ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 1

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์ ตัว-ตัว/กลุ่ม

ชื่อติวเตอร์: ครูกล้วย ครูบัว

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ป.ตรี จุลชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท จุลชีววิทยาทางการแพทย์/แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ป.โท Information Technology/M.B.A. Punjab University (Bangalore, India)
แนวทางการสอน การสอนเน้นปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับตัวนักเรียน รวมถึงเทคนิคการจดจำและนำไปใช้ได้จริง
ประสบการณ์ทางการสอน โดยครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
วิชาที่สอน คณิต (มัธยมต้น), วิทย์ (มัธยมต้น), อังกฤษ (มัธยมปลาย), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย), วิชาชีพ (ปริญญาตรี)
วัน เวลา สอน เสาร์ - อาทิตย์
ค่าใช้จ่าย สอบถามได้ครับ
สถานที่สอน บ้านพักนักเรียน
อำเภอ เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 098-965-1995
Website https://www.facebook.com/math.rath
Facebook https://www.facebook.com/math.rath
bb
Twitter
Hi5
Brochure Download รายละเอียด Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ครูบัว

สำเร็จ :  ปริญญาตรี จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

            ปริญญาโท จุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ครูกล้วย

สำเร็จ : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

           ปริญญาโท MBA Punjab University เมือง Bangalore ประเทศ INDIA

 

ติววิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แคลคูลัส ทั้งหลักสูตรสายสามัญ, สายอาชีพ และในสาย IGCSE รับสอนที่บ้านทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม

โดยครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี

การสอนเน้นปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับตัวนักเรียน รวมถึงเทคนิคการจดจำและนำไปใช้ได้จริง

การสอนที่บ้านของนักเรียน นอกจากจะประหยัดเวลาแล้ว ยังมีผลดีในการเลือกบทเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ แก้ไขจุดบกพร่อง รวมถึงพัฒนาและเสริมทักษะต่างๆ ทำให้สามารถเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

*********** ติดต่อ ***********

Mobile : 098-965-1995, 089-441-4442

Email     : rut-rmutt@hotmail.com

Fan Page : https://www.facebook.com/math.rath

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker