ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 1     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: iDesign โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ สาขาอนุสาวรีย์

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 2545 เดือน

จำนวนสาขา: 2 สาขา คณะครูอาจารย์
1. สาขา อนุสาวรีย์ชัยฯ
ที่ตั้ง :เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า ชั้น 4 ( ติดสถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยฯ )
เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-245-0484
2. สาขา รามคำแหง
แนวทางการสอน จุดเด่นของโรงเรียน iDesign.ac.th คือ เน้นที่เนื้อหาหลักสูตรเป็นสำคัญ ผู้บริหารโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนเองด้วย ทำให้สามารถปรับเนื้อหาได้เอง เพิ่มละเอียดต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามประสบการณ์จริง เราให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษ ซึ่งต้องมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย สามารถให้คำปรึกษานักเรียนได้ตลอดเวลา มั่นใจได้ว่า "ทุกคำถาม อาจารย์เรามีคำตอบให้ได้แน่นอน"
รางวัลที่เคยได้รับ ทุกหลักสูตรได้รับใบประกาศฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ
วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ (-ไม่ระบุ-), คอมพิวเตอร์ (มัธยมต้น), คอมพิวเตอร์ (มัธยมปลาย), คอมพิวเตอร์ (ปวช.), คอมพิวเตอร์ (ปวส.), คอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี), คอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)
ค่าใช้จ่าย 1,500 - 6,500 บาท
สถานที่สอน 1. สาขา อนุสาวรีย์ชัยฯ ที่ตั้ง :เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า ชั้น 4 ( ติดสถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยฯ ) เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-245-0484 2. สาขา รามคำแหง
อำเภอ เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-245-0484
Website http://www.idesign.ac.th/
Facebook https://www.facebook.com/idesignschool
bb
Twitter http://twitter.com/idesignschool
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

Q&A ทำไมเลือกเรียน ไอดีไซน์

คุณภาพทีมงาน
หลักสูตรของไอดีไซน์ทุกหลักสูตร พัฒนาจากประสบการณ์การทำงานจริงของทีมอาจารย์ ที่ผ่านสายงานแต่ละด้านโดยตรง จึงทำให้เนื้อหาทุกหลักสูตรเข้มข้น เจาะลึกเทคนิค เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง จุดแข็งของไอดีไซน์ คือ "แนวทางการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ และอัดแน่นด้วยคุณภาพ" 
 


8 ปี กับหลักสูตรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
ไอดีไซน์ เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 ถึงวันนี้ ปี 2552  กว่า 8 ปี ที่โรงเรียนไอดีไซน์เก็บเกี่ยวประสบการณ์การสอน การอธิบาย ลำดับเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้ว คัดสรรแล้ว ทำให้ทีมอาจารย์มั่นใจว่า เนื้อหาของเราเข้มข้นมากกว่าใคร รวมถึงเป็นโรงเรียนบุกเบิกหลักสูตร Graphic Design และ Flash Actionscripts อีกด้วยหวังให้ความรู้ มากกว่าหวังผลด้านกำไร
โรงเรียน ไอดีไซน์ ก่อเกิดด้วยใจรักด้านงานออกแบบ และเข้าใจผู้ที่ต้องการทำงานด้านการออกแบบ ซึ่งอาจจะเรียนมาไม่ตรงสาขา ทำให้โรงเรียนมีความมุ่งหวังให้ความรู้มากกว่าผลกำไรทางธุรกิจ สังเกตุได้ว่า ค่าเล่าเรียนในแต่ละหลักสูตรนั้น ราคาสมเหตุสมผลไม่สูงเกินไป โดยไม่ใช้หลักการทางการตลาดมาเป็นสิ่งจูงใจผู้สมัครเรียน ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายแข่งขันด้านราคา แต่มุ่งแข่งขันด้านเนื้อหา และวิธีการสอนมากกว่ากลุ่มเล็ก สอนทั่วถึง และเป็นกันเอง
ไอดีไซน์ เน้นสอนกลุ่มเล็กประมาณ 4-10 คน เพื่อความเป็นกันเองในการสอน และการอธิบายที่ทั่วถึง จะเน้นเรื่องการอธิบายหลักการ แนวคิดต่างๆ มากกว่าการทำตามๆ กันไป ทางโรงเรียนกำหนดการเรียนแต่ละครั้งประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนรู้มากที่สุด ในเนื้อหาแต่ละครั้งจะมี workshop แทรกทุักชั่วโมง ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

เรียนทบทวนฟรี 2 ปี
โรงเรียน เข้าใจผู้เรียนทุกคน ที่ส่วนใหญ่จะเรียนเพื่อไปใช้ทำงานจริง ซึ่งทางโรงเรียนมักจะแนะนำเสมอว่า ให้หมั่นนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝน ใช้งานอยู่เสมอ และการฝึกฝนที่ดี จำเป็นต้องใช้เวลาด้วย ทางโรงเรียนจึงยืดอายุการเรียนทวนเป็น 2 ปี เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการทำงานจริง ลองผิด ลองถูก แล้วมาทบทวน เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด หรือส่วนที่ยังไม่เข้าใจ และถึงจะเกินอายุ 2 ปี ก็สามารถต่ออายุได้โดยชำระเีพียงครึ่งราคา

เต็มที่! กับ ชุดเอกสารประกอบการเรียน "ชุดเซต"
นักเรียนทุกหลักสูตร จะได้รับ "ชุดเซตประกอบการเรียน" ประกอบด้วย หนังสือคู่มือโปรแกรม, เอกสารประกอบเพิ่มเติมในเนื้อหาส่วนที่ไม่มีในหนังสือคู่มือ, ซีดีไฟล์ที่ใช้เรียน เพื่อสามารถนำกลับไปทบทวนได้เอง และสมุดจด ปากกา ครบชุด ใบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (Certificate)
โรงเรียน ไอดีไซน์ เป็นโรงเรียนในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ผู้เรียนที่เรียนจบทุกๆ หลักสูตร จะไ้ด้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อนำไปใช้สมัครงาน, ปรับวุฒิ, ศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศสถานที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวก และปลอดภัย
วันนี้โรงเรียนไอดีไซน์ มี 2 สาขา คือ สาขาอนุสาวรีย์ และสาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ซึ่งทางโรงเรียนได้ย้ายที่ตั้งจากเดิมมาอยู่ในศูนย์การค้า เพื่อต้องการอำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนมากที่สุด เนื่องด้วยสถานที่ตั้งที่มีความเหมาะสม การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ใกล้รถไฟฟ้า BTS  มีที่จอดรถมากมายรวมกว่าพันคัน  มีห้องน้ำ สะอาด เพียงพอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานศูนย์การค้าชั้นนำ

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker