ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนครัววันดี Wandee Culinary School

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 2536 เดือน 8

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25)
ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(เปิดทุกวัน)

อยู่ระหว่างสถานีบีทีเอสอารีย์ และ สถานีสะพานควาย
อาจารย์ วันดี ณ สงขลา
แนวทางการสอน 1. เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารไทย ขนมไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งคนไทย และคนต่างชาติ ได้รู้จักถึงรสชาติ สูตรที่มาตรฐาน และลักษณะของอาหารไทยอย่างถูกต้อง
2. เพื่อสร้างอาชีพ พ่อครัว แม่ครัวอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเน้นฝึกทักษะ ความชำนาญให้แก่ผู้เรียนทุกคนโดยเฉพาะ เมื่อเรียนจบสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยมีใบประกาศนียบัตร (เป็นภาษาอังกฤษ) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่เคยได้รับ ผลงานที่เผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ
• บทสัมภาษณ์ อาจารย์วันดี ณ สงขลา เกี่ยวกับการพัฒนาอาหารไทยhttp://www.thaifoodtoworld.com
• เป็นวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารในรายการผู้หญิงดอทคอม ทางช่อง 5 ทุกวันอังคาร เวลา 14.30 น.
• รายการ “ มหัศจรรย์วันอาทิตย์ ” ตอนขนมไทยที่หายไป ทางช่อง 9
• รายการ “ สมองซีกซ้าย” ตอน ศิลป์ศาสตร์วัฒนธรรมในอาหารไทย ทางช่อง 5
• รายการ “ กุญแจสู่ความสำเร็จ Key to success ” ทางช่อง 5
• รายการ “ กาแฟสด ” ตอน สืบสานภูมิปัญญาอาหารไทย ทาง ASTV
• รายการ “ Cooking in trend ” ทาง UBC ทางช่อง 69
• รายการ “ Thai Concierge ” ทาง ASTV USA* รายการขนมไทยอะไรเอ่ย ทาง ทีวีไทย
• รายการ “The Look” ทางช่อง 9 อสมท. ตอน เสน่ห์ปลายจวัก
• สถานีโทรทัศน์เกาหลี MBC เข้ามาถ่ายทำสารคดีพิเศษในประเทศไทย เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งการแนะนำอาหารไทยและการฝีกอบรมพ่อครัวแม่ครัวไทยให้มีความพร้อมในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ให้อาหารไทยได้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก
• บทสัมภาษณ์อาจารย์วันดี ณ สงขลา ในหัวข้อ มัสมั่นเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่ง่ายที่ได้ตำแหน่งมาครองแต่ยากที่จะรักษาไว้ ทางสถานีโทรทัศน์ Nation
• เจ้าของกิจการหมู่บ้านปริญสิริ ส่งลูกบ้านจำนวน 40 ท่านเพื่อเรียนอาหารไทยโบราณ แกงมัสมั่น และม้าฮ้อเพื่อเผยแพร่ให้ลูกบ้านคนอื่นๆ ให้ได้รับประโยชน์ต่อไป ในโครงการ we love we care we share
• เป็นวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยในรายการ Cooking @ home ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี ช่อง Cable TV
• เป็นพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์ “กะทิชาวเกาะ” และผลิตภัณฑ์ รอยไทย “แกงมัสมั่น”
• โรงเรียนครัววันดีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯเป็นประจำทุกเดือน

ผลงานและความสำเร็จของโรงเรียน
• ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนครัววันดี ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานอนุมัติให้เป็น “สถานทดสอบฝีมือครัววันดี ” เพื่อจัดการทดสอบฝีมือแรงงาน ในตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
• ปี พ.ศ. 2551 ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ คือสถาบันอาหาร (National Food Institute) ให้จัดฝึกอบรม โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปรุงอาหารไทยเพื่อประกอบธุรกิจ”รุ่นที่ 1/2551 ในเดือนมกราคม และ รุ่น 2 ในเดือนพฤษภาคม
• ปี 2552 ได้รับความไว้วางใจจากทางภาครัฐโดยกระทรวงแรงงาน ให้จัดอบรมอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ในโครงการ “ ต้นกล้าอาชีพ ”
• ปี 2552 ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการส่งออก นำพ่อครัวจากสาธารณรัฐเช็ก จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมสาธิตการปรุงอาหารไทย เมื่อเดือนกันยายน
• ปี 2553 ได้รับรางวัล โรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
• ปี 2553 ได้รับมอบหมายให้เป็น “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เลขที่ กทม 008/2553
• ปี 2553 ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ให้จัดอบรม โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารและค้าปลีกหรือ GO SMEs หลักสูตรธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก
• ปี 2554 ได้รับมอบหมายจากสมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย (ASC) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) อบรมและประกวดสุดยอดร้านอาหารไทยจากร้านอาหาร 100 ร้านได้รับการคัดเลือกให้เหลือ 5 ร้าน อาหารไทยดีเด่น โดยได้รับโล่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ชื่อ “ร้านนี้ถูกใจ สสว.”

ผลงานที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์
• เป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารแม่บ้าน “ขนมไทยไม่ง่ายอย่างที่คิด”
• บทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Food Stylist ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2551 Issue 24 บทความ Asian Flavorite Cuisine อาหารเอเชียยอดนิยมจาก 5 ชนชาติ ” โดยเป็นตัวแทนคนไทยที่พูดถึงอาหารไทยจากดินแดนวัฒนธรรม
• บทสัมภาษณ์ในหนังสือต้นกล้าอาชีพ โดยบริษัทโกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น เรื่อง “ คัมภีร์กู้วิกฤตตอนว่างงาน ” ประจำปี 2552-2553
• บทสัมภาษณ์จากนิตยสาร U challenge ประจำเดือนมกราคม 2554
• บทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Food Stylist ฉบับชาววัง ประจำเดือน ตุลาคม 2553 Issue 43 บทความ table talk “ อาจารย์วันดี ณ สงขลา “ ขบถ “ แบบกุลสตรี ”
• นิตยสาร Thailand Restaurant ฉบับเดือนตุลาคม 2552 Issue 113 บทความ Cover story บทสัมภาษณ์จากปก “ Wonder Chefs Wonder Women อาจารย์วันดี ณ สงขลาและ เชฟนกหวีด ภควดี เสรีวิวัฒนา ” * บทสัมภาษณ์ ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2553 “ ชวนรุ่นใหม่ อนุรักษ์อาหารไทยโบราณ ”
• บทสัมภาษณ์คอลัมภ์ @taste หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เรื่อง “ ความละเอียดอ่อนของบรรพบุรษ “ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2549 ฉบับที่ 241 โดยคุณวลัญช์ สุภากร
• บทสัมภาษณ์ XP :Experience all that life has to offer “ Like great-great grandma used to make ” THE NATION MONDAY, September 6 , 2010
• เป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารสลิมมิ่ง ในหัวข้อ “กินอย่างไร ให้สวย”
วิชาที่สอน วิชาชีพ (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (เปิดทุกวัน) อยู่ระหว่างสถานีบีทีเอสอารีย์ และ สถานีสะพานควาย
อำเภอ เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 0-2279-9844-5, 0-2279-2204 087-4999-888
Website http://www.wandeethaicooking.com
Facebook https://www.facebook.com/wandeeschool
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

Professional Thai Cooking

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย
เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 
ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันสอนอาหารไทย
1. 
เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารไทย ขนมไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งคนไทย และคนต่างชาติ ได้รู้จักถึงรสชาติ สูตรที่มาตรฐาน และลักษณะของอาหารไทยอย่างถูกต้อง
2. เพื่อสร้างอาชีพ พ่อครัว แม่ครัวอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเน้นฝึกทักษะ ความชำนาญให้แก่ผู้เรียนทุกคนโดยเฉพาะ เมื่อเรียนจบสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยมีใบประกาศนียบัตร (เป็นภาษาอังกฤษ) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 
ปรัชญาโรงเรียน

1. มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งเน้นคุณภาพการสอน และการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนาเนื้อหาของทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี การปฏิบัติ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้งานจริง
 
  จากความมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้โรงเรียนครัววันดีได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพด้านอาหารไทย ให้ไปสู่ต่างประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมากมาย หลายพันคนที่ไปเติบโต และสามารถสร้างอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้จากการนำความรู้ที่ได้รับจากที่แห่งนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย นี่ก็คือรางวัลและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของการที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักและได้ก่อประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตร ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย การสอนแกะสลักแนวสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ การสอนทำน้ำปรุงรส เพื่อร้านอาหารโดยเฉพาะ การเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษในร้านอาหารเพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ไปทำงานในต่างประเทศ การคิดต้นทุนในร้านอาหารเพื่อให้เป็นธุรกิจที่เช้มแข็งและยั่งยืน การเป็นส่วนเชื่อมต่อให้นักเรียนที่จบไปได้ทำงานในองค์กรที่ดี และเพิ่มหลักสูตรแบบมืออาชีพในภาคภาษาอังกฤษอีกด้วย  

 


สถานที่ทดสอบฝีมือครัววันดี

ตั้งอยู่ที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สถานทดสอบฝีมือครัววันดี
 ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเลขที่ 061/2545 ตามมาตรา 47 ทวิวรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 โดยมีขอบเขตดำเนินการงานภายในจังหวัด กรุงเทพมหานครและมีสถานทดสอบฝีมือคนหางานที่ใช้ชื่อภาษาไทยว่า สถานทดสอบฝีมือครัววันดี ภาษาอังกฤษว่า WANDEE CULINARY TESTING INSTITUTE

วัตถุประสงค์ในการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อเป็นใบเบิกทางสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้าน อาหารในต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ภาษาอังกฤษ) ผู้ที่ต้องการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ ธุรกิจบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 

 

ผู้ที่ต้องการทดสอบฝีมือแรงงาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ไม่เคยต้องโทษ
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป (ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร)

หลักฐานการสมัคร
 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
5. ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในการทดสอบภาคปฏิบัติ
1. หมวกคลุมผม , ชุดปฏิบัติ , ผ้ากันเปื้อน , เช็ดมือ
2. มีด สำหรับการแกะสลักผัก
3. แต่งกายให้สุภาพและสวมรองเท้าหุ้มส้น

เวลาในการ ทดสอบ
1. สอบทฤษฎี 50 ข้อ (50 นาที) เริ่ม 8.00 – 8.50 น.
2. สอบแกะสลักผักและผลไม้ (2 ชั่วโมง) เริ่ม 9.00 – 11.00 น.
3. สอบการประกอบอาหาร (3 ชั่วโมงครึ่ง) เริ่ม 12.00 – 15.30 น.

เปิดให้ทดสอบทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-15.30 น. ที่สถานทดสอบโรงเรียนครัววันดี

**สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานทดสอบฝีมือครัววันดี                
  โทร. 0-2279-9844-5 , 08-7499-9888 
เวลา 8.00-17.00 น. ทุกวันเว้นวันหยูดนักขัตฤกษ์

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker