มีโอกาสศึกษากับ Mr. Eduardo Fernández ขณะที่ Mr. Fernández ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันวรเทพเป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต, อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนจินตการดนตรี นอกจากนี้ยังมีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
อ. ศิระ ตินทุกะสิริ

ที่ปรึกษาภาควิชากีตาร์

1978 เริ่มเรียนกีต้าร์กับอ.ธวัชชัยที่่รร.ดนตรีสยามกลการ สุขุมวิท 1981 ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายในการแข่งขันกีต้าร์ของสยามกลการ เรียนกีต้าร์กับอ.ดวน ศรีสะอาดที่่รร.ดนตรีสยามกลการ สุขุมวิท เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสโดย ไบรอัน แบลค 1982 เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสโดย จอน มิล ได้รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดคลาสิกกีต้าร์ในงานสยามกีต้าร์เฟสติวัล' 82 ผ่านการอบรมเป็นครูสอนกีต้าร์และเริ่มสอนกีต้าร์คลาสสิกที่รร.ดนตรีสยามกลการสุขุมวิท 1990 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1993 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา(โครงสร้าง) สถาบันเทคโนโลยี่่แห่งรัฐนิวเจอร์ซี่ 1993 จบหลักสูตรกีต้าร์คลาสิกจาก สถาบันกีต้าร์แห่งอเมริกา โดยเรียนภาคปฏิบัติกับ ยาช่า คอฟแมน ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท เอกการแสดงกีตาร์คลาสสิค วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นอาจารย์สอนวิชากีตาร์คลาสสิค ที่ชมรมกีตาร์ไทย และเป็นที่ปรึกษาภาควิชากีตาร์ สถาบันจินตการดนตรีอีกด้วย

- อ. เกวลิน ประเสริฐจัง

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

อ.เกวลิน หรือครูมิลค์แสนใจดี สั่งสมประสบการณ์การสอนเปียโน ตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 3.5 ปี จนถึงผู้ใหญ่วัยเกษียณ มากว่า 10 ปี ถนัดในการสอนดนตรีหลากหลายแนว เช่น Classical, Pop, Jazz มีผลงานส่งนักเรียนสอบบอร์ด ABRSM ได้คะแนนในระดับสูง รวมถึงการติวนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบันดนตรีชั้นนำ ของประเทศ สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันอับ 1) สาขาดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment) จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Master of Art (with Commendation) สาขา Music Education (Popular Music Pathway) จาก Kingston University ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ครูมิลค์ยังจบการศึกษา Double Degree Certificate สาขา Music Industry Management และ Event Management ที่ European School of Economics, London จากประเทศอังกฤษ เรียกได้ว่ามีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิชาการและกิจกรรมมาอย่างครบถ้วน ปัจจุบัน นอกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจกรรม ของสถาบันจินตการดนตรี และเป็นอาจารย์พิเศษ ทั้งการบรรยายและสอนเปียโน ที่ภาควิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย
แนวทางการสอน โรงเรียนจินตการดนตรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ดำเนินการเรียนการสอน เป็นเวลากว่า 30 ปี และได้ชื่อว่าสถาบันการเรียนดนตรีชั้นแนวหน้า ที่มีมาตรฐานการเรียนการสอน ที่ได้รับการรับรองถึงระดับประกอบอาชีพโดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ประกาศนียบัตร และยังเป็นสถาบันดนตรี แห่งแรก ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลกจาก 2 ประเทศ คือ สถาบัน Kawai ประเทศญี่ปุ่น และ สถาบัน Associated Board of The Royal Schools of Music ประเทศอังกฤษ รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ ด้านสื่อการสอน ยังได้รับความไว้วางใจ ในการจัดการเผยแพร่ตำราดนตรี การแปลตำรา และจัดการอบรมการใช้ตำราดนตรี จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อระดับโลก ทั้งสำนักพิมพ์ Alfred Publishing และสำนักพิมพ์ Hal Leonard Publishing และเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่หลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กเล็กที่เป็นภาษาไทย "หลักสูตร ร้อง เล่น เต้น ฟัง" และได้รับการตอบรับจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ใช้เป็นหลักสูตรสำหรับการอบรมวิชาดนตรีสำหรับครูปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน สถาบันจินตการดนตรีเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Central Marketing Group ภายใต้การอำนวยการของ
คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ และมีอาจารย์ คเณศ พักตระเกษตริน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบัน
รางวัลที่เคยได้รับ วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 11:00 - 21:00 น.
วันเสาร์, อาทิตย์ 09:00 - 20:00 น.

ปิดทำการวันจันทร์ และวันอังคาร
วิชาที่สอน ดนตรี (อนุบาล), ดนตรี (ประถม), ดนตรี (มัธยมต้น), ดนตรี (มัธยมปลาย), ดนตรี (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ : 02-254-3761-4 โทรสาร : 02-2544266
Website http://www.chintakarnmusic.com/
Facebook https://www.facebook.com/chintakarn
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันจินตการดนตรี ตั้งอยู่ที่ชั้น 10 อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ซึ่งเชื่อมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม และสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS โดยลงสถานีชิดลมได้ค่ะ

เวลาทำการ
วันพุธ ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 - 21.00 น.
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 - 20.00 น.
ปิดทำการวันจันทร์ และวันอังคาร

สำหรับข้อมูลการเดินทางและรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 02-254-3761 นะคะ

 

วิดีโอโรงเรียน : https://www.facebook.com/photo.php?v=261678547244463

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker