ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: ออนดีมานด์ (OnDemand)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 20 สาขา คณะครูอาจารย์
- สาขาสยามกิตติ์
484 อาคารสยามกิตต์ ชั้น2ห้อง 212-214 ถ.พระราม1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
สยามกิตติ์ชั้น2 โทร :0-2250-7598 ถึง9
สยามกิตติ์ชั้น4 โทร :0-2250-7527 ถึง8

- สาขาพญาไท1
35/26 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
0-2642-7068 ถึง9

- สาขาพญาไท2
34 อาคาร C.P. Tower3 อาคาร A ชั้นลอย ถ.พญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
02-354-5971ถึง2

- สาขาวิสุทธานี
2991/39 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
0-2370-2262 ถึง 3 (Fax : 02-733-9433)

- สาขาวงเวียนใหญ่
130-132 อาคาร M-Place ชั้น 2 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600
0-2890-6001 ถึง 2

- สาขางามวงศ์วาน
21/74-78 อาคารคุณมั่นคง ชั้น 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (ขึ้นจากบันไดด้านหน้า)
0-2953-6865 ถึง 6 (Fax : 02-5804567)

- สาขาปิ่นเกล้า
5/92-93 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อยกทม. 10700
02-884-7254ถึง5

- สาขาขอนแก่น
684/32-33 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-3078 ถึง 9 (Fax : 043-223758)

- สาขาชลบุรี
53/123-124 โครงการตึกน้ำ หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0-3814-6714 ถึง 5

- สาขาสุพรรณบุรี
อาคารเก่งดี มีสุข เลขที่ 2/11 ชั้น 3 ถ.ดาบฟ้าฟื้น
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
0-3552-3688

- สาขาโคราช
อาคารเอื้ออภิธร เลขที่ 18 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
0-4426-9188 ถึง 9

- สาขาสุราษฎร์ธานี
159/41-43 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7720-6100 ถึง 1

- สาขาเชียงใหม่
61/1 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50220
0-5332-7142 ถึง 3

- สาขาสระบุรี
ชั้น 3 ศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค179/5 ถ.สุดบรรทัด
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
0-3671-1918 ถึง 9

- สาขาหาดใหญ่
หาดใหญ่ 1 : อาคารเลขที่ 71 ถ. จุติอนุสรณ์ ต. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
074-235990 ถึง 91
หาดใหญ่ 2 : อาคารเลขที่ 59 ถ. จุติอุทิศ 3 ต. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
074-235554 ถึง 55

- สาขาอุบลราชธานี
515/1-2 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4524-2128 ถึง 9

- สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 59/25-26 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000
0-5525-1389 ถึง 90

- สาขานครศรีธรรมราช
88/10-12 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
075-432406 และ 075-432418

- สาขามหาสารคาม
76/1-7 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชั้นใต้ดิน
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
0-4397-0730 ถึง 1
1. สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ผู้คิดค้นระบบออนดีมานด์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)
เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตาร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ)
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท๊ป)
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวทางการสอน ที่แรกของระบบการเรียนรูปแบบใหม่ ด้วยความตั้งใจของพี่ที่พัฒนาระบบออนดีมานด์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้น้องๆ ประสบความสำเร็จกับการเรียน โดยพี่ได้วิเคราะห์จากปัญหาการเรียนพิเศษของน้องๆ และสร้างเป็นระบบออนดีมานด์ขึ้นมา ซึ่งระบบออนดีมานด์ มีประโยชนสำหรับ น้องแต่ละคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน หากระหว่างเรียน น้องได้ Clear จุดที่ไม่เข้าใจ หรือจุดที่สงสัย จะทำให้น้องเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง ระบบClear ที่พี่สร้างขึ้นมา ทำให้น้องสามารถสอบถามได้ตลอดที่ตัวเองติดขัด ซึ่งตรงนี้จะทำให้น้องคลิกในการเรียนของตัวเอง และช่วยให้น้องฝ่าด่านที่สำคัญได้อย่างราบรื่น Clear จึงมีที่มาแบบนี้ หัวใจของ Clear มีข้อเดียวคือ พี่ขอร้องน้องว่า "ถ้าติด ต้องตาม" เพราะมันประกันว่า น้องจะประสบความสำเร็จในการเรียนของน้องอย่างแน่นอน
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ฟิสิกส์ (-ไม่ระบุ-), ชีววิทยา (-ไม่ระบุ-), เคมี (-ไม่ระบุ-), คณิต (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย 500-6,900 บาท
สถานที่สอน - สาขาสยามกิตติ์ 484 อาคารสยามกิตต์ ชั้น2ห้อง 212-214 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 สยามกิตติ์ชั้น2 โทร :0-2250-7598 ถึง9 สยามกิตติ์ชั้น4 โทร :0-2250-7527 ถึง8 - สาขาพญาไท1 35/26 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 0-2642-7068 ถึง9 - สาขาพญาไท2 34 อาคาร C.P. Tower3 อาคาร A ชั้นลอย ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 02-354-5971ถึง2 - สาขาวิสุทธานี 2991/39 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 0-2370-2262 ถึง 3 (Fax : 02-733-9433) - สาขาวงเวียนใหญ่ 130-132 อาคาร M-Place ชั้น 2 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600 0-2890-6001 ถึง 2 - สาขางามวงศ์วาน 21/74-78 อาคารคุณมั่นคง ชั้น 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (ขึ้นจากบันไดด้านหน้า) 0-2953-6865 ถึง 6 (Fax : 02-5804567) - สาขาปิ่นเกล้า 5/92-93 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกทม. 10700 02-884-7254ถึง5 - สาขาขอนแก่น 684/32-33 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4322-3078 ถึง 9 (Fax : 043-223758) - สาขาชลบุรี 53/123-124 โครงการตึกน้ำ หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0-3814-6714 ถึง 5 - สาขาสุพรรณบุรี อาคารเก่งดี มีสุข เลขที่ 2/11 ชั้น 3 ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3552-3688 - สาขาโคราช อาคารเอื้ออภิธร เลขที่ 18 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4426-9188 ถึง 9 - สาขาสุราษฎร์ธานี 159/41-43 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7720-6100 ถึง 1 - สาขาเชียงใหม่ 61/1 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50220 0-5332-7142 ถึง 3 - สาขาสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค179/5 ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3671-1918 ถึง 9 - สาขาหาดใหญ่ หาดใหญ่ 1 : อาคารเลขที่ 71 ถ. จุติอนุสรณ์ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 074-235990 ถึง 91 หาดใหญ่ 2 : อาคารเลขที่ 59 ถ. จุติอุทิศ 3 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 074-235554 ถึง 55 - สาขาอุบลราชธานี 515/1-2 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4524-2128 ถึง 9 - สาขาพิษณุโลก เลขที่ 59/25-26 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 0-5525-1389 ถึง 90 - สาขานครศรีธรรมราช 88/10-12 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 075-432406 และ 075-432418 - สาขามหาสารคาม 76/1-7 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชั้นใต้ดิน ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4397-0730 ถึง 1
อำเภอ เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 022507598
Website http://www.ondemand.in.th/home/
Facebook https://www.facebook.com/ondemandacademy
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker