ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: สถาบันกวดวิชา GET

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 3 สาขา คณะครูอาจารย์
GET: สยามสแควร์ซอย 8
ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-658-4321
แฟ็กซ์: 02-658-4646
GET สาขาโคราช
โทร. 0-4426-8905-6
GET สาขานครสวรรค์
โทร. 082-169-3800
คณิตศาสตร์
อ.วิบูลย์ รุจิระปริญญา
อ.นิมิตร ลิ้มรัตน์

วิทยาศาสตร์
อ.สำราญ พฤกษ์สุนทร
อ.วิรัตน์ ปานเจริญ
อ.กนกพล ชัยวรวิทย์กุล
อ.สมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์
อ. นิรมล พัฒนวัชรกุล ( อ.น้ำ)
อ.กนกกานต์ นาคทอง (อ.โอ)
อ.ฉันทนา เชาว์ปรีชา
อ.ดร.พจน์ แสงมณี
อ.สุพรรณา อ่อนน้อม
อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
อ.บุญสนอง พึ่งสุข
อ.ณัฐชัย (บิ๊ก)

ภาษาอังกฤษ
อ.ชูเกียรติ สมัครธัญกิจ
อ.สุเมธา ศรีอุทธา

ภาษาไทย
อ. ระวิวรรณ หิรัญสุนทร
อ.ลำพูน ดวงโสมา
อ.อานัส นาคนาวา
อ.ชนิสา แซ่อึ้ง ( อ.อ้น )

สังคมศึกษา
อ.พีรพงศ์ แสงธรรมวรคุณ
อ.รสสุคนธ์ สมนึก
อ.ปิยะ มีอนันต์
แนวทางการสอน ในปัจจุบันด้านการศึกษามีระดับการแข่งขันที่สูงมากทุกระดับชั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นการทำ คะแนนที่โรงเรียน หรือการสอบแข่งขันซึ่งการศึกษาในระบบบางครั้งไม่เพียงพออันเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ จำกัดจึงทำให้นักเรียน ไม่สามารถเก็บรายละเอียดและทักษะได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นท่านผู้ปกครองและ นักเรียนส่วนมากจึงมีความ ต้องการจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดไป โรงเรียนกวดวิชา GET เข้าใจถึงความต้อง การดังกล่าว จึงได้เปิดทำการสอนโดยเน้นคุณภาพ และมาตรฐานาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษา จริยธรรม และคุณธรรม
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน คณิต (ประถม), วิทย์ (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมต้น), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย), ไทย-สังคม (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน GET: สยามสแควร์ซอย 8 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 โทร: 02-658-4321 แฟ็กซ์: 02-658-4646 GET สาขาโคราช โทร. 0-4426-8905-6 GET สาขานครสวรรค์ โทร. 082-169-3800
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-658-4321
Website http://www.get-edu.com/
Facebook https://www.facebook.com/pages/สถาบันกวดวิชา-GET/247242941971283
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษาในลักษณะช่วงชั้น โดยในแต่ละช่วงชั้นจะแบ่งเนื้อหาในแต่ละวิชาเป็น 2 สาระ คือ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม GET จึงได้จัดหลักสูตรโดยการนำสาระการเรียนรู้ทั้ง 2 มาผสมผสานกัน เพื่อนักเรียนได้รับความรู้ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการ
เสริมทักษะและนำไปใช้กับการเรียนที่โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย GET ได้เปิดคอร์สการเรียน 2 ลักษณะ นั่นคือ

1) คอร์สเรียนรวม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อนักเรียนที่ต้องการเสริมความรู้และทักษะทั้ง 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย

2) คอร์สรายวิชา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะเฉพาะวิชาที่ไม่เข้าใจ และขาดทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker