ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนสังคมศึกษาครูป๊อป

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 10 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวา
แนวทางการสอน Krupopways คือ หนทาง
ที่จะ "ปลดปล‹อย" ตัว
นักเรียน ออกจากโซ‹ตรวนพันธนาการ
แห‹่งความ
"น‹่าเบื่อ"
ยุ‹งยาก เยอแยะ ครอบจักรวาล
คะแนนที่จํากัด
ความเกลียด ความสิ้นหวัง
การจดจําอะไรไม‹เคยไดŒ้
และ
ความทรมานทั้งหมดของการเรียน-การสอบ
วิชาสังคมศึกษาในชีวิตที่ผ‹านมาทั้งชีวิต
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ไทย-สังคม (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย ประมาณ 800 - 4500 บ./คอร์ส แล้วแต่วามยากง่ายของเนื้อหา
สถานที่สอน อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 10 ออกจากลิฟต์เลี้ยวขวา
อำเภอ เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-306-0841-2 , Call Center 080-285-0316
Website http://krupopsway.com/
Facebook https://www.facebook.com/Krupopsway
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker