ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนกวดวิชาโอพลัส

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 9 สาขา คณะครูอาจารย์
1.สาขาสยามสแควร์
392/34-37 ซอยสยามสแควร์ 5
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2251-5275 - 79 , 0-2251-7877
แฟ็กซ์ : 0-2251-5278

2.สาขา SPACE 16 (ศูนย์หนังสือจุฬา)
254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 16 สยามสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64
ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2252-8921 - 23
แฟ็กซ์ : 0-2252-8924

3.สาขางามวงศ์วาน
201/17-18 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-0812 - 14
แฟ็กซ์ : 02-591-0815

4.สาขาวงเวียนใหญ่
130-132 อาคารวงเวียนใหญ่คอมเพล็กซ์
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2466-7070-71
แฟ็กซ์ : 0-2466-7069

5.สาขาบางกะปิ
2994/35 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2370-2948 - 49 , 0-2371-1272
แฟ็กซ์ : 0-2370-2950

6.สาขาชลบุรี
53/21-22 โครงการตึกน้ำสวีท หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3828-5137 - 8 , 0-3814-6768
แฟ็กซ์ : 0-3814-6769

7.สาขาสุราษฎร์ธานี
201-201/1 ถ.ดอนนก ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7727-2996 - 97 , 0-7727-2993
แฟ็กซ์ : 0-7727-2889

8.สาขาหาดใหญ่
28-32 ถ.จุติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7422-3088 - 89
แฟ็กซ์ : 0-7422-3077

9.สาขาพญาไท
35 ชั้น 7 อาคารวรรณสรณ์ ถ.พญาไท
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-0831 - 33
แฟ็กซ์ : 0-2354-0834
พี่โอ๋ (อ.ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์)
แนวทางการสอน (โรงเรียนณภัทรศึกษา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) สาขาแรก สาขาสะพานควาย ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 ณ ซอยวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดย พี่โอ๋ (อาจารย์ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์) ซึ่ง ก่อนหน้านั้นพี่โอ๋ได้เป็น วิทยากรรับเชิญจากมูลนิธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาว เทียม ณ วังไกลกังวล โครงการ Brand-Summer Camp มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และเป็นอาจารย์รับเชิญพิเศษ จากโรงเรียนและสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆให้ เป็นติวเตอร์ให้อีกด้วย พี่โอ๋ได้สะสมประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 และได้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ ที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของสถาบันโอ-พลัส ที่น่าสนใจ ดังนี้คือ

+
เน้นให้นักเรียน สามารถทำข้อสอบแข่งขันได้จริง และประสบความสำเร็จในการสอบแข่งขันทุกสนามสอบ มิใช่เพียงแค่ความเข้าใจในห้องเรียนเท่านั้น ด้วยหลักสูตรหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอร์สเพื่อใช้สอบทำเกรดที่โรงเรียน คอร์สเพื่อใช้ในการสอบเข้าระดับชั้นม.1, ม.4 และ Admission เข้ามหาวิทยาลัย คอร์ส Advance hi-touch ไปจนถึงคอร์ส Olympic เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทย
+
การจัดหลักสูตร เกิดจาการวิเคราะห์นักเรียนเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการแบ่งระดับโจทย์ที่ท้าทายตามระดับความยาก-ง่ายให้เหมาะสม
+
OPLUS Tip และ OPLUS Magic Guess เทคนิคการทำโจทย์และสูตรลัดเหนือชั้นที่เกิดจากประสบการณ์ทำโจทย์จริง ควบคู่กับการค้นคว้าและพัฒนาสูตรของพี่โอ๋จากตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนจนถึงปัจจุบันด้วยตำราเกือบทุกเล่ม ในประเทศไทย และ Textbookที่น่าสนใจจากต่างประเทศ ทำให้นักเรียนสามารถจำได้ไม่ลืม และสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบ ได้จริง 100% ไม่ถูกหลอกและโดนดักสูตรเหมือนสูตรลัดทั่วไปแน่นอน
+
รับประกันความเข้า ใจแม้จะเป็นรอบถ่ายทอดสด หรือรอบวิดีโอทุกสาขา ด้วยระบบชดเชย Private Study สามารถ เลือกวันและเวลาที่สะดวก หรือชดเชยรอบอื่นได้ รวมถึงหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถฝากคำถามถึงพี่โอ๋ได้โดยตรง เสมือนเรียน รอบสดจริง

ภายหลังต่อมาทางโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและนัก เรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงได้มีการขยายสาขาเพิ่มเติม ด้วยความคิดของพี่โอ๋ที่อยากจะถ่าย ทอดความรู้และความเข้าใจของพี่โอ๋เองที่มี ไปสู่นักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงทำให้โรงเรียนโอ-พลัสสาขาที่ 2 สาขาบางกะปิ ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 ณ โครงการวิสุทธานี เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สาขาที่ 3 สาขาสยามสแควร์ซอย 1 ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 แทนสาขาสะพานควาย สาขาทึ่ 4 สาขาวงเวียนใหญ่ ถูกก่อตั้งขึ้นในต้นปี พ.ศ.2551ณ โครงการวงเวียนใหญ่คอมเพลกซ์ สาขาที่ 5 สาขาสยามสแควร์ซอย 5 ถูกก่อตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ.2551 และล่าสุดสาขาที่ 6สาขางามวงศ์วาน ถูกก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2552 นี้ รวมถึงสาขาอื่นๆ อีกต่อไปภายภาคหน้า

แม้ทางโรงเรียนจะมีสาขาและมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก แต่พี่โอ๋ยังคงยึดมั่นด้วยคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบการชดเชย และระบบการซักถามพี่โอ๋ที่ทัดเทียมเท่ากันในทุกสาขา ทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง และนักเรียนจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของนักเรียนที่ได้รับ จากทางโรงเรียนได้ ซึ่งความมุ่งหวังสูงสุดของพี่โอ๋และโรงเรียนกวดวิชาโอ-พลัส คือการเห็นลูก ศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน การสอบเข้า รวมถึงประสบความสำเร็จในชีวิตอนาคต โรงเรียนจึงพร้อมที่จะเป็นฐานหรือบันไดก้าวหนึ่งไปสู่ความสำเร็จสำหรับลูก ศิษย์ทุกคน จากความคิดและความสามารถของผู้ที่รักการเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จและรัก การสอนเป็นชีวิตจิตใจของพี่โอ๋ อาจารย์ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์
รางวัลที่เคยได้รับ ประวัติ พี่โอ๋ (อ.ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์)
การศึกษา
ม.ต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (สอบเข้าได้ที่ 1)
ม.ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สอบเข้าได้ที่ 1)
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน
อาจารย์รับเชิญ จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2542-2544)
อาจารย์รับเชิญ ติวโค้งสุดท้ายก่อนสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ 1 โครงการ Brand Summer Camp จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542-2544)
อาจารย์รับเชิญ เขียนคอลัมน์ติว Entrance วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับบริษัท เซเรบรอส ประเทศไทย จำกัด (2542-2544)
อาจารย์รับเชิญ ติวโครงการโอลิมปิกคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และอาจารย์รับเชิญติว PAT 1 ปี 53-54 กว่า 40 โรงเรียน
อาจารย์รับเชิญ เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว
อาจารย์รับเชิญ ออกข้อสอบ PAT 1 โครงการ TARO Free Net’54 ร่วมกับ eduzone.com
อาจารย์รับเชิญ ออกข้อสอบ Pre-Entrance วิชาคณิตศาสตร์ บัณฑิตแนะแนวหนังสือ New Math Test เล่ม 1 และ 2 เจาะลึกแคลคูลัส ลำดับอนุกรม คอมบินาทอริกซ์ ความน่าจะเป็น สถิติ สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต
หนังสือรวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 10 พ.ศ. วิชาคณิตศาสตร์ สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว


เกียรตินิยม และรางวัล คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ได้ที่ 1 สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ได้ที่ 1 ของประเทศ สอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมต้นประเภทบุคคล (ตอนอยู่ ม.2)
ได้ที่ 1 ของประเทศ สอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมต้นประเภททีม (ตอนอยู่ ม.2)
ได้ที่ 1 ของประเทศ สอบ Pre-เตรียมอุดมฯ สายวิทย์-คณิต (ตอนอยู่ ม.2) จัดโดยบัณฑิตแนะแนว
ได้ที่ 1 ของประเทศ (ได้ 100 คะแนนเต็ม) จากการสอบ Pre-ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ (ตอนอยู่ ม.2) จากผู้สมัครร่วม 5 หมื่นคน
เกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการอันดับที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(ตอนอยู่ ม.2)
ได้ TOP วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนรวมสูงสุด) ตอนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และติด 1 ใน 3 อันดับคะแนนสูงสุดทุกเทอม
ได้ TOP วิชาวิทยาศาสตร์ (ไฟฟ้า) ตอนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและติด 1 ใน 3 อันดับคะแนนสูงสุดจากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทุกเทอม
ได้ที่ 3 ของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ Pre-เตรียมอุดมฯ สายวิทย์-คณิต(ตอนอยู่ ม.2) จัดโดยบัณฑิตแนะแนว


เกียรตินิยม และรางวัล คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ได้ที่ 1 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายวิทย์-คณิต (ตั้งแต่ตอนอยู่ ม.2 โดยเรียนข้ามขั้น ม.3)
ได้ที่ 1 ของประเทศ สอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ระดับมัธยมปลายประเภทบุคคล
ได้ที่ 1 ของประเทศ สอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ระดับมัธยมปลายประเภททีม
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก (IMO) ครั้งที่ 34 ณ เมือง Istanbul (สละสิทธิ์ปีต่อมาเลือกไปเพียงปีเดียว) และได้รางวัลเกียรติบัตรกลับมา
สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่ 1 ของประเทศ สูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ 98 คะแนน
ได้ที่ 1 ของประเทศ จากการสอบ Pre ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต รวม 5 วิชา จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว
ได้ที่ 1 ของการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ตอนอยู่ ม.5)
เหรียญทองรางวัลชมเชยระดับประเทศ ฟิสิกส์วัฏจักรชิงแชมป์ประเทศไทย
ได้ที่ 4 ของประเทศ วิชาฟิสิกส์ Pre ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว
ได้ที่ 7 ของประเทศ วิชาเคมี Pre ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว
โล่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตอนจบ ม.5
โล่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตอนจบ ม.6
ประธานกรรมการการจัดทำหนังสือ “รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์” ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รุ่นแรก)
ได้ TOP ระดับ (100 เต็ม) วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งกลางภาคและปลายภาค (ม.5) ตอนเรียนอยู่ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ได้ TOP ระดับ (100 เต็ม) วิชาฟิสิกส์ ของการสอบปลายภาค (ม.4) ตอนเรียนอยู่ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
วิชาที่สอน คณิต (ประถม), วิทย์ (ประถม), คณิต (มัธยมต้น), วิทย์ (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), วิทย์ (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน 1.สาขาสยามสแควร์ 392/34-37 ซอยสยามสแควร์ 5 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2251-5275 - 79 , 0-2251-7877 แฟ็กซ์ : 0-2251-5278 2.สาขา SPACE 16 (ศูนย์หนังสือจุฬา) 254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 16 สยามสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2252-8921 - 23 แฟ็กซ์ : 0-2252-8924 3.สาขางามวงศ์วาน 201/17-18 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-591-0812 - 14 แฟ็กซ์ : 02-591-0815 4.สาขาวงเวียนใหญ่ 130-132 อาคารวงเวียนใหญ่คอมเพล็กซ์ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0-2466-7070-71 แฟ็กซ์ : 0-2466-7069 5.สาขาบางกะปิ 2994/35 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : 0-2370-2948 - 49 , 0-2371-1272 แฟ็กซ์ : 0-2370-2950 6.สาขาชลบุรี 53/21-22 โครงการตึกน้ำสวีท หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-3828-5137 - 8 , 0-3814-6768 แฟ็กซ์ : 0-3814-6769 7.สาขาสุราษฎร์ธานี 201-201/1 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 0-7727-2996 - 97 , 0-7727-2993 แฟ็กซ์ : 0-7727-2889 8.สาขาหาดใหญ่ 28-32 ถ.จุติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7422-3088 - 89 แฟ็กซ์ : 0-7422-3077 9.สาขาพญาไท 35 ชั้น 7 อาคารวรรณสรณ์ ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-0831 - 33 แฟ็กซ์ : 0-2354-0834
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 022515275
Website http://www.oplus-school.com
Facebook https://www.facebook.com/nattapon.oplus
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

My Style My Class

ห้องเรียนของเรา...เลือกเองได้ ด้วยการเรียน 3 ระบบ สด , ดีวีดี , ไพรเวท

My Style My Class

เพราะวัยรุ่นมีความแตกต่าง... ทำไมต้องถูกจำกัดรูปแบบการเรียน “เพียงแบบเดียว” ?
โอ-พลัส ทำให้ชีวิตการเรียนของน้องๆ ง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบ ห้องเรียน 3 ระบบ
สด | ดีวีดีตามรอบ | ไพรเวท ให้วัยรุ่นลิขิตชีวิตได้เอง

เลือกเข้ารอบไหน...ก็ได้

เรียนตามปกติหรือมาชดเชยครั้งที่ขาดเรียนหรือ มาเรียนนัดเพิ่มวันหยุด หรือมาเข้าซ้ำอีกรอบ “ไม่ว่าจะรอบไหน โอ-พลัส ก็ให้น้องๆ สามารถเลือกเข้ารอบไหนก็ได้ตามใจ” เพียงแค่ดูจากรอบที่โรงเรียนเปิดไว้อยู่แล้ว แต่อย่าลืมแจ้งพี่ๆ สต๊าฟหน้าเคาน์เตอร์ก่อนล่วงหน้า เพื่อช่วยเช็คที่นั่งที่ยังว่างอยู่หรือเช็คข้อมูลในรอบนั้นๆ เพิ่มเติมให้ชัวร์อีกที แค่นี้น้องก็สามารถวางแผนเข้าเรียนสลับรอบเองได้สะดวกทุกรอบ

สลับสาขาไปมา...ก็ได้

วันนี้จะไปเรียนสยาม - เมื่อวานเรียนบางกะปิ - พรุ่งนี้คิดเรียนพญาไท “ไม่ว่าจะคอร์สไหนๆ จะไพรเวทหรือดีวีดีตามรอบ น้องๆ ก็สามารถสลับสาขาเรียนไปมาได้ตามใจ” ใกล้ โอ-พลัส สาขาไหน ก็เดินเข้าไปเรียนสาขานั้นได้เลย แต่อย่าลืมพกบัตรนักเรียนโอ-พลัส ไปแสดงกับพี่ๆ สต๊าฟก่อนเข้า เรียนทุกครั้ง

เลือกระบบไหน...ก็ได้

เช่น ลงไพรเวท แต่อยากเข้าเรียนดีวีดีตามรอบกับเพื่อนบางครั้ง แล้วสลับกลับมาเรียนไพรเวทในครั้งต่อไป หรือ ลงดีวีดีตามรอบ แต่อยากเข้ารอบสดบางครั้งก็ทำได้ ให้น้องๆ จัดตารางชีวิตสบายๆ ไม่จำกัดชีวิต

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker