ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
121/77 เชิงสะพานหัวช้าง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 อาจารย์ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

เทป สุ่นสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์
แนวทางการสอน โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ตั้งอยู่เชิงสะพานหัวช้าง บนถนนพญาไท หรือทุกคนรู้จักกันดีในชื่อ "ทองอินทร์โฟน" ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนได้เปิดสอนภาษาต่างประเทศมานานกว่า 30ปี ในระยะแรกนั้นโรงเรียนได้สอนภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต่อมาได้มีการขยายการสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ เรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนมีสาขาย่อยอยู่ที่สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่และในสหรัฐอเมริกา และมีสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมดมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดทำและจำหน่ายเทปประกอบตำราเรียนภาษาต่างประเทศมากกว่า 30 ภาษาสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตัวเอง และมีการส่งนักเรียนไปศึกษาต่อด้านภาษาและด้านอื่นๆยังประเทศนั้นๆ อีกด้วย กว่า 30 ปีโดยโรงเรียนได้มุ่งสอน และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านภาษาต่างประเทศเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ภาษาต่างประเทศ (-ไม่ระบุ-), อังกฤษ (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย หลักสูตรปกติ ราคาพิเศษ 3,500 บาท/24 ชั่วโมง | คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ จัดกลุ่มมาเอง 8,000 บาท / 10 ชั่วโมง
สถานที่สอน 121/77 เชิงสะพานหัวช้าง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
อำเภอ เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-251-1250, 02-251-1288, 086-340-1977, 081-921-3
Website http://www.thonginphone.com/
Facebook https://www.facebook.com/thonginphone
bb
Twitter
Hi5
Brochure Download รายละเอียด Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

 โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ 
  คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ 26 ภาษา

  

   

เปิดสอนภาษาเกาหลีมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง สอนโดยซอนแซงนิมผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวเกาหลี  สอนตั้งแต่ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน เน้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน การแต่งประโยค โดยภาษาเกาหลีแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ Beginner / Medium /Intermediate/Advance 

 

 สอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ตัวอักษร Hirakana , Katakana จนถึงระดับขั้นสูง สอนโดยเซนเซย์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เน้นฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน ตลอดจนไวยากรณ์การแต่งประโยค สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้

 

 images by free.in.th

เริ่มสอนชั้นต้นตั้งแต่ตัวอักษร PINYIN จนถึงระดับสูง นักเรียนสามารถสร้างประโยคอย่างง่ายจนถึงประโยคที่ซับซ้อนได้ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยเหล่าซือผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอนนานนับ 10 ปี

 

 images by free.in.th

สอนมานานกว่า  30 ปี โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และชำนาญการสอนในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับต้น-สูง สามารถใช้ในการไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือใช้ในการทำงานได้  นอกจากนี้มีสอนเน้นด้านทักษะเฉพาะด้าน เช่น business writing หรือเพื่อไปสอบ เช่น TOEFL , TOEIC , GRE , GMAT ,  IELTS

 

 

เรียนภาษาสำหรับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องการที่จะเรียนต่อในระดับขั้นที่สูงขึ้น สามารถมาขอแทรกเรียนคอร์สปกติของโรงเรียนได้

 

 

ทางร.ร.สถาบันภาษาทองอินทร์ได้เปิดสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น เยอรมัน สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เป็นต้น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา หรืออาจารย์คนไทยที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษานั้นๆ โดยตรง

 

 
ภาษาที่เปิดสอนอยู่ในขณะนี้
ภาษาเกาหลี (ชั้นต้น-กลาง1-กลาง2-สูง)/ ภาษาอังกฤษ(ชั้นต้น-กลาง-สูง-ธุรกิจ) / ภาษาจีน(ชั้นต้น - กลาง)/ ภาษาญี่ปุ่น
(ชั้นต้น - กลาง)/ ภาษาสเปน(ชั้นต้น) / ภาษาฝรั่งเศส(ชั้นต้น) ภาษาพม่า (ชั้นต้น)/ ภาษาเขมร (ชั้นต้น)

ภาษาที่กำลังจะเปิดสอนในเร็ว ๆ นี้
ภาษาจีนกลาง,ภาษากวางตุ้ง, ภาษาแต้จิ๋ว, ภาษาจีนแคะ, ภาษาฝรั่งเศลชั้นต้น, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอูดู, ภาษาอารบิค, 
ภาษามาเลย์, ภาษาเนปาลี, ภาษาเฟลมมิช, ภาษาดัทช์, ภาษาฮิบรู, ภาษารัสเซีย

หลักสูตรการสอน
1. หลักสูตรปกติ ราคาพิเศษ 3,500 บาท/24 ชั่วโมง
- เปิดสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรปกติรับ 6-20 คน/ห้อง
- กรณีที่คอร์สปกตินักเรียนไม่ถึง 6 คน โรงเรียนจะจัดให้เรียนเป็นแบบกลุ่มส่วนตัว
- ค่าหนังสือเรียน 150-300 บาท (ขึ้นกับภาษาที่เรียน)
- พิเศษสมัครเรียนภาษาเกาหลี 2 คน รับส่วนลดทันที คนละ 250 บาท (3คน ลด 300บาท,4คนขึ้นไปลด 350 บาท)
- สอนโดยอาจารย์คนไทย และ อาจารย์เกาหลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
- ผู้สนใจสามารถตรวจสอบวันเปิดเรียนของแต่ละภาษาได้ที่หน้าแรกของเว็บไซด์

 2. คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ จัดกลุ่มมาเอง
- เรียนส่วนตัว คอร์สละ 8,000 บาท / 10 ชั่วโมง  -+----+----------------( เกาหลี จีน ญี่ปุ่น )
- ถ้ามีเพื่อนมาเรียนเพิ่มด้วย ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่มาเรียนเพิ่ม
   ดังนี้            สมัครเรียน   1      คน      คนละ 8,000 บ.  /   10 ชม
                     สมัครเรียน   2      คน      คนละ 4,500 บ.  /   10 ชม
                     สมัครเรียน   3      คน      คนละ 4,000 บ.  /   10 ชม
                     สมัครเรียน   4      คน      คนละ 4,000 บ.  /   12 ชม
                     สมัครเรียน   5-6   คน       คนละ  3,500 บ.  / 12 ชม
                     สมัครเรียน   7-10  คน      คนละ 3,500 บ.  /   15 ชม.
                    
หรือสอบถามกับเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ได้ทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. 
สมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันที!!!  (นัดอาจารย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน)

3. คอร์สเรียนแบบเร่งรัด
สามารถติดตามได้จากประกาศของโรงเรียน ซึ่งจะเปิดเป็นช่วงๆ เท่านั้น เช่น ปิดเทอม

วิธีการสมัครและชำระเงิน 
1. สมัครและชำระเงินโดยตรงที่ รร.สอนภาษาทองอินทร์
2. สมัครทางอีเมล์ และชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีดังต่อไปนี้
    ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน
    ชื่อบัญชี  โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์  เลขที่บัญชี  738-2-55330-0
3. แฟ็กซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-656-5653 หรือ E-mail มาที่ thonginphone@hotmail.com
4. อย่าลืม ระบุชื่อ-สกุล , เบอร์โทร , คอร์สที่เรียน , วันเริ่มเรียน ลงในใบโอนเงินที่แฟ็กซ์
    หรืออีเมลล์มาทุกครั้ง  เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น
5. นำใบโอนเงินตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันเริ่มเรียนด้วยนะคะ
 

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker