ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์ ตัว-ตัว/กลุ่ม

ชื่อติวเตอร์: ฟ้า

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนวทางการสอน สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กได้ลงมือกระทำในรูปแบบของรูปธรรมและนามธรรมเด็กได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการแก้ปัญหา
ประสบการณ์ทางการสอน ครู Part time สถาบันพัฒนาความฉลาดทางสมอง ติวเข้าสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน คณิต (ประถม), ไทย-สังคม (อนุบาล), คณิต (อนุบาล), อังกฤษ (อนุบาล), ไทย-สังคม (ประถม), ศิลปะ (อนุบาล)
วัน เวลา สอน
ค่าใช้จ่าย 200/1 ชั่วโมง
สถานที่สอน เซนทรับปิ่นเกล้า อนุเสาวรีย์ สยาม บางพลัด จรัญสนิทวงศ์ ดุสิต หรืออื่นๆตามที่ผู้ปกครองตกลง
อำเภอ เขตบางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 0824549442
Website
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker