ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: JAMMER studio training art & design

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
สยามสแควร์ ซอย 9 P'TIM, P'TOON, P'TOEY
แนวทางการสอน ที่นี่เป็นเพียงสตูดิโอเล็กๆของคนทำงานศิลปะ เป็นเพียงแค่ห้องแสดงภาพเล็กๆของคนที่อยากจะแสดงออกทางด้านศิลปะ และอยากแสวงหา
โอกาสในการแสดงงาน เป็นเพียงพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความรู้เล็กๆ ของคนที่อยากจะเรียนรู้ และคนที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ เพื่อสนอง
ความต้องการของคนที่อยากจะเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพศิลปะ และที่จะนำไปใช้ในส่วนต่างๆในชีวิตประจำวัน เป็นเปิดกว้างสำหรับนักเรียน
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในแง่ความพร้อมด้านสถานที่ ห้องทำงาน หรือการรับรองด้านต่างๆ สถาบันของเราอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานตามระบบ
สากล ดีกรีของเราอาจจะไม่โด่งดังเหมือนสถาบัน หรือโรงเรียนกวดวิชา หรือโรงเรียนสอนวิชาชีพต่างๆ แต่เรามีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ
ให้กับทุกคนที่ต้องการจะฝึกฝนทางด้านศิลปะ ความน่าเชื่อถือของเรามีเพียงแค่ประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะไม่ต่ำกว่า 10 ปี จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาลัยช่างศิลป์ และรางวัลต่างๆ ที่ได้มาจากระหว่างการเรียน การทำงานร่วมกับสถาบันทางด้านศิลปะที่มีชื่อเสียงต่างๆ และการรวมกลุ่ม
เพื่อยืนยันความมีตัวตนอยู่ในวงการศิลปะ ภายในส่วนของ Gallery เป็นข้อพิสูจน์เบื้องต้นที่สามารถจะสัมผัสถึงตัวตนของเราได้อย่างชัดเจน
ร่วมด้วยกลุ่มคนทำงานศิลปะจากหลากหลายวงการที่ให้การตอบรับ และสื่อที่ให้ความสนใจ

สตูดิโอของเราได้ส่งผลผลิตทางด้านศิลปะ เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ ผู้ศึกษาต่อ 1 รุ่นไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซนต์ สามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการได้สำเร็จ และต่อ 1 คน
มีผลสอบผ่านมากกว่า 1 สถาบันด้วยกัน ซึ่งทาง JAMMER ได้ให้ความสำคัญถึงการสอนที่ผ่านจากประสบการณ์จริง และมองถึงหลักความเป็นจริง
ในทุกๆด้าน ตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น ถ้าโรงเรียนสอนดีสอนได้ครบถ้วน นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ถ้าที่สอนพิเศษรับคนแต่พอดี
ก็จะให้ความรู้ได้ทั่วถึงอย่างนี้เป็นต้น

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่สืบเนื่องไปเป็นปัญหาของประเทศชาติ้ได้ทีเดียว ซึ่งหากที่กล่าวมาข้างต้น คุณมีความคิดที่เห็นพ้องต้องกันกับทางเรา
ขอให้เชื่อเถิดครับว่า ทุกวันนี้โรงเรียนดีสถาบันใหญ่ดีกรีดังไม่สำคัญแล้วสำหรับบ้านเมืองเรา อยู่ที่ว่าที่ไหนให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพทางความคิด
และฝึกฝีมือความสามารถให้กับคุณได้เต็มที่มากกว่า เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสถาบันไหนมีหลักการสอนเป็นอย่างไรจนกว่าเราจะได้เรียนรู้และสัมผัส
และนี่คือจุดยืนของเรา...วันนี้ เวลานี้ เราสามารถให้ความรู้ความสามารถทางศิลปะทุกอย่างอย่างที่คุณอยากรู้ อยากเป็นในทางวิชาชีพได้อย่าง
เต็มที่แน่นอน ทำมันให้เต็มที่แล้วเดินหน้าไปด้วยกัน นักเรียน นักศึกษา คนทำงานศิลปะ และผู้ที่สนใจ มาช่วยกันทำให้วงการศิลปะบ้านเรา
ขยับไปอีกก้าว

และนี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการเผยแพร่วิธีคิด แนวความรู้ และวิธีฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพทางด้านศิลปะที่เรียบง่าย ไม่ลึกล้ำ ไม่ซับซ้อน
อยู่บนรากฐานความเป็นจริงของบ้านนี้เมืองนี้......กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ศิลปะ (มัธยมปลาย), ศิลปะ (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน สยามสแควร์ ซอย 9
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 022517339 0859812828
Website http://www.jammerstudio.com/
Facebook https://www.facebook.com/jammerstudio/
bb
Twitter http://jammerstudio
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

วาดเส้น / วาดเส้นมัณฑนศิลป์ Decorative Drawing

jammer_studio

เรียนรู้สร้างการลงน้ำหนักแสงเงา การตีค่าจากภาพสีเป็นขาว/เทา/ดำ และการสังเกตพื้นผิวของสิ่งที่วาดการสร้างระยะภายในชิ้นงานความกลมกลืนของภาพ รวมถึงบรรยากาศภายในงาน โดยเน้นเฉพาะเจาะจงไปที่การเขียนวัตถุ โครงสร้างมือ และ portrait (ภาพคนครึ่งตัว)โดยมีมุมมอง วิธีการลงน้ำหนักแสงเงาที่น่าสนใจ การเน้นความน่าสนใจภายในชิ้นงานความสมบูรณ์ภายในชิ้นงาน และการตีความโจทย์ ฝึกกระบวนการสร้างสรรค์อย่างถูกวิธี และความสมบูรณ์ของชิ้นงาน

ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)

jammer_studio

เรียนรู้หลักในการออกแบบตกแต่งด้านต่างๆเช่น ศิลปะกับการออกแบบตกแต่ง การจัดวางผังและการขึ้นรูป perspective ของห้องต่างๆ เช่น ล๊อบบี้โรงแรม โรงแรม ร้านค้า โชว์รูม พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ห้องพัก ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ ฯลฯ และการแบ่งพื้นที่ในห้องต่างๆหลักการใช้ทฤษฎีสีภายในการตกแต่ง รสนิยมในการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ศึกษากระแสของงานดีไซด์ในยุคต่างๆ และยุคปัจจุบัน รวมถึงการวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ตกแต่งภายใน

ออกแบบนิเทศศิลป์ ( Visual Communication Art)

jammer_studio

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Graphics ) การออกแบบภาพโฆษณา (posters) การออกแบบปกหนังสือ การออกแบบปกซีดี ความสัมพันธ์ระหว่างปกหน้าและปกหลัง-สันปก ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและตัวอักษร การออกแบบตัวหนังสือ โลโก้ และการจัดองค์ประกอบ
ของภาพในลักษณะที่ต่างกัน เรียนรู้การใช้สีโปสเตอร์ รวมไปถึงทฤษฎีสีเพื่อให้เกิดความโดดเด่นภายในชิ้นงาน และการเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ภายในชิ้นงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

jammer_studio

 

เรียนรู้หลักในการออกแบบ หลักๆ มี 4 ประเภท ผลิตภัณท์ที่ใช้ภายในบ้าน(เฟอร์นิเจอร์ )ผลิตภัณท์การบริการ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ขนส่ง (ยานยนตร์) การวางมุมมอง 3 มิติ คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โครงสร้างที่ดี วัสดุ (material) ที่เลือกนำมาใช้ภายในงาน กรรมวิธีการผลิต ความสวยงามของชิ้นงานตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ออกแบบประยุกต์ศิลปศึกษา (Applied Arts)

 

ให้รู้จักองค์ประกอบของการออกแบบ ทัศนธาตุต่างๆที่ใช้ภายในงาน องค์ประกอบที่ใช้ภายในงานทัศนศิลป์ จุด เส้น แสง-สี รูปทรง พื้นผิว พื้นที่ว่าง และอารมณ์ภายในภาพ รูปทรงเหมือนจริง รูปทรงแบบตัดทอน เพื่อที่จะสื่อสารและถ่ายทอดความคิดผ่านชิ้นงาน

ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramic Design)

jammer_studio

เรียนรู้หลักในการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. แบบเน้นประโยชน์ใช้สอยในงานอุตสาหกรรมจะเน้นที่รูปทรงลวดลายสีตลอดจนการใช้งาน เช่นการออกแบบของที่ระลึก
กการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์ การออกแบบชุดกาแฟจานชาม การออกแบบลายบนพื้นกระเบื้อง
2. แบบเน้นความสวยงามทางด้านสุนทรียศาสตร์ ประกอบด้วยแนวความคิดความแปลกใหม่รูปทรงอิสระ ลวดลาย พื้นผิว

ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design)

jammer_studio

 

เรียนรู้หลักในการออกแบบเครื่องประดับแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. แบบเน้นประโยชน์ใช้สอยในงานอุตสาหรรม
2. แบบเน้นความสวยงาม ทางด้านสุนทรียศาสตร์ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสร้างงาน การบ่งบอกความเป็นตัวตน เพื่อแสดงถึงความงาม
และคุณค่าทางจิตใจ ให้ความหมายและความสำคัญทางด้านวัสดุ (material) และที่มาของการออกแบบ

ออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design)

jammer_studioเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนหุ่นแฟชั่น 9 ส่วน และแนวความคิดในออกแบบ แยกเป็น 2 ประเภท 
1.แบบเน้นประโยชน์ใช้สอยในงานอุตสาหกรรม 
2.แบบเน้นความสวยงาม ทางด้านสุนทรียศาสตร์ ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างชิ้นงาน เรียนรู้เกี่ยวกับ collection กระแสแฟชั่นในแต่ละยุคสมัย style ยุคสมัย style การสร้างแบรนด์ การตลาดในงานแฟชั่น และทดลองสร้างงานในแบบต่างๆ

วาดเส้นจิตรกรรม (Drawing)

jammer_studio

 

เรียนรู้โครงสร้าง การลงน้ำหนักแสงเงา การตีค่าจากสีเป็นขาว-เทา-ดำ และการสังเกตุพื้นผิวของสิ่งที่วาด การสร้างระยะภายในชิ้นงานความกลมกลืนของภาพ รวมถึงบรรยากาศภายในงานและสุดท้ายความสมบูรณ์ของชิ้นงาน เน้นความแม่นยำทางด้านโครงสร้างของมนุษย์ (figure) การลงน้ำหนัก รายละเอียดและการดึงอารมณ์ของภาพนั้นๆ และลักษณะพิเศษเฉพาะตัว

องค์ประกอบศิลป์ + สร้างสรรค์ (Composition)

jammer_studio

เรียนรู้หลักสำคัญขององค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุที่สำคัญในการสร้างงานศิลปะ จุด เส้น แสง-สี รูปทรงพื้นผิว พื้นที่ว่าง การนำทัศนธาตุทั้งหลายมาสร้างงาน เทคนิค วิธีการ การสร้างความน่าสนใจภายในชิ้นงาน การสร้างบรรยากาศ อารมณ์ รวมถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์

ความถนัดทางสถาปัตยกรรม (Architecture)

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างภายนอกสอดคล้องให้กับการดำรงค์ชีวิต เป็นประโยชน์ต่อการประหยัดพลังงาน และมีความงามทางด้าน
สุนทรียศาสตร์ ฝึกการลากเส้น แนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียง แนวโค้ง และอีกหลายรูปแบบ การขึ้นรูปคน รถต้นไม ้แบบแยกส่วน รวมถึงมุมมอง
ระยะ รายละเอียดภายในชิ้นงาน และperspective 3 มุมมอง sketch design ฝึกการลงสีด้วยสีไม้ หรือสีcopic

ความถนัดทางนิเทศศิลป์

jammer_studio

เรียนรู้เกี่ยวกับการวางโครงเรื่องด้วยภาพการ์ตูนคาร์แรคเตอร์(Story Board) ระยะมุมมอง การถ่ายทอดเรื่องราว และการเชื่อมโยง สัญลักษณ์โลโก้(logo) ต่างๆภายในงาน เรียนรู้การลงสีไมหรือสีCopic

ปฎิบัติทัศนศิลป์ / ทฤษฎีทัศนศิลป์

jammer_studio

เรียนรู้การจัดองค์ประกอบภายในภาพ การนำทัศนธาตุต่างๆมาใช้ในงานศิลปะเพื่อให้เกิดความงาม และความลงตัวภายในชิ้นงาน
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และผลงานศิลปะเบื้องต้นทั้งในไทยและต่างประเทศ

ปฎิบัตินฤมิตศิลป์ / ทฤษฎีนฤมิตรศิลป์

jammer_studio

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ การลงสีเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบสื่อ เครื่องแต่งกาย การจัดนิทรรศ การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และผลงานศิลปะเบื้องต้นทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

Portfolio เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

jammer_studio

เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์และวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นๆและฝึกฝีมือ เพื่อที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่สามารถจะเก็บรวบรวม เพื่อยื่นให้กับสถาบันที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ

สีน้ำ - สีอะคริลิค

jammer_studio

รียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงสร้าง การลงสีเทคนิควิธีการลักษณะเฉพาะของสีประเภทต่างๆ

วาดเส้นสร้างสรรค์/Creative Drawing

jammer_studio

เรียนรู้จักเส้นชนิดต่างๆ เรียนรู้การฝึกฝน การแสดงออก การสร้างจินตนาทักษะที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดจินตนาการที่สอดคล้องกันของจินตนาการ และทักษะการวาดเส้นที่สมดุลกันทางความคิดและการถ่ายทอด การวาดเส้นที่เป็นการแปลความหมายทางความคิด

ทฤษฎีสี - Theory of Colour

jammer_studio

เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสี คุณลักษณะต่างๆของสี แม่สีต่างๆ การลำดับวงจรสี วรรณะของสี คุณค่าของสี สีเอกรงค์ สีกลมกลืน ความเข้มของสี สีส่วนรวม สีคู่ประกอบ สีเลื่อมพราย สีขัดระยะของสี ทฤษฎีการใช้สีกับงานต่างๆจิตวิทยาของสี สีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สีในงานจิตรกรรม สีในงานตกแต่ง สีในการออกแบบ

GRAFFITI

jammer_studio

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวหนังสือ (font) เบื้องต้นเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การเขียน tag เพื่อเป็นลายเซ็นเฉพาะตัวเพื่อที่จะนำไปเขียนงาน newskool คือการสร้างสรรค์ font ที่มีความหมายเฉพาะตัวขึ้นมาใหม่ และรู้จักการใช้สีเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ภายในงาน

คอร์สบุคคลทั่วไปใช้เวลาว่างในการเรียนศิลปะ

jammer_studio

เรียนรู้การเขียนโครงสร้างพื้นฐานวัตถุต่างๆ ภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ หุ่นนิ่ง และฝึกการลงสีเบื้องต้น 
เพื่อนำไปใช้ภายในชิ้นงานที่ต้องการจะถ่ายทอด

ศิลปะเด็ก Art For Kids

jammer_studio

เพื่อฝึกพัฒนาการในการสร้างสรรค์ด้วยการเขียน และการลงสี เพื่อช่วยส่งเสริมจินตนาการตั้งแต่วัยเยาว์

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker