ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: True English

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
สาขางามวงศ์วาน 1. รศ. ดร. ทิพา เทพอัครพงศ์ D.A., อม. (จุฬา) อบ. (จุฬา) (เอกภาษาอังกฤษ)

2. ผศ. ปัทมา จิราภรณ์ คม.(จุฬา) อบ. (จุฬา)

3. ผศ. ดร. ภรศิษฐ์ จิราภรณ์ Ph.D. (Southern Illinois University), MBA (The University of Texas at Arlington) วศ.บ (จุฬา)

4. อาจารย์ นัคสิทธิ์ นิลธวัช CFA, M.Sc. in Finance with Distinction, Imperial College London, U.K., M.Sc. in Electrical Engineering (4.00/4.00), The Ohio State University, U.S.A., วศ.บ. ไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาฯ

5. อาจารย์ ดร. ภัทรวรรณ ณ นคร Ph.D. (University of Exeter) MA (SOAS, University of London) MA (University of Nottingham) BBA (Chulalongkorn University)

6. อาจารย์ นภัสสร จิราภรณ์ MBA (Virginia Tech), Inter. Business Mgt. (CU)

7. Mr. Patrick Ranft

8. Mr. Andrew Gorton
แนวทางการสอน - สอนภาษาอังกฤษด้วยคำอธิบายที่ถูกต้อง
- สอนหลักการออกเสียงหนักเบาของภาษาอังกฤษ
- ตอบคำถามภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยมุมมองด้านประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และไวยากรณ์อังกฤษ
- เสริมความจำของผู้เรียนโดยการอ่านออกเสียง เขียน และ ทบทวนตลอดเวลา

โรงเรียนเน้นการวิจัยในการเสนอหลักสูตรต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการทางด้านภาษาของผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัยโดยแบ่งหลักสูตรตามความต้องการตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้


• หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Courses)
• หลักสูตรเสริมทักษะ (Skills Improvement Courses)
• หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ (Test Preparation Courses)
• หลักสูตรสำหรับองค์กร (Corporate Language Training)

ในด้านวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพา เทพอัครพงศ์ D.A. (Doctor of Arts), อม. อบ. (จุฬาฯ), Fulbright Scholar อดีต หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษและวิจัยมานานกว่า 37 ปี ได้กล่าวถึงปัญหาของผู้เรียนไทยไว้อย่างชัดเจนว่า

"ปัญหาสำคัญของคนไทยในการเรียนภาษาอังกฤษคือ การเขียนไม่เป็นประโยค ผู้เรียนมักเขียนโดยแปลคำต่อคำจากภาษาไทย ทำให้ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่ดีได้ ส่วนอาจารย์ที่โรงเรียนก็มีงานมากทำให้ตรวจงานนักเรียนไม่ทัน ผู้เรียนจึงไม่ทราบว่าตนเองมีปัญหาภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน ดิฉันมักจะให้ผู้เรียนเขียนเป็นประโยค และตรวจงานอย่างละเอียด เพราะในภาษาอังกฤษ ขาดจุดไปจุดเดียว หรือตก s ไปตัวหนึ่ง ก็ผิดแล้ว"

โรงเรียนมีการจัดชั้นและตารางเรียนให้กับผู้เรียนหลายแบบ เช่นการเรียนแบบส่วนตัว (private) แบบกลุ่มเล็ก (ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มกันเองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สำหรับหลักสูตรใดก็ได้ โดยโรงเรียนจะให้อัตราค่าอบรมพิเศษ) การเรียนในวันธรรมดา (weekdays) หรือ สุดสัปดาห์ (weekends) ตลอดจนการส่งอาจารย์ไปสอนที่หน่วยงาน (on site corporate language training)

นอกจากนี้ โรงเรียนยังให้บริการทางวิชาการด้านภาษา เช่น การแปล การแนะนำการเขียนใบสมัครเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ และ การตรวจทานผลงานทางวิชาการอีกด้วย
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ภาษาต่างประเทศ (ประถม), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมต้น), ภาษาต่างประเทศ (มัธยมปลาย), ภาษาต่างประเทศ (ปริญญาตรี), ภาษาต่างประเทศ (ปริญญาโท)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน สาขางามวงศ์วาน
อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 029536649
Website http://www.2-english.com
Facebook https://www.facebook.com/true.eng
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker