ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: เดอะ เบรน (The Brain) (สาขาพญาไท)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 28 สาขา คณะครูอาจารย์
- สาขางามวงศ์วาน 99/99 ม. 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-953-5333 FAX : 02-953-6226
- สาขาพญาไท 34 อาคาร C.P. Tower3 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร.02-644-6363 FAX : 02-644-6426
- สาขาบางกะปิ 2991/67-69 ซ.ลาดพร้าว 101/3 เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. 02-370-3300 FAX : 02-370-3300
- สาขาปิ่นเกล้า 610 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 02-434-0363-4 FAX : 02-434-0362
- สาขาวงเวียนใหญ่ 281 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร. 02-861-7970,72 FAX : 02-861-7972
- สาขาชลบุรี 54/54 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-275930-2 FAX : 038-275932
- สาขาสุพรรณบุรี 2/11 ( ชั้น3 ) ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร.035-523255-6 FAX : 035-523256
- สาขาระยอง 64/53-55 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 038-610300 FAX : 038-610400
- สาขานครสวรรค์ 313/15-16 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056-331889,899 FAX : 056-331889
- สาขาพิษณุโลก 59/91 ศูนย์การค้าปทุมทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-225158-9 FAX : 055-225414
- สาขาเชียงใหม่ 3/1-2 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-814473,77 FAX : 053-814473
- สาขาลำปาง 144/1-3 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร.054-218444 FAX : 054-231568
- สาขาเชียงราย 913 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-752879-80 FAX : 053-752880
- สาขาแพร่ 63/1-4 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.054-521177-8 FAX : 054-521178
- สาขานครราชสีมา 555/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-263503-4 FAX : 044-263505
- สาขาขอนแก่น 552/2 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-322577-8 FAX : 043-224370
- สาขาบุรีรัมย์ 19 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 044-620208-9 FAX : 044-620206
- สาขาร้อยเอ็ด 37/40-42 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-516161-2 FAX : 043-516160
- สาขาสกลนคร 1748/6 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 042-715217-8 FAX : 042-715216
- สาขาอุดรธานี 70/7-8 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-329365-6 FAX : 042-244923
- สาขาอุบลราชธานี 139 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-311657-8 FAX : 045-311659
- สาขาชุมพร 63 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-503131 FAX : 077-504242
- สาขาสุราษฎร์ธานี 335/50 หมู่4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-218770-1 FAX : 077-218771
- สาขานครศรีธรรมราช 89/60-62 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-319388-9 FAX : 075-319387
- สาขาพัทลุง 409 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 074-616890, 433 FAX : 074-616791
- สาขาตรัง 211 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075-210777 FAX : 075-211700
- สาขาหาดใหญ่ 8-10 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-347346-7 FAX : 074-221147
- สาขาภูเก็ต 2/34-35 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-215613, 616 FAX : 076-215616
อาจารย์มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ พี่ช้าง (ประสบการณ์สอน 27 ปี)
อาจารย์วิเศษ กี่สุขพันธ์ พี่เอ๋
อาจารย์ชวลิต กุลกีรติการ พี่กอล์ฟ
อาจารย์ วิษณุวัฒน์ วินุราช
แนวทางการสอน สำหรับชื่อ สถาบันกวดวิชา เดอะเบรน นั้น ได้รับเกียรติจาก อ.ประเวศ วงษ์เฉลียง ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของพี่ช้างเป็นผู้ตั้งให้โดนยึดหลักว่า ชื่อของสถาบัน ควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายของการพัฒนาความรู้ และสติปัญญา และควรเป็นชื่อเรียกขานกันได้ง่ายจึงตั้งชื่อให้ว่า " The Brain (เดอะ เบรน)" ซึ่งแปลว่ามันสมอง อันเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาความรู้ความสามารถของมนุษย์ โดยแนวทางการสอนจะเน้นเทคนิควิธีการสอนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ มีมุขตลกสอดแทรก
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมต้น)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน - สาขางามวงศ์วาน 99/99 ม. 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-953-5333 FAX : 02-953-6226 - สาขาพญาไท 34 อาคาร C.P. Tower3 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร.02-644-6363 FAX : 02-644-6426 - สาขาบางกะปิ 2991/67-69 ซ.ลาดพร้าว 101/3 เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-370-3300 FAX : 02-370-3300 - สาขาปิ่นเกล้า 610 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 02-434-0363-4 FAX : 02-434-0362 - สาขาวงเวียนใหญ่ 281 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร. 02-861-7970,72 FAX : 02-861-7972 - สาขาชลบุรี 54/54 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-275930-2 FAX : 038-275932 - สาขาสุพรรณบุรี 2/11 ( ชั้น3 ) ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.035-523255-6 FAX : 035-523256 - สาขาระยอง 64/53-55 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 038-610300 FAX : 038-610400 - สาขานครสวรรค์ 313/15-16 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-331889,899 FAX : 056-331889 - สาขาพิษณุโลก 59/91 ศูนย์การค้าปทุมทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-225158-9 FAX : 055-225414 - สาขาเชียงใหม่ 3/1-2 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-814473,77 FAX : 053-814473 - สาขาลำปาง 144/1-3 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร.054-218444 FAX : 054-231568 - สาขาเชียงราย 913 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-752879-80 FAX : 053-752880 - สาขาแพร่ 63/1-4 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร.054-521177-8 FAX : 054-521178 - สาขานครราชสีมา 555/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-263503-4 FAX : 044-263505 - สาขาขอนแก่น 552/2 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-322577-8 FAX : 043-224370 - สาขาบุรีรัมย์ 19 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-620208-9 FAX : 044-620206 - สาขาร้อยเอ็ด 37/40-42 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-516161-2 FAX : 043-516160 - สาขาสกลนคร 1748/6 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-715217-8 FAX : 042-715216 - สาขาอุดรธานี 70/7-8 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-329365-6 FAX : 042-244923 - สาขาอุบลราชธานี 139 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-311657-8 FAX : 045-311659 - สาขาชุมพร 63 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 077-503131 FAX : 077-504242 - สาขาสุราษฎร์ธานี 335/50 หมู่4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-218770-1 FAX : 077-218771 - สาขานครศรีธรรมราช 89/60-62 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-319388-9 FAX : 075-319387 - สาขาพัทลุง 409 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 074-616890, 433 FAX : 074-616791 - สาขาตรัง 211 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-210777 FAX : 075-211700 - สาขาหาดใหญ่ 8-10 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-347346-7 FAX : 074-221147 - สาขาภูเก็ต 2/34-35 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-215613, 616 FAX : 076-215616
อำเภอ เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 026446426
Website http://www.thebrain.co.th/v12/
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker