ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: Enconcept สาขาบางกะปิ

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 2538 เดือน 3

จำนวนสาขา: 32 สาขา คณะครูอาจารย์
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุพรรณบุรี
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อุดรธานี
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ระยอง
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อยุธยา
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ พระราม 2
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครปฐม
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุราษฏร์ธานี
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชลบุรี
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครราชสีมา
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ราชบุรี
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ หาดใหญ่
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ภูเก็ต
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อุบลราชธานี
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครสวรรค์
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุรินทร์
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ขอนแก่น
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เชียงราย
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ตรัง
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ พิษณุโลก
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เชียงใหม่
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ลำปาง
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ วิสุทธิ์กษัตริย์
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ งามวงศ์วาน
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ปิ่นเกล้า
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ วงเวียนใหญ่
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บางกะปิ
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ พญาไท
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สยามดิสคอฟเวอรี่
Kru P'NAN
Kru P'MAY
Kru P'Bird
Kru P'TINGLY
Kru P'RISA
Kru P'PEACH
Kru P'NISSIN
แนวทางการสอน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ มีรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการผสมผสาน 5 องค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน คือ
1. English Excellence : พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้หลัก 4 ประการ ที่เรียกว่า “MagiCore” ดังนี้
1.1 Strategic Structure โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ ทำให้รู้ส่วนประกอบต่างๆ ของประโยค ช่วยให้อ่านจับใจความได้รวดเร็วและช่วยให้เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์[22]
1.2 Tree Tactics ยุทธวิธีการพิชิตข้อสอบที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงหัวข้อไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นระบบ[23]
1.3 Memolody บทเพลงเพื่อการเรียนรู้ศัพท์ บทสนทนา และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ [24]
1.4 S.E.L.F. ( Student Extensive Learning Fitness) ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน[25]
2. เทคโนโลยีทางการศึกษา : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล อาทิ กระดาน Smart Board ระบบ E-Studio การใช้ SMS เพื่อการปฏิสัมพันธ์กับติวเตอร์และโรงเรียน, ระบบ S.E.L.F. และการเรียนรู้ผ่านการออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3. Edutainment : การพยายามสร้างและผสมผสานให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทั้งด้วยรูปแบบการสอนของครูและแนวทางการสอนที่นำเพลงในรูปแบบ Memolody เข้ามาใช้ในการเรียนรู้เพื่อสร้างความบันเทิงอย่างมีสาระให้กับนักเรียน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีสีสันสนุกสนาน
4. Endearment : โรงเรียนสอดแทรกคุณธรรมในการสอน และจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เช่น การจัดแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
5. E Live ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม E-Live และ WAN Link (Wide Area Network) ให้นักเรียนเรียนพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงครูผู้สอนสามารถตอบปัญหาให้นักเรียนที่สงสัยได้ทันทีผ่านระบบ SMS
รางวัลที่เคยได้รับ ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วิชาที่สอน อังกฤษ (ประถม), อังกฤษ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุพรรณบุรี โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อุดรธานี โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ระยอง โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อยุธยา โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ พระราม 2 โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครปฐม โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุราษฏร์ธานี โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชลบุรี โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครราชสีมา โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ราชบุรี โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ หาดใหญ่ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ภูเก็ต โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อุบลราชธานี โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครสวรรค์ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุรินทร์ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ขอนแก่น โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ร้อยเอ็ด โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เชียงราย โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ตรัง โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ พิษณุโลก โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เชียงใหม่ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ลำปาง โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ วิสุทธิ์กษัตริย์ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ งามวงศ์วาน โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ปิ่นเกล้า โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ วงเวียนใหญ่ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บางกะปิ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ พญาไท โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สยามดิสคอฟเวอรี่
อำเภอ เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-736-3636 กด1
Website http://www.enconcept.com
Facebook https://www.facebook.com/enconcept
bb
Twitter
Hi5 http://www.hi5.com/enconcept
Brochure Download รายละเอียด Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker