ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: Music Art Studio

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
Musical Art Studio - ชมรมดุริยกวี
อยู่ใกล้บริเวณสี่แยกมหานคร ใกล้รถไฟใต้ดินสถานีหัวลำโพง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนดนตรีได้ที่ Musical Art Studio
โทร 02-611-9609, 089-113-9219
Musical Art Studio อำนวยการสอนโดย อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร (ครูพีท)
อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิชาประพันธ์เพลง
จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ป.โท เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาดนตรีจากจุฬาฯ)
อดีตนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก พระราชทานฯ
ทุนหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์, ทุน TIMF จากเกาหลีใต้ ฯลฯ
เจ้าของรางวัล Young Thai Artists Award 3 ปีซ้อน
เป็นคนไทยคนเดียวที่เข้ารอบในการแข่งขัน Thailand International Composition for saxophone
เจ้าของรางวัล Irino Prize ครั้งที่ 23 จากประเทศญี่ปุ่นคนแรกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีประสบการณ์การแสดงดนตรี การประพันธ์ดนตรีในระดับนานาชาติ

ประสบการณ์สอนดนตรีทั้งเด็กและผู้ใหญ่กว่า 12 ปี
แนวทางการสอน M u s i c a l A r t S t u d i o
เรียนดนตรี กับครูดนตรีที่มีประสบการณ์ ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ใกล้ MRTหัวลำโพง

เราไม่จำกัดอายุผู้เรียนดนตรี
เหมาะสำหรับ
เด็กเล็กที่ต้องการเริ่มต้นเรียนดนตรี เพิ่มสมาธิในชีวิตประจำวัน
เด็กโต ผู้ใหญ่วัยทำงาน ที่ต้องการผ่อนคลายตัวเองจากการงานและการเรียน
วัยเกษียณ เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมยามว่าง
ผู้ที่ต้องการเรียนดนตรีอย่างจริงจังในระดับสูงในระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้ง

เตรียมสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก/เรือ/อากาศ
นักดนตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะการปฏิบัติดนตรีในระดับสูง
ครูผู้สอนที่นี่ผ่านการศึกษาสาขาวิชาเอกดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย
ทำให้มีความเข้าใจดนตรีอย่างละเอียด แต่ละท่านเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรี
และมีประสบการณ์สอนนักเรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ดนตรี (ประถม), ดนตรี (มัธยมต้น), ดนตรี (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน Musical Art Studio - ชมรมดุริยกวี อยู่ใกล้บริเวณสี่แยกมหานคร ใกล้รถไฟใต้ดินสถานีหัวลำโพง ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนดนตรีได้ที่ Musical Art Studio โทร 02-611-9609, 089-113-9219
อำเภอ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 026119609
Website http://www.musicalartstudio.org/
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการเรียนการสอน

ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก

สำหรับเด็กเล็กเราจะเน้นการพัฒนาการของกล้ามเนื้อในการเล่นดนตรีหรือร้อง การฟังเสียงและการฝึกอ่านโน้ตควบคู่กันไปเพื่อเสริมทักษะการแยกประสาทสัมผัสและเพิ่มสมาธิให้กับนักเรียน ซึ่งโดยระยะยาวถ้านักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนกลับไปฝึกซ้อมเป็นประจำ จะมีผลทำให้มีสมาธิจดจ่อกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรที่วางไว้จะปรับเปลี่ยนและประยุกต์เพื่อความสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เปียโน(Classical)
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการพัฒนาทักษะนิ้วมือตั้งแต่พื้นฐาน ทักษะการฟังและการแยกแยะเสียง
การอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรีที่จำเป็น แบบฝึกหัดและเพลงจากยุคต่างๆที่หลากหลาย รวมทั้งการตีความและวิเคราะห์เพลง ความเข้าใจในการแบ่งวรรคตอน ประโยคเพลงรวมทั้งวิธีการเล่นให้เป็นธรรมชาติ คอร์สนี้มีสอนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเทียบเกรดเปียโนจะใช้หลักสูตรของ Trinity College London หรือ Royal school ซึ่งได้มาตรฐานในระดับสากล

เปียโน(Popular)
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการพัฒนาทักษะนิ้วมือแบบพื้นฐานเช่นเดียวการเรียนเปียโนคลาสสิก ทักษะ
การฟัง(ear training) การคิดและการประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งทฤษฎีดนตรีสำหรับใช้กับการเล่นเพลงทั่วไป เช่นเรื่อง Scale และ Chord
ฯลฯ และการนำทฤษฎีทั้งหมดมาปฏิบัติให้คล่องตัวและเหมาะสมกับเพลงที่จะเล่นได้ รวมทั้งการฝึกเล่น style เพลง จังหวะ แบบต่างๆ การฝึก improvisation ต่างๆ และการพัฒนาการเล่น extended chord ต่างๆในเพลงป๊อป และการนำความรู้ทุกอย่างมาผสมให้เป็นเพลงที่ไพเราะอย่างเป็นธรรมชาติ

กีตาร์คลาสสิก/โฟล์ค/ไฟฟ้า
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อ การจัดท่าทางการเล่นและการวางรูปนิ้วที่ถูกต้อง การอ่านโน้ต การตีความดนตรี และผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเล่นเพลงหลายรูปแบบ ฝึกการเล่น style เพลงและจังหวะแบบต่างๆตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง พร้อมทั้งแบบฝึกหัดต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความเพลิดเพลินพร้อมกันกับการพัฒนาเทคนิคของผู้เรียนอีกด้วย

ขับร้อง

เริ่มต้นด้วยการฝึกใช้เสียงอย่างถูกต้อง การวางท่าทางในการร้องเพลงเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุด เรียนรู้ความเข้าใจในบทเพลงที่ตนเองกำลังร้องเพื่อทำให้เกิดความเหมาะสมและความไพเราะในการถ่ายทอดบทเพลงนั้นออกมา พร้อมทั้งฝึกความกล้าในการแสดงออก
นอกจากนี้ยังต้องฝึกแบบฝึกหัดเสียงแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน รวมทั้งการฝึกฟังเสียง ปรับเสียงให้ไม่เพื้ยนและได้เนื้อเสียงที่ดีแต่เป็นธรรมชาติ อาจจะมีการฝึกอ่านโน้ตและทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้เรียนเป็นหลักว่าต้องการเรียนเนื้อหาหรือเพลงใดๆหรือสไตล์ใดๆเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถแจ้งครูผู้สอนเองได้เลย หลักสูตรของเราจึงไม่ตายตัว

เครื่องสาย - ไวโอลิน, เชลโล่
เครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีเฟร็ต(fret) ซึ่งเป็นช่องแบ่งระดับเสียงเหมือนกับกีตาร์ ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับ
การฝึกให้เคยชินกับตำแหน่งนิ้วและเสียงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการฟังให้สามารถรับรู้เสียงเพี้ยนและแก้ไขได้
นอกจากนี้รู้จักการใช้คันชัก(bow) ในมือขวาควบคุมเสียง รวมทั้งการจัดท่าทางการเล่นอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้การเล่น
เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อพื้นฐานท่าทางการเล่นถูกต้องแล้วจึงเล่นเพลงและแบบฝึกหัดต่างๆ


เครื่องเป่า - ฟลู้ต, โอโบ, คลาริเน็ต, แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต
ผู้เรียนจะได้ฝึกเทคนิคการควบคุมลมหายใจเพื่อสร้างเสียงอย่างถูกต้อง เรียนรู้กลไกเครื่องดนตรีและทำให้มีทักษะในการวางนิ้ว ความเข้าใจในการแบ่งวรรคตอน การแบ่งประโยคเพลงให้สัมพันธ์กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทำให้การเป่าเครื่องเป่าไม่เหนื่อยเกินจำเป็น
นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทฤษฎีดนตรีพื้นฐานอีกด้วย เริ่มต้นจากเรื่องการย้ายระดับเสียง(Transposition)
ของคลาริเน็ตและแซกโซโฟน เป็นต้น หลังจากที่เข้าใจเทคนิคเบื้องต้นแล้วสามารถเลือกเพลงที่ต้องการมาเรียนได้


ทฤษฎีดนตรี
ทฤษฎีเป็นรากฐานของดนตรีที่ผู้เรียนดนตรีจะต้องมีความเข้าใจบ้าง ความรู้ในทฤษฎีดนตรีระดับที่สูงขึ้นไป
ทำให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในดนตรี
ที่ตนเองฟังได้อีกด้วย การเรียนการสอนในวิชานี้จะประกอบด้วยการให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องโครงสร้างบันไดเสียง
คอร์ดหลายประเภท การวิเคราะห์คอร์ดและเพลง ความเข้าใจในจังหวะ อัตราจังหวะ รวมถึงการประสานเสียงเบื้องต้น
ในการสอบวิทยาลัยดนตรีต่างๆ จำเป็นต้องสอบวิชาทฤษฎีดนตรีเพราะว่าพื้นฐานความเข้าใจในดนตรีเป็นสิ่งที่จำเป็น
ต่อการเรียนสาขาวิชาดนตรีในระดับสูงขึ้นไปอีกเป็นอย่างมาก

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker