ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์ ตัว-ตัว/กลุ่ม

ชื่อติวเตอร์: ภัทร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แนวทางการสอน สอนแนวคิดพื้นฐานให้มีความเข้าใจในเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ง่ายจนไปถึงระดับข้อสอบ
ประสบการณ์ทางการสอน ผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 2 ในมหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), คณิต (มัธยมปลาย)
วัน เวลา สอน แล้วแต่ตกลงกัน
ค่าใช้จ่าย 100 - 200
สถานที่สอน แล้วแต่ตกลงกัน
อำเภอ เขตจอมทอง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 0853521244
Website
Facebook https://www.facebook.com/nontakoch.siri
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker